Den kurdiske forening Feykurd har skrevet et svar på sagen om de ulovlige kopieringer, som de trak tilbage efter frygt for, at Dansk Journalistforbund skulle ind i sagen. I rødt følger vores svar.

”Kære Jiyan.dk’s redaktion

Først og fremmest er det beklageligt, at to kurdiske organisationer som Feykurd og Jiyan.dk vil havne ude i en situation, hvor Jiyan.dk offentligt skal udstille Feykurd som en organisation, der ikke tager højde for ophavsretten. Uden tvivl er ophavsretten noget, der skal respekteres uden forbehold. Dog er vi som Feykurds bestyrelse kritisk over for Jiyan.dk´s fremgangsmåde i forhold til at finde en løsning på den såkaldte “Kopi-sag”. På baggrund af redaktionsansvarlig Deniz Serinci’s henvendelse til vores bestyrelsesmedlem onsdag d.28.8 har bestyrelsen valgt at fjerne logoet omgående. Trods denne beslutning kan vi se, at Jiyan.dk to dage efter fjernelsen forsøger at promovere sig selv, ved at udstille Feykurd, som en utroværdig og respektløs organisation. Denne fremgangsmåde anser vi det dybt problematisk og beklageligt. I onsdags blev Feykurd´s bestyrelse præsenteret for Deniz Berxwedan Serinci´s facebookbesked til vores bestyrelsesmedlem, som Jiyan.dk kalder det for “protestmail med støtte fra 55 danske kurdere med et ultimatum til Feykurd”. Nedenstående bemærkninger baserer således på Feykurds drøftelser af henholdsvis protestmailen og Jiyan.dk´s nyhedsindslag af d. 30.8-13 “Feykurd trækker i land i kopi sagen” samt Jiyan.dk´s statusopdatering på facebook af samme dato. 

Først og fremmest anser Feykurd det som en form for misinformation, at Jiyan.dk henholdsvis med sin statusopdatering på facebook og med sit nyhedsindlæg af d. 30.8.13 oplyser, at Feykurd trækker i land. Både overskriften og indholdet af dette indlæg er ifølge Feykurd misvisende. Idet Feykurds bestyrelse har som nævnt ovenstående handlet hurtigt i sagen, hvorfor der ikke har været tale om at trække i land. Overskriften ”Trækker i land” er helt passende, da Feykurd netop har handlet langsomt i sagen og i første omgang ignorerede vores krav om at fjerne det stjålne logo. Vi konfronterede Sores Bilikan med logo-tyveriet søndag 25. august og det blev først fjernet næsten en uge efter. For det andet har Feykurd aldrig haft en forbindelse til avisen Telgraf, som Jiyan.dk beskylder for ”at stjæle” deres indlæg. I og med Feykurd har ingen forbindelse har haft til avisen Telgraf, kan Feykurd således ikke stå til ansvar for Telgrafs handlinger. Vi skriver intetsteds, at Telgraf tilhører Feykurd. I vores besked, skrev vi til jeres bestyrelsesmedlem I.B., som både sad/sidder i Telgrafs og Feykurds bestyrelse/redaktion: ”Vi har tidligere haft sager med JER om ulovlig kopiering af mine artikler, i jeres Telgraf”. Så ”Jer” hentyder ikke til Feykurd, men til I.B. (som beskeden blev skrevet til), som både var/er med i Feykurd og Telgraf. Med ”Jer” hentydes endvidere til ”jeres” miljø, hvoraf flere var/er med i både Telgraf/Feykurd.

Endvidere indikerer Jiyan.dk i sit nyhedsindslag “Feykurd trækker i land i kopi sagen”, at der kan være tale om trusler. Feykurd afviser denne påstand blankt og opfatter motivet bag disse beskyldninger som at Jiyan.dk med sådant fiktivt scenarie vil opnå opmærksomhed hos den danske offentlighed. At risiko for vold og trussel i en dansk-kurdisk sammenhæng er reel, er blevet dokumenteret af et hav af danske aviser; Berlingske Tidende (20.10.2001, 15.08.2010 og 22.11.2005), Jyllands-Posten (16.01.1998 og 18.02.1999), osv. hvoraf den ene af disse artikler (JPs artikel) sætter Feykurds foreningsadresse på Viktoriagade i forbindelse med disse ulovligheder. Ligeledes har der været sager om økonomisk afpresning og vold mod danske kurdere, der udgik fra jeres foreningsadresse. Dermed findes der altså en risiko for trusler og det kun naturligt, at vi oplyser læserne om deres mulighed for til enhver tid at melde det til politiet. 

I og med at Jiyan.dk offentligt har beskyldt Feykurd for ovenstående handlinger, skylder Jiyan.dk Feykurd netop en offentlig undskyldning ved at bringe dette brev i Jiyan.dk. Feykurd bestyrelse erkender, at der blev indhentet inspiration fra Jiyan.dk´s logo, dog har intentionen aldrig været at stjæle Jiyan.dk´s design og dermed overse ophavsretten. Netop denne erkendelse er årsagen til at logoet er blevet fjernet omgående. Det var ikke inspiration, men rent tyveri. Feykurd er en demokratisk organisation, hvor beslutningerne tages fælles i bestyrelsen, hvilket ligeledes har været gældende i forhold til fjernelse af logoet. Alt i alt anser Feykurd´s bestyrelse Jiyan.dk´s fremgangsmåde under hele processen ikke særlig venlig og endda fjendtlig, især ved henvisning til såkaldte “protestmail med støtte fra 55 danske kurdere med et ultimatum til Feykurd”. Denne mail/facebookbesked anses af Feykurd´s bestyrelse som konkret en trussel, hvor man fra Jiyan.dk´s side truer Feykurd for at anmelde Feykurds facebookprofil ved hjælp af sine facebookfans. Idet Feykurd – os bekendt – ikke har nogen officiel hjemmeside, bragte Feykurd det stjålne logo på dens officielle facebook-profil. Da man stjæler vores indhold og lægger det ud på den profil, er det kun naturligt, at det dermed er den profil, som skal anmeldes for krænkelse af ophavsretten.

Derfor opfordrer vi endnu en gang, at Jiyan.dk offentligt undskylder over for Feykurd på grund af ovennævnte usande påstande.  Endvidere opfordrer vi ligeledes de 55 medunderskrivere for Jiyans ultimatum-brev til at undskylde offentligt over for Feykurd, såfremt man står fast ved brevets beskyldninger. Såfremt Jiyan.dk ikke lever op til kriterierne for en professionel journalistik ved at gøre plads til modpartens argumenter, vil vi bruge andre mediekanaler til at informere offentligheden om det samt at vi vil afsløre navnene for de 55 medunderskrivere, således de kan stå til ansvar for deres usande påstande. Som vi har redegjort for, er ingen af ”påstandene” ”usande”. De 55 personer har tilkendegivet at de støtter, at der sendes en protestmail til Feykurd. Protestmailen lød på, at ”I som Feykurd (bliver) ved med at have mit logo på, som er designet af undertegnede…og bruger det som jeres eget. Vi har tidligere haft sager med jer om ulovlig kopiering af mine artikler, i jeres ”Telgraf”. Medmindre I fjerner/ændrer logoet indenfor senest få dage, bliver I meldt til Dansk Journalistforbund, ligesom Jiyan.dks fb-fans vil blive opfordret til at gå ind og anmelde Feykurds profil.” I har som Feykurd selv erkendt det forkerte i at bruge vores logo, hvorfor I fjernede det. Så hvori består de ”usande påstande”?

Med Mustafa Tangüner‘ske og Eyüp Adsiz’ske hilsner

Jiyan.dk

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer