Roj-TV som i januar 2012 blev kendt skyldig ved Københavns Byret, skriver om året der gik i nyhedsbrev. Læs hele brevet her.

“2012 viste sig at blive et ikke nemt år for ROJ TV, der fik konsekvenserne af politiske overtoner at føle.

Efter en summarisk og ensidig behandling i Byretten, afsagde denne i januar måned en dom, som givetvis har glædet vore modstandere, herunder navnlig Tyrkiet, men som i hvert fald ikke levede op til de standarder, som vi havde forventet i et gammelt demokratisk samfund.

Byrettens dom er anket, og Landsretten har åbnet for en bevisførelse, både hvad vidner og bevismateriale angår, og det giver ROJ TV mulighed for at bevise berettigelsen af sine udsendelser og den journalistiske standard i forbindelse hermed.
Byrettens dom har imidlertid bevirket, at en række samarbejdspartnere og de danske banker har trukket stikket, og dermed besværliggjort den TV-virksomhed, som de kurdiske medborgere i mange lande har så hårdt brug for.

Magthaverne i Tyrkiet har udtrykt deres glæde over afgørelsen og direkte spurgt den danske regerings statsminister, hvorfor man simpelthen ikke lukker og slukker en gang for alle. Dette synspunkt synes at have fundet genklang hos en række partier på Tinget, hvilket det nye fremsatte lovforslag om begrænsninger i TV-virksomhed bærer vidnesbyrd om.

Det synes fuldstændigt at have forbigået lovgivernes bevidsthed, at Radio-og TV-nævnet, som jo har viden og ekspertise på dette område, ved sin seneste afgørelse endnu engang har fastslået, at der ikke journalistisk er noget at komme efter. Med andre ord: ROJ TV’s udsendelser adskiller sig ikke væsentligt i indhold eller udsendelsesform fra andre velestimerede stationer som DR, TV 2 og BBC.
Også på den baggrund virker det seneste tyrkiske ønske om en supplerende udstilling på det Kgl. Bibliotek om den Armenske tragedie i

1915-18 tragikomisk – en tilsvarende situation i Tyrkiet ville være utænkelig.

ROJ TV arbejder stadig for på bedste vis at give plads for kurdernes stemme, og til det håber vi på støtte fra alle gode, demokratiske kræfter.

GODT NYTÅR
Med venlig hilsen
Imdat Yilmaz, Administrerende direktør”

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer