Kan du præsentere dig selv?

Mit navn er Sahar Hissami og jeg bor i Nordjylland. Min familie og jeg er politiske flygtninge fra Kurdistan (Iran) og vi kom til Danmark i 1998 via FN.

Hvad laver du for tiden?

Jeg studerer Anvendt Filosofi på Aalborg Universitet, da jeg gerne vil uddanne mig til Lifecoach. Derudover arbejder jeg som tolk samtidig med at jeg studerer. Jeg sidder også i Europabestyrelse og Regions-bestyrelsen for Lawan (KDUF) som er en kurdisk ungdomsforening.

Hvor har du interessen for Life Coaching fra?

Jeg har stor interesse for at hjælpe mennesker med psykiske problemstillinger. Filosofien har været en stor interesse for mig, fordi det er en vigtig del af livet, men som desværre nu til dage er blevet tilsidesat og erstattet med “korthåret-tænkning”. Filosofien er behjælpelig og syntes for mig at være nøglen til det gode liv.

Hvad vil du mene, er din største bedrift?

At jeg få mig en god uddannelse samt godt job, så jeg kan skabe mig selv en god fremtid, men også sørge for at bidrage til mit samfund – være en aktiv del af en helhed.

Hvem er dit forbillede?

Mit forbillede/-r er mine forældre, som for mig er de stærkeste, fordi de hver har deres historie og HAR kæmpet hver deres kamp – to sider af samme sag – en politisk kamp og en overlevelseskamp som tilsammen har skabt mig, og gjort mig til en stærk person, med meget gå-på mod. Deres kamp for livet vil altid være min passion for hver eneste af mine mål.

Hvad får dig til at grine?

Jeg har et par utrolig gode venner/veninder som hver dag giver mig en griner uanset mit humør.

Hvad er dit motto?

“For me life is continuously being hungry. The meaning of life is not simply to exist, to survive, but to move ahead, to go up, to achieve, to conquer.” Arnold Schwarzenegger

Hvad betyder det at være kurder for dig?

At være kurder for mig betyder at elske sit land, og kæmpe for det med de muligheder der er. Det er min identitet (min kultur og mine traditioner).

Hvad har rejsen til Danmark gjort ved din kurdiske identitetsfølelse?

Da jeg kom til Danmark blev jeg mere bevidstgjort om min identitet og det at være kurder, fordi jeg blev konfronteret med en anden nationalitet. Det at være kurder kan ikke beskrives kort, fordi vi har en lang og smertefuld historie, uanset hvilken del af Kurdistan man peger på. Vi har nu bl.a. været undertrykt af det iranske regime i mange år. Vi har ingen selvstændighed, frihed og dermed ingen mulighed for at udfolde og udvikle os i vores eget område. Kurderne i Iran bliver hængt dag efter dag fordi de ønsker retfærdighed og demokrati, vores rettigheder er krænget på alle måder. Vi er det sorte får i flokken. Men trods al den modgang som kurderne har fået gennem historien så kæmper de stadig for deres ret til at være frie.

Hvordan vil du definere kurderne?

Min definition på kurdere: gæstfrie, stærke i mentalt forstand (dette er grundet deres oplevelser), modige, åbne og ambitiøse, også har vi et sikkert fælles punkt med danskerne og det er at vi elsker mad.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer