Af Yildiz Akdogan, MF (S)

Det danske samfund støder på nuværende tidspunkt indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande længere og længere væk fra arbejdsmarkedet. Disse kvinder har på grund af krisen og deres beskæftigelsespotentiale ingen reel mulighed for at leve op til de strenge krav om beskæftigelse, der er indbefattet i 450 timers reglen og står dermed til at miste deres kontanthjælp og ryge ud i fattigdom. Det kan ikke være rigtigt, at vi gang på gang marginaliserer disse kvinder, frem for at skabe rammer og fleksibilitet, der kan gøre dem i stand til at deltage i samfunds- og arbejdslivet.

For at opretholde vores velfærdssamfund, så er det nødvendigt at så mange som muligt er i beskæftigelse. På nuværende tidspunkt eksisterer der dog regler, der snarere skaber barrierer for visse samfundsgrupper frem for at nedbryde dem.

En af de regler, der mest markant er med til forstærke marginaliseringen er 450 timers reglen (tidligere 300 timers reglen). Reglen betyder, at ægtepar på kontanthjælp hver især skal have 450 timers ordinært og ustøttet beskæftigelse indenfor de seneste 24 måneder for at kunne opretholde retten til kontanthjælp.

Tanken med reglen er at skabe et økonomisk incitament til at søge og finde et arbejde. Problemet er bare, at det for mange mennesker ikke er muligt at finde et ordinært arbejde og som derfor står til at miste kontanthjælpen og havne i fattigdom. Denne problemstilling er især gældende for borgere, der er kategoriseret i matchgruppe 2 (tidligere match 4) og som dermed bliver betegnet som ”indsatsklar” frem for ”jobklar”.

Disse personer er i mange tilfælde kvinder fra ikke-vestlige lande, der har et stort mod på at arbejde, men som endnu mangler nogle kompetencer for at kunne fremstå som attraktive medarbejdere for arbejdsgivere. For at få disse kvinder integreret på arbejdsmarkedet er der behov for øget kompetenceudvikling, der kan gøre kvinderne parate til arbejdsmarkedet og øget grad af fleksibilitet, der gør, at kvinderne gradvist kan blive integreret på arbejdsmarkedet.

Kvindernes placering i matchgruppe 2 indikerer også, at de endnu ikke klar til arbejdsmarkedet. Ikke desto mindre, så forlanger man alligevel, at kvinderne skal finde 450 timers arbejde i skærpet konkurrence med de mange tusinde, der er blevet ledige som følge af finanskrisen.

Det er systemtankegang in absurdium. Kvinderne fra ikke-vestlige lande bliver kategoriseret som værende ikke egnet til arbejde, men de bliver tvunget til at arbejde for at opretholde deres kontanthjælp.

De opfattelser, der kommer til udtryk i indlægget afspejler afsenderens egne holdninger og er ikke nødvendigvis udtryk for www.jiyan.dk’s synspunkter.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer