Debatindlæg: “Som kurder har vi ret til at læse og skrive på vores eget sprog. Zara Mohammadi bliver fængslet i Iran, fordi hun underviser kurdiske børn i deres modersmål. Det er uretfærdigt, og Zara bør belønnes – ikke dømmes,” mener Hejar Dashti.

Af Hejar Dashti fra den danske afdeling af Kurdistans Demokratiske Parti-Iran (PDKI)

Zara Mohammadi skal i fængsel, fordi hun underviser kurdiske børn i deres modersmål. Det er uretfærdigt, og Zara skal belønnes, og ikke dømmes.

I verden er der mange basale rettigheder, som er tiltænkt ethvert menneske. En af disse rettigheder er retten til at læse og skrive på eget sprog.

Ifølge artikel 29 og 30 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder har alle børn ret til at lære deres modersmål. Siden 1991 har Danmark, ratificeret Børnekonventionen.

Alle studier tyder på, at ”tilegnelsen af modersmålet støtter også andetsprogstilegnelsen – og omvendt – idet begge sprog styrker barnets samlede sproglige fundament for begge sprog. Ved at have kendskab til flere sprog får det tosprogede barn således større input til sin hypotesedannelse.” (https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Tosprogede%20-%20tekst.pdf).

Artikel 15 i den iranske forfatning siger: ”Persisk er det officielle og almindelige sprog og manuskript for folket i Iran. Dokumenter, korrespondance, officielle tekster og skolebøger skal alle være på dette sprog. Brug af regionale og etniske sprog i pressen, massemedierne og undervisning i deres litteratur på skoler sammen med det persiske sprog er imidlertid frit tilladt. ”

På trods af artikel 29 og 30 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, og Artikel 15 i den iranske forfatning – er retten til modersmålsundervisning fortsat et tabu emne i Iran. Regeringen nægter at anvende Artikel 15, og straffer aktivister, der fortaler for muligheden for uddannelse i et barns modersmål.

Zara Mohammadi er et godt eksempel på dette. Zara er en 28-årig kurdisk aktivist, og har kæmpet for kurdiske børns ret til modersmålsundervisning. Zara har brugt sin fritid på at lære kurdiske børn deres modersmål, og regimet vil nu straffe hende ved at idømme hende 5 års fængselsstraf.

Som kurder har vi ret til at læse og skrive på vores eget sprog. Vi vil have modersmålsundervisning, dels fordi det er en af vores basale nationale rettigheder jf. FN-resolutionen, og artikel 15 i iransk forfatning, men også for at modarbejde en identitetskrise, som typisk opstår hos tosprogede børn.

Det er på tid, at det internationale samfund åbner sine øjne op for bruden på basale menneskerettigheder. Zara skal ikke sidde i fængsel – Zara skal værdsættes, som en aktivist, som en ildsjæl, som en frivillig, der ofrer sin fritid på at lære kurdiske børn deres modersmål.

Lad os være Zaras stemme.

Lad os kæmpe for en verden, hvor folk som Zara bliver belønnet, og ikke straffet for deres handling.

De fremførte synspunkter står for afsenderens egne regning. Blogs og debatindlæg sendes til redaktion@jiyan.dk

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer