“Roj-TV beskyldes for “tilskyndelse til had” og støtte til PKK. Men tyrkiske tv-stationer tilskynder direkte til had mod kurdere og støtter den tyrkiske statsterrorisme. Så bør alle tyrkiske medier også lukkes,” skriver den tyrkiske debattør Feramuz Acar.

Af Feramuz Acar

Den tyrkiske stat har siden stiftelsen i 1923 med magt forsøgt at skabe ét slags ”tyrker-muslimsk’’ menneske.  Alle skulle være tyrkere og sunni-muslimer. Kurdere, Alevier og andre minoriteters basale menneskerettigheder, som modersmål, religion, ytrings- og organisationsfrihed blev overtrådt, undertrykt, assimileret og folk blev gang på gang udsat for massakrer i 88 år. Den tyrkiske stats sværd har i 88 år svævet over kurder, kizilbash-alevier og kommunisternes hoveder.

Den tyrkiske stat har i 88 år slået hårdt ned på intellektuelle, demokratiske, socialistiske kræfter, fagbevægelsen og andre folkelige kræfter. Venstrefløjspartier blev forbudt, 3 gange har der været militærkup med støtte fra USA mv. Mange uskyldige er blevet hængt, titusinder af mennesker er blevet fængslet. Fængslerne er stadig fyldt med politiske fanger, forfattere, journalister. Tyrkiet har i dag verdensrekord med over 100 journalister i fængslerne.

Alevierne priser naturen og mennesket som guddommelig. Alevierne har været og er i opposition til sunni- og shia islam. Alevierne er aldrig blevet anerkendt som trossamfund, hverken af det Ottomanske rige eller den nye tyrkiske stat. Alevierne blev udsat for grove massakre under det Ottomanske rige og det nuværende Tyrkiet, i byen Dersim 1937-38, Maras 1978, Corum 1980, Sivas 1993, Gazi 1995. Direktoratet for religion ”Diyanet” i Tyrkiet, har et budget, der er støre end 8 ministeriers budget, som finansieres over tvungne skatter.  Alevier og andre mindretalsbørn udsættes for tvungen islamundervisning i skolerne.  20 millioner alevierne (tyrkere, kurdere, arabere) i Tyrkiet ønsker anerkendelse af deres tro og en verdslig/sekulært stat, hvor hvert trossamfund styrer og finansierer sig selv uden statens indblanding.

Kurderne har i tusinder af år levet i Anatolien/Mesopotamien, og havde en form for autonomi under det Ottomanske Rige.  Kurderne har også støttet Kemal Atatürk i befrielseskrigen i håb om forsat at få en form for autonomi. Men den nye tyrkiske republik har efter stiftelsen fuldstændigt kurdernes eksistens, slået hårdt ned på kurdiske ønsker i 20´erne 30érne. Tidens fascistiske ideologi har sidenhen domineret i Tyrkiet. Kurdiske sprog og navne blev forbudt og staten forsøgte at tvangsassimilere kurderne, gennem spredning  og skolevæsenet mv.

Enhver fredelig kurdisk stemme bliver knust

1960-70´ernes friheds- og revolutionære bølge satte også gang i det kurdiske folks ønske om lighed og frihed.  Men med militærkuppet (støttet at USA) i 1980, kom den anden tyrkificerings- og islamiserings bølge.  Der blev indført tvungen islam undervisning i folkeskolen og der blev slået hårdt ned på venstrefløjen og kurdiske sprog, kultur, ønsker mv.  Det resulterede i at kurderne under Kurdistans Arbejder Parti(PKK) startede væbnet guerillakrig i 1984. På 28 år har den tyrkiske stat forsøgt at nedkæmpet kurdiske ønsker med militær magt, de har hver dag bombet kurdiske landsbyer i Tyrkiet og nabolandene. Ca. 30 tusind civile kurder og 5 tusind sikkerhedsstyrker døde, tusindvis af kurdere blev tvangsflyttet eller flygtede til Vesttyrkiet og udlandet.

Landene i Mellemøsten har altid ”elsket naboens kurdere, men tævet sin egne”. Skiftende tyrkiske regeringer har lukket øjnene for kurdernes ønske om at finde en fredelig løsning på det kurdiske problem.  Enhver fredelig kurdisk opposition bliver erklæret som terrororganisation og en trussel mod statens enhed og sikkerhed. Og det lykkes Tyrkiet at få USA og EU med på denne terrorstempling af kurderne.

USA og Vesten har i deres og global kapitalismens hellige interesser støttet fanatiske muslimer i Mellemøsten og lancerede bla. Al-Qaida og Osama Bin Laden som frihedskæmpere i sin tid. USA og Vesten har ikke lært af deres fejl. Efter 11. september 2001 gik man over til at støtte såkaldte ”moderate muslimer” i Mellemøsten. Med støtte fra USA kom i 2002 det islamiske-konservative Retfærdigheds- og Udviklingsparti AKP (jeg kalder dem ”Allah Koran Profet”) partiet med ”Taliban” Tayyip Erdogan i spidsen til magten i Tyrkiet.

Erdogan som i sin tid besøgte og faldt for knæ for den eftersøgte afghansk talibaner, nu Al-Qaeda-leder Gulbuddin Hekmatyar og erklærede sin tiltro til ”El Kadı” muslimsk ”terrorist” som står på FN´s terrorist liste. Støttet Erdogan som sad 9 måneder i fængsel, for overtrædelse af lov om statens verdslighed. Da han som overborgermester i Istanbul ved en demonstration sagt … minareterne er vores spyd, moskéerne kupler vores skjold, koranen er vores grundlov, tørklæde er vores sejrsfane mv…..  Erdogan sendt ved sin sejrstale, efter sidste folketingsvalg d. 12. juni 2001, en takkehilsen til Fethullah Gülen-bevægelsen i Pennsylvania i USA.  Fethullah Gülen som har det erklærede formål at danne en islamisk republik i Tyrkiet og at islam får magt over hele verden. Det kan godt være USA og nogle vestlige lande, internationale selskaber har deres egne skjulte dagordener, har brugt og misbruger islam og med magt eksportere ””såkaldt demokrati”” i mellemøsten.  Men Erdogan / Gülen bevægelsen har også deres egne dagsorden. Erdogan har tidligere sagt ’’For os er demokrati ikke et mål, med et hjælpemiddel. Demokrati for os er ligesom et S-tog, når vi kommer frem til vores station, så hopper vi af.

Reelt ingen indrømmelser til kurderne og alevierne

I dag roser og lancere USA og nogle vestlige lande og media i egen snævre interesser, Erdogan som mønster eksempel for demokrati ”Arabiske forår” mv. I Vesten tro man, at der er sket et regimeskift i Tyrkiet med Erdogan i spidsen. Men det tager fejl, i virkeligheden er, kun ””ord”” der er skiftet plads, frem til 2002 var det Tyrkisk nationalisme ””TYRK-Islam”” i dag er det ””ISLAM-Tyrk” der karakterisere regimet i Tyrkiet. ””ISLAM-Tyrks” drøm og formål er igen at skabe Muslimsk-Tyrkisk (EU) gl. Osmannisk herredømme i mellemøsten.  Under de store økonomiske politiske magt spil, er det Kurder, Alevi og andre mindretal, fattige, uskyldige mennesker der går ud over.

Ud af til ser det ud som om, at AKP Erdogan regimet er i opgør med de gamle nationalistisk kemalistiske magtstrukturer militarisme mv, men i virkeligheden er der ikke det store konflikt i mellem ”TYRK-Islam” og ””ISLAM-Tyrk”” system partierne AKP, CHP, MHP (islamiske tyrkiske nationalister) enig om formål og alle vigtige spørgsmål.  I forgårs har AKP-regimets nye generalstabschef N. Özel sagt, at han er imod kurdisk undervisning som valgfag i skolerne. Så systemet fortsætter og har bare fået et islamisk ”slør” på.

AKP-regeringen lancerede i 2009 en såkaldte ”demokrati – alevi og kurdisk åbning”. Der har været en række møder og forhandlinger, men der var reelt ingen indrømmelser til alevierne eller kurderne.  En del af tyrkisk indenrigspolitik har altid været, at forhindre Aleviere og Kurdere går sammen imod ”Tyrk-Islam”-regimet i Tyrkiet, det lykkedes dem til en vis grad. Også AKP og Fethullah Gülen bevægelsen har sidste 10 år forsøgt uden held, at ”splitte og styre” skabe sin egne kurdere og Alevier og tæmme Kurderne og Alevierne under Islams fane i Tyrkiet. Det lykkes ikke, til sidst har AKP regimet og Fetullah Gülen fra sin eksil i USA (i en video udtalelse) erklæret totalkrig mod Kurdere og Alevier i Tyrkiet.

Aggressioner mod kurdiske folk under AKP regering er fordoblet. 4000 personer bestående af lovlig valgte BDP (Fred og Demokrati partiets) folketingsmedlemmer, borgmestre, politikere, intellektuelle, forfattere, journalister, sagførere og hundredvis af kurdiske børn unge er blevet arresteret. Sidste eksempel er, at AKP regeringen d. 28. dec. med F16 kampfly bombet og massakreret 36 uskyldige (her af over halvdelen unge under 18 år) grænse handlende kurdiske landmand, udenfor Uludere/Roboski landsby ved den irakiske grænse.

Som alevi er jeg imod vold, men staten legitimerer selv vold

Skiftende tyrkiske regeringer har med alle midler forsøgt at kvæle kurdernes stemme og ytringsfrihed. Tyrkiet forsøger at lukke kurdisk satellit tv-kanal ROJ-tv som har licens fra Danmark. I dag afventes dansk dom i sagen. Vi håber selvfølgelig Danmark værner om ytringsfrihed og ikke lukker ROJ-TV. Roj-TV beskyldes for ””tilskyndelse til had på grund af race, køn, religion eller nationalitet””, og martyr dyrkelse dermed indirekte støtte PKK (Kurdisk Arbejder Parti) guerillaer der er erklæret som ””terror”” organisation af Tyrkiet og nogle vestlige lande. Tyrkiske TV og mediers tilskyndelse til had mod kurder og martyr dyrkelse af soldater støtte til stats terror mv. er 100 gange mere en Roj-Tv så bør alle tyrkiske medier lukkes.

Jeg er selv tyrker og Alevi. Alevi tro betragter mennesket som Guddommelig og siger ”” Ingen Gud, intet land, ingen flag, ingen hellig bog er, helliger end mennesket. Alevierne har altid støtte og gik ind for at finde en fredelig og demokratisk løsning på det kurdiske problem. Alevisme og jeg som en repræsentant for Alevi trossamfundet kan ikke støtte, krig, vold terror totur mv. uanset om den udøves fra en stat eller en organisation. Men det tyrkiske regimes undertrykkelse af det kurdiske folks basale menneske rettigheder, som at tale og få undervisning i sit modersmål, og lige frem at massakrere kurderne, og ikke vil være med til at finde en fredelig løsning på problemet gør, at den tyrkiske stat selv er med til at retfærdiggøre PKKs brug af våben og magt.

Tyrkiet er i disse dage i gang med at udarbejde en civil grundlov. Alevier og kurderne må stå sammen og kæmpe for at deres rettigheder sikres i denne nye grundlov. Så religion og kurdisk nationalt spørgsmål en gang for alle kommer ud af den politiske dagorden.

To ting er afgørende vigtig i den nye tyrkiske grundlov det er, at kurderne og Alevierne reelt får mulighed for at dyrke deres sprog og tro. Og det kan kun sikres ved at give kurderne selvbestemmelsesret i grundloven. Det vil sige, at hvis et flertal af den kurdiske befolkning ønsker selvstændighed, så får de det uden konflikt. I forhold til Alevierne, skal Alevi-troen anerkendes som en selvstændig tro og staten skal gøres reelt sekulær ved at privatisere det såkaldte ”Diyanet”, altså statens direktorat for religion, så hver trossamfund styrer og finansierer sig selv.  Ellers vil alevi- og kurderproblemet forsætte og konflikten vil ende med borgerkrig og total splittelse i landet.

De opfattelser, der kommer til udtryk i indlægget afspejler afsenderens egne holdninger og er ikke nødvendigvis udtryk for www.jiyan.dk’s synspunkter.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer