Når man omskærer en kvinde, tager man hendes mulighed for at opleve en del af hendes kvindelighed i ærens navn. Det bør derfor forbydes verden over, mener Sahar Hissami.

Omskæring af kvinder er en tusind år gammel tradition, det er udbredt blandt nogle muslimer, jøder og kristne, men handlingen blev udført før religionerne kom frem. Det vides ikke tydeligt, hvilken årsag der ligger bag.  Det stammer fra Ægypten og kaldes faraonisk omskærelse. Det resulterede i, at kvindens seksualitet kontrolleres og der sker en forhindring af masturbation.

Dette er blot et eksempel på, hvor uetiske de gamle traditioner er for os i dag. Dengang blev det måske ikke opfattet på samme måde, men dengang begravede de også levende pigebørn, fordi de følte skam over at have født en pige og ikke dreng, da drengen eller det mandlige køn altid er blevet set som det stærkeste samt mest værdige.

Spørgsmålet er hvorvidt det er etisk at udføre sådan en handling på en kvinde?

Hvis vi skal lede efter hellige og religiøse skrifter hvor det er dokumenteret og legalisere omskæring så er der hidtil ikke kommet noget svar frem. Hvilken fordele skulle sådan en handling have?  Jeg kan ikke komme på andet end krænkelse af kvinde og hendes rettighed altså retten til at være en kvinde. Disse forældede traditioner som overraskende nok stadig finder sted selvom nogle vil mene det ikke gør. Det er stadig udbredt, også i lande som Danmark, jo for folk som kommer hertil frigør sig ikke fra deres traditioner bare fordi de lever under andre forhold eller pga. geografiske ændringer. I samfund hvor kvindelig omskæring er udbredt har kvindens rettighed ej en rolle. For samfund bestående af gammeldagstænkning eller snare sagt vanetænkning vil selvbestemmelsesret ikke have en så stor rolle hvis man er kvinde.

Det står ikke nogle steder at det tilladte er forbudt, men vi ved alle ud fra vores morale at,  hvis det tilladte gøre skade på mennesket kan der sættes restriktioner imod. Selv om handlingen kan foregå uden at kvinden mister sine organer, da vil det dog stadig være  en uacceptabel handling overfor kvinden, da det er traumatisk, meget smertefuld og under uhygiejniske omstændigheder. Handlingen kan medføre infektioner samt andre livstruende problemer. Hvis man tænker formålsetisk ville det også være ukorrekt handling, da dens konsekvens er dårlig, og er ikke utilitaristisk.

Man bør ikke omskære kvinder, da det er ukorrekt at fjerne organer fra et andet individ, dels fordi de selv ikke har taget beslutningen, men også fordi man skader og fjerner en meget vigtigt del af deres kvindelighed fra dem.

Udover at omskæring af kvinder er en forældet rite som skulle være en ”ærværdig” handling for kvinden – med ærværdig menes der, at hun ikke skal have seksuelle lyster, som en mand f.eks. kan, en kvinde skal have sin ære i behold på denne måde.

Når vi ser på omskæringen af mænd så er det lidt mere logisk, fordi formålet er religionsorienteret efter den muslimske trosberetning. Omskæring af mænd kaldes for sunnah iflg. Islam – sunnah betyder påbudt, det er også af hygiejniske årsager, for manden har det ingen konsekvenser udover renlighed. Der er flere ulemper ved kvindens omskæring end ved mandens og manden er religiøst forpligtet til det, hvorimod kvinden ikke er det, for hende er det ’tilladt’ Islam så længe det ikke påvirker hendes integritet hvilket det gøre, hvis man skære hendes kønsdele væk – ergo uetisk handling. Man kan ikke sammenligne de to forhold, da det religiøst er beskrevet meget forskelligt, men indgrebet er også anderledes, den er mere voldsom hos kvinden. Omskærelse af kvinder er ønskværdigt i de samfund hvor kvinden stadig er underkastet manden, og har knap så mange rettigheder som manden.

Det er etisk ukorrekt at udsætte kvinder for omskæring pga.  en forældet tradition, det er  kvindeundertrykkelse til det fulde, og bør forbydes fordi det er et meget risikabelt og farlig indgreb at fortage, da det medfører både psykiske og fysiske svære komplikationer, som fx barnløshed og livstruende infektioner.

Nogle af de europæiske lande, bl.a. Danmark har en lovgivning mod kulturelt motiverede indgreb på kvinder, hermed sagt, at forældre som omskærer deres piger både i landet og udenfor landets grænser kan komme til at stå til ansvar for denne handling.

De som foretager sig denne handling bør være mere konsekvensorienteret  frem for formålsorienteret,  for de ødelægger deres pigebørn til fordel for traditionen og samfundet.  Jeg har snakket med et par kvinder, som er blevet omskåret og de udtaler, at de aldrig ville have det samme sker for deres piger. Nogle af disse kvinder vil ikke erkende, at de har mistet en del af sig, fordi de er bange for at blive set på med andre øjne, de tør ikke at erkende, at de lider, har smerter og føler at de mangler en del af deres kvindelighed.  Nogle af disse kvinder siger:

”Hvordan kan man føle, at man mangler en del af sig, når man aldrig har haft det?”  – og ”hvordan mon det føles at være hel”?

Denne handling synes at være uacceptabelt, for det er forkert at behandle et andet menneske og krænke dets integritet på denne måde. Jeg synes det skulle forbydes, fordi der ikke er nogen form for morale i at omskære kvinder, da kvinden ikke vil føle sig som helhed, og ikke kunne sætte sig ind i tanken om at have en samleje, der vil føles rart for hende.

Når man omskærer en kvinde, tager man hendes mulighed for at opleve en del af hendes kvindelighed.  Kigger vi på Kants (Immanuel Kant – tysk filosof) Morallov, siger den således:

”Handl således at menneskeheden i din egen person såvel som i enhver anden person aldrig kun behandles som middel, men altid tillige som mål.

Iflg. Moralloven bliver kvinden brugt som middel for at nå et større mål, hvilket i dette tilfælde er ”ære” og ”værdighed”, men kvinden bør blive behandlet som mål i sig selv, og ikke blot som middel. Dette er endnu et tegn på kvindeundertrykkelse.  Der er problemer verden over såsom disse, som vi slet og aldrig strejfer os en tanke, grundet vores mangel på refleksion samt, at vi er blevet så korthåret i vores tænkning. Menneskeheden er forsvundet i oldgamle traditioner uden, at tænke konsekvens. Wake up, tag ansvar og vær konsekvensorienteret.  

De fremførte synspunkter står for afsenderens egne regning. Blogs og debatindlæg sendes til redaktion@jiyan.dk

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer