Læs Roj-TVs pressemeddelelse.

I onsdags besluttede Radio- og tv-nævnet  at pålægge selskabet bag ROJ TV, Mesopotamia Broadcast A/S METV, sendestop i 2 måneder, fordi stationen ikke har optaget og opbevaret alle programmer, som det skulle, så Radio- og tv-nævnet kunne vurdere indholdet af udsendelserne. 

Nu skriver Roj-TV i en pressemeddelelse, at tv-stationen ikke har “gemt reklameindslag og jingles, som notorisk ikke indeholder nogen form for journalistiske budskaber, ligesom syv timers genudsendelser, hvoraf sidstnævnte efterfølgende er tilsendt nævnet. Dette beklager vi naturligvis. Vi vil i fremtiden sørge for at optage-bekendtgørelsen i sit fulde omfang bliver overholdt.”

Læs hele pressemeddelelsen her:

YTRINGSFRIHED ER IKKE TERROR

Radio- og tv-nævnet har nu efter otte måneders sagsbehandling truffet afgørelse i undersøgelsen af ROJ TV. Afgørelsen fastslår, at ROJ TV ikke opfordrer til had.

Dette resultat ligger helt i tråd med de tidligere afgørelser truffet af nævnet, og ROJ TV er dermed frikendt for anklagerne herom, fremsat af Tyrkiet. Det er 5. gang ROJ TV har været til bedømmelse hos nævnet for sine udsendelser, denne sidste gang på grundlag af det materiale, som kom frem i forbindelse med Byretssagen i København.

Halvvejs i forløbet besluttede nævnet også at inddrage resten af Mesopotamia Broadcasts fire sendetilladelser, nyhedskanalen NUCE TV, MMC, en 24-timers musikkanal og METV, der ikke har været i brug siden 2003 og dermed ikke haft programmer i perioden nævnet har undersøgt.

Nævnets afgørelse fastslår også, at ROJ TV og de øvrige kanaler får deres sendetilladelse frataget i to måneder.
Begrundelse for sanktionen er, at vi ikke i fuldt omfang har opfyldt forpligtelserne til, i henhold til opbevaringsbekendtgørelsen, løbende at optage alle programmer i deres fulde udstrækning. Vi har nemlig ikke gemt reklameindslag og jingles, som notorisk ikke indeholder nogen form for journalistiske budskaber, ligesom syv timers genudsendelser, hvoraf sidstnævnte efterfølgende er tilsendt nævnet. Dette beklager vi naturligvis. Vi vil i fremtiden sørge for at optage-bekendtgørelsen i sit fulde omfang bliver overholdt.

Tilbage står imidlertid den skærende modsætning mellem den afgørelse Byretten har truffet og nævnets afgørelse af 26. ds.

Hvad er ytringsfrihed?
Den tyrkiske ambassade i Danmark har i en pressemeddelelse udtrykt skuffelse over Radio- tv-nævnets afgørelse. Det ligger helt i tråd med, at medierne i Tyrkiet jævnligt får anvisninger fra landets ledelse om, hvad de må og ikke må skrive.

“Ytringsfrihed er for dem, der har magten, terrorisme er de magtesløses forbrydelse”, skriver den danske journalist Lasse Ellegaard iInformations leder i skrivende stund. Som argumentation nævner han eksempler på aktuel statsterror, der medfører drab på civile uden rettergang, og afslutter med ordene:

“Men når ROJ TV lader de magtesløse komme til orde, er det en sag i byretten. Og i Radio- og Tv-nævnet. Det er jo sådan, det er”.
Vi er stadig taknemmelige for al den støtte vi har modtaget fra mange sider, både økonomisk og på anden måde.

Med venlig hilsen

Imdat Yilmaz
Administrerende direktør

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer