Af Ahmet Demir, socialkonsulent

Finanslovsforhandlingerne mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti viser tydeligt, at den politiske magt ikke har respekt for menneskelige følelser og værdier. Partierne kommer med endnu en stramning på familiesammenføringsområdet, hvor der skal indføres et pointsystem, som siger noget om uddannelse, erhvervserfaring og sprogkundskab.

Den ny stramning får mig til at tænke, at politikerne diplomatisk formulerer, at Danmark er et åbent land for folk, der vil være en del af samfundet og lever op til krav og pointsystemer. Måske siger politikerne det ikke, men jeg opfatter, at regeringen groft sagt vil dræne andre lande for hjerner og økonomi. Et uland kan have investeret i et menneske, så det er blevet højt uddannet og velkvalificeret, men Danmark vil have den pågældende hertil i stedet for at yde tilbage til det land, der har sørget for uddannelsen. Det kalder jeg import af hjerner og et tilbageslag for det andet land.

De politiske partier taler dagligt om respekt, frihed og værdier for den enkelte samfundsborger, men desværre viser det ny pointsystem og stramningerne af familiesammenføringsreglerne efter min mening tydeligt, at der ikke er respekt for det enkelte menneskes basale ret til at blive forelsket eller have lyst til at gifte sig med en ikkedansker.

Men hvis du tilhører eliten i samfundet, kan du købe dig til at blive gift, blot ved at deponere 100.000 kr. og opfylde krav som høj uddannelse, erhvervserfaring osv.

Jeg finder stramningerne skræmmende og har svært ved at tro, det sker i Danmark, fordi de samme partier fx begrunder Danmarks deltagelse i krige med, at andre lande mangler demokrati og menneskerettigheder.

Jeg stiller politikerne disse spørgsmål:

Hvor er jeres respekt for dem, der ikke kan honorere jeres krav for at få deres partner til landet?

Tror I, at et depositum på 100.000 kr. er muligt for alle?

Er det menneskeværdigt, at man med det ny pointsystem dræner andre lande for hjerner?

Jeg tager stærk afstand fra stramningerne og er tilhænger af den enkelte borgers ret til at vælge sin partner og leve sammen med sin udkårne i Danmark. Vores magthavere forsøger at tage helt basale menneskerettigheder fra os, og det er skræmmende, at den politiske magt tillader sig en sådan opførsel.

Jeg håber, den danske befolkning vil fortælle de politiske partier, at det er en menneskeret selv at vælge, hvem man skal gifte sig med. Ingen politisk magt skal blande sig.

Regeringspartierne siger på den ene side, at de kæmper mod arrangerede ægteskaber, men det ny pointsystem er på en diplomatisk måde med til at definere, hvem der må gifte sig med hvem. For mig er det en anden form for arrangeret ægteskab.

Jeg ønsker et samfund, hvor den enkelte samfundsborger uanset kultur, nationalitet og religion bliver set som menneske og ikke som objekt. Jeg vil se mennesket som et unikt og værdifuldt væsen, der behandles med respekt og gives muligheder, selv om det ikke hører til eliten.

De opfattelser, der kommer til udtryk i indlægget afspejler afsenderens egne holdninger og er ikke nødvendigvis udtryk for www.jiyan.dk’s synspunkter.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer