Werzişkarêkî xellkî şarî Baney Rojhelatî Kurdistan, be hoy sûkayetî kirdinî berpirsanî ustanî kurdistan be werzişkaran, le beşdarî kirdin le tîmî mîllî Êran û rakaberîyekanî wllatî Îspanya xoy kişandewe.

Be pêy raportî ajansî hewallderîy kurdpa, Îbrahîm Fûladî werzişkarî riştey “kîng boksîng” le nameyekda ke bo berpirsî lêjney werzişe rezmîyekanî ustanî Kurdistan nûsîwyetî, hokarî xo bwardinî le yarîyekanî stayl “smî kontakt”î bo sûkayetî berpirsanî werizşî be werzişkaran gerrandotewe.

Ew werzişkare kurde lew nameyeda amajey beweş kirduwe, “wêray çendîn car serkewtin û bedest hênanî medalyay zêr û nuqre, le layen berpirsanî werizşî ustanî kurdistanewe tenya be pêdanî “1 dest lîwan” yan “qableme” rêzm lêgîrawe”.

Fûladî hîway xwastuwe ke ew dest le kar kêşanewey, handerêk bêt bo berpirsanî werizşî ustanî kurdistan ke bayex be werziş werzişkaran bden.

Yarîyekanî kîng boksîng “smî kontakt” rêkewtî 20 heta 26î banemerr le wllatî Îspanya berêwe deçin.

Îbrahîm Fuladî zyatir le 5 sall le werizşî kîng boksîngda pêşîney heye û çwar medallyay corawcorî le wllatanî “qêbrês, îspanya, yonan û okrayn” le astî cîhanda bedest hênawe.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer