af Berzan Hac Ebdo, berzan-83@hotmail.com

Di kurdî de du cureyên cînavan hene (i kurdisk er der to slags pronominer ):

Yên salt (normal)             Yên tewandî (bøjet)

Ez Min
Tu Te
Ew Wî/Wê
Em Me
Hûn We
Ew Wan

cara berê me lêkera ”xwastin” bir( sidste gang lærte vi ”at ville”)

At ville: Xwastin

Jeg vil Ez dixwazim
Du vil Tu dixwazî
Han/hun vil Ew/ew dixwaze
Vi vil Em dixwazin
I vil Hûn dixwazin
De vil Ew dixwazin

Gelo ev dibe çi di dema borî de ( hvordan bliver det i datid)

Min xwast Jeg ville
Te xwast Du ville
Wî xwast Han ville
Wê xwast Hun ville
Me xwast Vi ville
We xwast I ville
Was xwast De ville

Van hevokan saz bike (Sortér disse sætninger) :

  • Hez , ez , jê , dikim…………………………( Jeg elsker ham/hende)
  • Ez , dikim , hez, jê………………………….( Jeg elskede ham/hende)
  • Ez, dixwim , nên…………………………..( Jeg spiser mad)
  • Nan, xwar ,min……………………………(Jeg spiste mad)
Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer