Jiyan.dk’s nyheder er en vigtig dansk-sproget informationskilde til kurderne og en introduktion for danskere til det mangfoldige kurdiske kulturliv, der blomstrer trods undertrykkelsen i de kurdiske områder, skriver dagens debattør fra Kurdisk Forum.

Af Tue Magnussen

Jeg hedder Tue Magnussen arbejder til daglig som advocacy-koordinator på Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT), og sidder i bestyrelsen for FN-forbundet og Helsinki-komiteen, organisationer, som er og har været optaget af det kurdiske spørgsmål. Desuden er jeg med i Kurdisk Forum.

Der er en trist tendens til internationalt at glemme det kurdiske spørgsmål. Ja, der er nærmest en larmende tavshed om det kurdiske spørgsmål.

Der er imidlertid vægtige grunde til for alvor at bryde tavsheden. 30 millioner kurdere har i årtier levet som en undertrykt national minoritet under nogle af de mest modbydelige diktaturer spredt mellem fire lande i Mellemøsten. Kun kurderne i Irak har i de sidste tyve år bl.a. under FN’s beskyttelse nydt en vis, begrænset frihed.

Ikke mærkeligt, at kurdere gør væbnet oprør
Det er ikke kun diktaturer som Iran og Syrien, der undertrykker kurderne. Tyrkiet lader desværre ofte ikke diktatur-staterne noget efter. Tyrkiets massive pres gennem flere år for at lukke Roj-TV lykkedes delvist sidste efterår. Skiftende regeringer i Ankara har i mange år undertrykt kurdernes nationale, kulturelle og sociale rettigheder.

En ofte fanatisk nationalisme – »Tyrkiet for tyrkerne« – bliver konsekvent brugt til at undertrykke de mange etniske mindretal, især kurderne. Folkevalgte lokalpolitikere, tusindvis af aktivister og mange journalister er fængslet for, hvad regeringen kalder, anti-tyrkisk virksomhed og som vi kalder at arbejde for kurdisk identitet og minoritetsrettigheder.

Senest blev tolv kurdiske politikere forleden forbudt at stille op til det tyrkiske parlamentsvalg i juni. Det er ikke mærkeligt, at nogle kurdere vælger væbnet modstand mod den massive tyrkiske undertrykkelse.

Jiyan.dk en introduktion for danskere til kurdisk kultur
Andre – mere fredelige – kurdere, har valgt at tage kampen op ved at etablere et netværk af kurdiske medier både i Danmark og internationalt spændende fra kurdisk satellit-tv, nemlig ROJ-TV til lokale radioer og web-sider.  Og her har Jiyan.dk i en dansk sammenhæng udfyldt en vigtig plads. For mig er artiklerne fra Jiyan.dk’s nyhedsdesk en vigtig, dansk-sproget informationskilde til kurdernes kamp og opslag som ”ugens sang” bidrager både til en understregning af kurdisk kultur og identitet, men kan også være en introduktion for danskere – uden kurdisk baggrund – til det mangfoldige kurdiske kulturliv, der blomstrer trods undertrykkelsen i de kurdiske områder.

Erfaringen fra kurdiske organisationers mangeårige væbnede kamp tyder på, at der ikke findes en militær løsning på den tyrkisk-kurdiske konflikt. Vejen frem på en løsning går over våbenhvile til forhandling for at sikre kurdernes rettigheder.

Den sydafrikanske ærkebiskop Desmond Tuto, som har været med til at nominere ROJ-TV til Nobels fredspris skrev følgende til Erdogan. »Vi er bekymret over optrapningen af konflikten mellem det tyrkiske og kurdiske folk, hvor uskyldige unge mennesker fra begge sider mister livet…forhandlinger er den eneste holdbare løsning på problemerne i Mellemøsten. Vi er overbevist om, at det kurdiske spørgsmål kun kan løses gennem fredelige forhandlinger«.

Jiyan.dk udfylder tomrum for kurdere, der ikke nødvendigvis tilhører et parti
Jiyan.dk fylder 22. april 1 år. Jiyan betyder ‘liv‘ på kurdisk og blev lanceret 22. april 2010 på den kurdiske journalistikdag. I år er 22. april sammenfaldende med Langfredag, som er den mest hellige dag af alle i kristendommen. Det har tidligere i Danmark været en sørgedag, hvor man kun måtte spise virkelig ringe mad. For få årtier siden var Langfredag en lukkedag, hvor intet måtte holde åbent og hvor der ikke udkom aviser. I dag er det i nogen grad anderledes, nogle butikker er åbne og biograferne spiller film og det eneste, man kan se i dag er, at alle offentlige bygninger flager på halv stang. Men også, at der fortsat ikke udkommer aviser samtidig med at nyhedsudsendelserne i radio og TV kører på laveste blus. Netop sådan en dag er det vigtigt, at man husker at påskønne at man med Jiyan.dk har en kurdisk nyhedskilde, der kan bryde tavsheden. Det gør Jiyan.dk flot: så et stort TILLYKKE.

Jiyan.dk har et bredt perspektiv og skriver kvalificeret om kurdere, Mellemøsten, integration, sociale problemstillinger, kultur, film, musik, job og uddannelse.

Jiyan.dk tilstræber at være neutral og uafhængig når man forsyner læserne med både lokale og globale nyheder.

Jiyan.dk udfylder flot et tomrum for de kurdere i Danmark, som ikke nødvendigvis tilhører eller sympatiserer med et af de kurdiske partier, men som ønsker et sted, hvor de kan udøve deres kultur og have et fællesskab med ligesindede udenfor stramme partipolitiske rammer.

De fremførte synspunkter står for afsenderens egne regning. Debatindlæg sendes til debat@jiyan.dk. Debatindlæg må ikke indholde injurierende eller racistiske kommentarer. Redaktionen vurderer dit indlæg og forbeholder sig ret til at forkorte det. Husk at sende et billede af dig selv sammen med indlægget.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer