En muskel består af en masse muskelfibre, som igen består af en masse andre betydningsfulde cellulære bestanddele. Disse forskellige bestanddele kan variere i de forskellige fibre og har været grundlaget for, at man har fundet frem til 3 forskellige muskelfibre i en muskel: type 1, type 2a og type 2b. Disse fibertyper er med til at bestemme en muskels kontraktionshastighed, styrke og udholdenhed. Overordnet er det værd at vide, at type 1 fibrene er ”udholdenheds-fibrene”. De bidrager ikke særlig meget til musklens styrke og kontraktionshastighed, men bidrager væsentligt til musklens udholdenhed. Type 2a ligner meget type 1 fibrene, men for overblikkets skyld vil der kun være tale om type 1 fibre og type 2 fibre, hvor type 2 fibrene er de ”hurtige og kraftfulde-fibre” og har de omvendte egenskaber i forhold til type 1 fibrene.

Fibertypernes sammensætning er genetisk bestemt. Typisk er type 1 fibrene fordelt med 40-60 % dvs. der er en ”fifty-fifty” fordeling er fibertyperne.

Ved aldring sker der et større fald i mængden af type 2 fibre end type 1 fibre, hvilket resulterer i, at ældres maksimale muskelstyrke falder mere end deres udholdenhed. Den faldende maksimale styrke skyldes også antallet af motoriske enheder, som bliver færre.

En muskel (som består af flere muskelfibre) aktiveres af en eller flere nerver. En nerve består af flere nervefibre, og en nervefiber aktiverer flere muskelfibre, hvilket kaldes en motorisk enhed. Dvs. at en motorisk enhed er lig med en nervefiber og de tilhørende muskelfibre, altså skal der forstås, at en muskels aktivitet er afhængig af flere motoriske enheder.

Desto flere motoriske enheder, som bliver aktiveret, desto større en kraft kan man udøve. Ved styrketræning træner man sig til at kunne aktivere flere motoriske enheder på én gang. Ved yderligere træning kan man til sidst aktivere alle motoriske enheder på én gang, hvilket giver en højere maksimal muskelstyrke. Ved at træne bliver man også hurtigere til at aktivere de motoriske enheder, dvs. hurtigere til at aktivere sine muskler. 

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer