Over 300 intellektuelle, heriblandt de dansk-kurdiske kunstnere Sara Omar, Alan Pary, Niaz Bayati, har skrevet under på en støtteerklæring til de sultestrejkende i tyrkiske fængsler. 

Her er pressemeddelelsen (på kurdisk).

Pêwîste jiyanî sedan bendikrawî siyasîy kurd le Turkiya le merg rizgar bikrê.

Ême be leberçawgirtnî ew şepolî narrezayye cemawerî û mangirtin le xwardney xellkî kurd le turkya em dawakaryetan bo denusîn. Be pê ye hewallekan 63 bendikrawî syasîy kurd manyan girtwe le xwardin lepênawî çareserêkî syasî bo pirsî kurd le turkya, emeş le 12 î eylulî 2012 ewe destî pêkirdwe.em mangirtne roj le dway roj perey sendwew ta kotay mangî oktober jmareyan geyiştote 700 kes le 50 bendînxaney cyawaz le turkya. Le 5 î november qsekerî mangirtwekan raygeyand ke le emrro be dwawe( de hezar) zîndanî syasî mandegrin le xwardin.

Ew bendikrawaney ke manyan le xwardin girtwe hewllekeyan bo eweye dewlletî turkya rêz lew mafe binçîneyyaney mrov bigrêt ke deyeha salle pêşêl krawn. Em mafe binçîneyyane mafgelêk degirnewe weku mafî rêzgirtnî kerametî binçîneyî mrov, ke xellkanêk bekirdewe em keramete mroyyeyan heye ke mamelley hawllatîy plesêyan legell nakrêt û cyakarîy sûkayetîkarane naçêjn be hoy nasnamey neteweyyewe. Serbarî ewe, mangirtwan amancêkî trîşyan azadbunî ‘ebdulllla ocelane, ew serkirde kurdey partîy krêkaranî kuristan (pikk) ke le layen desellatî turkyawe rfênrawe û zyatir le 13 salle le bendîxanekanî turkyada le barudoxêkî sextda bend krawe.

Turkya lafî ewe lê dedat ke dewlletêkî modêrn û dîmokrate le katêkda hezaran kurdî naçar kirdwe bibne turk û benaçarî waz le binçîney xoyan bhênin, û lejêr sayey nasnameyekî turkîy saxteda bjîn ke bezordarî û tundutîjî lelayen yasa regezperistane û cyakarekanî dewlletî turkyawe sepênrawe beseryanda. Serbarî eweş; mîlyonan le kurdekan le turkya rûberrûy reşekujî û koçpêkirdin û gwastnewey zoremlê û bendkirdin û eşkencedan û bêbeşkirdin le hawllatîbûnî yeksan, bunetewe.

Le katêkda serok wezîranî turkya (receb teyîb erdoxan) hawllî dawe weku rizgarkerêk derkewêt bo xellkanêkî trî “musullman” le felestîn û somall, le rêgey pexişkirdnî “komekîy mrovixwazane” we; le heman katda hezaran kurd le turkya gîrawn û lêyan drawe her leser ewey wîstuyane heman ew mafey binçîneyî û azadyaneyan hebêt ke baqîy danîştwanî turkya heyane.

Le eylulî 2012 ewe, zyatir le 700 bendikrawî syasî le turkya manyan girtwe le xwardin. Êste jyanyan le metrisîyekî kuşindedaye. Pîşekare pzîşkyekan le turkya wiryayyan dawe lewey ke le her an û satêkda halletêkî gyan le dest dan ru dedat be hoy mangirtnewe le xwardin bo mawey zor.

Be drêjayî çend deyeyek, dewlletî neteweyî turkya retî kirdwetewe dan be bunî kurdda bnêt û zman û kulturî kurdîy qedexe kirdwe. Leseru eweşewe, her çalakîyekî syasî û hetaku kulturîy gelî kurd be tundutîjî ruberrubunewey legell krawe.

Eger turkya xoy be dîmokrasîxwaz dezanêt; ey boçî bendîxanekanî cmeyan dêt le çalakîwane syasye kurdekan , endam perleman, bajêrewan û jnan û mindallan û roşnibîran û ekadêmyayyekan û rojnamenûsan? Eme zor şitman pê dellêt derbarey sruşt û halletî “dîmokrasîy” turkî!

Leber ewe, ême dawakarîn le rêkixrawekan û brîkaryekanî netewe yekgirtwekan, û parlemanî yekêtîy uropa, û parlemanî şanşînîy yekgirtu, û hemu rêkixrawe nahkumyekan le sertaserî cîhanda, bêne ser xet û hemu pestanêk ke pêwîst bêt bxene ser rjêmî turkya heta turkya berrêzewe be dem dawakaryekanî gelî kurdewe bçêt û daxwazyekanyan qbull bkat.

Le heman katda, dillman lelay ew bendikrawe syasyaneye le turkya, û dawayan lê dekeyn em mangirtne ragrin ta jyanyan le metrisî parêzraw bêt. Çunke zor jyanî benrix le dest drawe le rêgay xebatkirdinda le pênawî yeksanî le turkyada.

Legell rêz û pêzanînman le qullayî dillmanewe.

Wajokaran:

1. Yenar muhemmed: çalakîwanî mafekanî jnan, ‘êraq

2. Hozan mehmud: çalakîwanî syasî, û kempeyinwan (bergirîkar) î mafekanî jnan, kurdistan/’êraq

3. Serwer pênciwênî- nûser- başurî kurdistan

4. Şemall ‘elî: çalakîwanî syasî  suyd

5. Hêlîna pîyinto: endamî parleman, portugal

6. D. Dana se’îd sofî: endamî parlemanî kurdistan  kurdistan  ‘êraq

7. D. Serwer ‘ebdulrrehman: endamî perlemanî kurdistan-‘êraq

8. Kemal rewuf: sernûserî rojnamey hawllatî, kurdistan/’êraq

9. Nalya îbrahîm: syasetwan  suyd

10. Necîbe mehimmud: rojnamenûs û çalakîwanî mafekanî jnan  suyd

11. Vînos fayeq: rojnamenûs  kurdistan

12. Entonyo avêlas: serokî yekêtî mamostayanî lîsbon le portugal SiPGiL

13. D. Çoman herdî: nûserî serbexo û ekadêmyayî

14. Asos herdî: berrêweberî kompanyay pexiş û rojnamegerîy “awêne”  kurdistan  ‘êraq

15. Şadî emîn: çalakîwanî syasî, allemanya

16. Hellalle rafî’: çalakîwanî mafekanî jnan  suyd

17. Şadî êedir: mafnas û fêmînîst  şanşînîy yekgirtu/êran

18. Cemal xembar: mafnay û şa’îr  ustralya

19. Se’îd erman: rêkixrawî nêwdewlletîy penabere êranyekan

20. Pawlo fîdawgo: pzîşk, serokî komelley nwêkirdnewey komîwnîst, lîjboa, portugal

21. Cêfrî hemfîlld: şarî kansas, wîlayetî mîzorî, wîlayete yekgirtwekanî emêrîka

22. Tara caf: muzîsyen  şanşînîy yekgirtû

23. Sara mhemed: serokî rêkixrawî “hergîz fatîme û pêla le bîr nakeyn” The Never Forget Pela and Fadime Association  suyd

24. Canî dîlan: rojnamenûs, pêşkeşkarî televîzyonî, hunermend

25. Bîll wayinbêrg: rojnamenûs  wîlayete yekgirtwekanî emêrîka

26. Îvan derrracî: nuser û wênekêş / ‘êraq

27. D.aşur komar – pzîşkî derûnî- pakistan

28. Zefer îmam- nûser- kollomsit – pakistan

29. D.harîş kumar: derunnas, çalakwan û sernuserî govarî xebatî krêkarî- pakîstan

30. Mhemed xan ahmedanî: çalakî yekêtî krêkarî le fîdrasyonî weten dust mezdur -sînd-pakîstan

31. Jîle bexşayş: çalakîwanî syasîy qezyekanî djerregezpersitî û djecyakarî

32. Suheyl zehawî: nuser û çalakîwanî syasî  hewlêr, kurdistan/’êraq

33. Şemall ‘ebe reş: ekter-kurdistan-‘êraq

34. ‘elî mehmûd: çalakîwanî syasî  kurdistan/’êraq

35. Hîwa penahî: nûser û profîsorî zaniste syasî komellayetyekan  zankoy pantyos, epîna

36. Rêbwar hesen: wanebêjî zanko  stokhollm, suyd

37. Qubadî celîzade: şa’îr û dadwerî xanenşîn  kurdistan/’êraq

38. Ofîllya bênson: nûser  syatill/ wîlayete yekgirtwekanî emêrîka

39. Mewlûd sware: çalakîwanî syasî  şanşînîy yekgirtû

40. Kapî blak: serokî sendîkayî, fîladêlfya, wîlayete yekgirtwekanî emêrîka

41. Soran remezan: serokî fîdrasyonî rêkixrawekanî komellgay medenî le kurdistan  ‘êraq

42. Nusîngey serekîy yekêtîy giştîy qutabyanî kurdistan  ‘êraq

43. Sureya felah: twêjer û nûser  wîlayete yekgirtwekanî emêrîka

44. Ceza hemeêallh welî, serokî komelley komellnasan û derunnasan  kurdistan

45. Rêbwar hamîd: wênegir û çalakîwanî mafekanî mrov  lenden/ şanşînîy yekgirtû

46. Dana neqişbendî: rojnamenûsî serbexokar  vîyenna  nemsa

47. Hemerreşîd heres: nûser û ekterî şano  keneda

48. Marya hagbêrî: çalakîwanî mafekanî jnan, endamî rêkxistinî “destipêşxerîy fêmînîst” î uropayî IFE- EFI , wwiw.efi-ife.org

49. Kît laşn hîwuz: mamostay xanenşîn, suyd

50. Lîlyan hals  frênç: serokî hawbeşî “destipêşxerîy fêmînîst” î uropayî IFE- EFI, parîs  frrensa

51. Roman z. Baban: rojnamenûs  şanşînîy yekgirtû

52. Nîkola stot: senterî lêkollînewekanî jnan  zankoy york  şanşînîy yekgirtû

53. Rêno romanan: karmendî bwarî IT û pisporrî fîzyay felekî

54. Nîkolas dêsaw, komelley solîdarîtîy ‘êraq

55. Lyam meknelltî: grupî “yekgirtin bo azadîy krêkaran” Alliance for Workers’ Libertiy, lenden

56. Mark manîng: karmendî êyane, syatill

57. Saîre zubeyrî: keneda

58. Êster tawsênd, azadîy krêkaran Workers’ Libertiy û yekêtîy xwêndkaranî zankoy lendenî xorhellat

59. Martîn hedson, azadîy krêkaran Workers’ Libertiy

60. Bîl hênîng: komelley krêkaranî torrî peywendî, nawçey 1180  nîw york

61. Sellah rewf: muzîsyen  allemanya

62. Saşa îsma’îl, grupî “yekgirtin bo azadîy krêkaran” Alliance for Workers Libertiy

63. Bêrîvan doskî: rawêjkar  ballwêzxaney ‘êraq, surya

64. Horên xerîb: şanokar

65. Muhsîn kerîm: kesayetîy syasî  kurdistan  ‘êraq

66. Musllîh îrwanî: wanebêj û twêjer, lînkin  şanşînîy yekgirtû

67. Reşîd ‘elî: rêkixrawî “xebat” (gibqatî cducہd) î markisîst  pakistan

68. D. Satya prakaş gupta Dir. SAtya Parkash Gupta: fîlimsaz  bumbay, hîndistan

69. D. Ravî kumar Dir.Ravi Kumar: komelley pzîşkanî law  sînd, pakistan

70. D. Kêlaş kumar Dir. KAilash Kumar: çalakîwanî syasî û nûser  sînd, pakistan

71. Cey dîp  dubey

72. Rebab elmehdî: mamostay zanko

73. Martîn lûf, endamî partîy çep, suyd

74. Xendan mhemed ceza: nûser û çalakîwanî mafekanî jnan  norwêj

75. Hesen mistefa: rojnamenûs  kurdistan

76. Koşan ‘elî zemanî: xwêndkarî masterî peywendye nêwdewlletyekan  kurdistan

77. Kejall nûrî: çalakîwanî komellgay medenî û kempeyinkar (bergirîkar) î mafekanî jnan  hollenda

78. Qadir nadir: çalakîwanî komellgay medenî  suyd

79. D. Îwsif zengene: şanşînîy yekgirtû

80. Fuad qeredaxî: nûser  kurdistan  ‘êraq

81. Stîvan şemzînanî: sernûserî govarî şepol  kurdistan  ‘êraq

82. Gona se’îd: çalakîwanî mafekanî jnan  şanşînîy yekgirtû

83. Twana teha: rêkxerî ofîsî çawî emrro bo çawdêrîy karî rojnamewanî  kurdistan

84. D. Nacîh gullpî: hellebce  kurdistan

85. Fereydûn bêwar: twêjerî komellayetî û rojnamenûs  kurdistan  ‘êraq

86. Rizgar heme reşîd: nûser û ekterî şano keneda

87. Nalle hesen: nûser û şa’îr  keneda

88. Nîhad camî: nûser û ekterî şano kurdistan  kurdistan

89. Natalya keruso: nîwyork sîtî  wîlayete yekgirtwekanî emêrîka

90. Nyaz art  hunermend  emsitêrdam  hollenda

91. Tomas şmîdînger: zanay zaniste syasyekan  vyenna  nemsa

92. Nat wîllyamiz: şa’îr  şanşînîy yekgirtû

93. Îfat seskind : nîwyork sîtî  wîlayete yekgirtwekanî emêrîka

94. Nyaz ‘ebdulllla: çalakîwanî komellgay medenî  kurdistan  ‘êraq

95. Aram celal: çalakîwanî komellgay medenî  kurdistan  ‘êraq

96. D. Yasîn reşîd hesen: wanebêjî zanko  kurdistan  ‘êraqin

97. Cehangîr ‘ebdullllahî  endamî komelley mafî mrovî kurd  EU

98. Sana slêman sefer: rojnamenûs  kurdistan  ‘êraq

99. Sozan emîn: komîtey mafekanî jnan/ ‘êraq

100. Tara tofîq: komîtey mafekanî jnan/ ‘êraq

101. Suna kose, rojnamenûs  şanşînîy yekgirtû

102. Borşot hayangî: çalakîwanî kar  yekêtîy giştîy kar (CiGT)  frrensa

103. D. Rêbwar se’îd: wanebêjî huner le zankoy slêmanî  kurdistan  ‘êraq

104. Lorî m. Rob  konêtîket Connecticut, wîlayete yekgirtwekanî emêrîka

105. Îlhamî elmîrxenî: partîy yekgirtnî mîllî soşyalîst (hizb althalf alş’bî alaştrakî)  mêr

106. Reza menuçehrî: rojnamenûs û çalakîwanî komellgay medenî  allemanya

107. Melayke alam holî: çalakîwanî komellgay medenî  allemanya

108. Twana hemerreşîd: mûzîsyen  kurdistan  ‘êraq

109. Sofî bweso: grûpî “destipêşxerîy komîwnîstî krêkaran”  frrensa

110. Aram ‘usman: rojnamenûs  frrensa

111. Fetah zaxoyî: çawdêrî syasî- kurdistan\ ‘êraq

112. Twana ‘umer- cêgrî sernuserî govarî honya – başurî kurdistan

113. Kobend – rêkixrawî geşe pêdanî syasî kurdistan

114. Xanim rehîm letîf- çalakwanî mafî jnan\ başurî kurdistan

115. ‘îmad ‘elî- çawdêrî syasî- başurî kurdistan

116. Awdêr ‘ebdulrehman rehîm- xwêndkar- başurî kurdistan

117. Patrîk murfî, yekêtîy nîştmanîy mamostayan, berrêweberayetîy nîştmanî, û komîtey nêwdewlletî

118. Danyêl kûper, cêgrî serokî yekêtîy zankoy lenden

119. Cenîn bûp: berrêweberayetîy nîştmanîy yekêtîy hêllî asnîn û gwastnewey deryayî (RiMT)

120. Karwan ‘umer: hunermend  semakar  suyisra

121. Şadan fuad: ekter  şanşînîy yekgirtû

122. Evîn îbrahîm fetah nûser: hewlêr

123. Dillşad hafz: çalakîwanî syasî  şanşînîy yekgirtû

124. Behmen tahîr nerîman: rojnamenûs  kurdistan

125. Fexredîn tahîr: nuser û rojnamenûs  suyd

126. Semîre ehmed: çalakîwanî syasî  şanşînîy yekgirtû

127. Aras nurî ehmed teha: çalakîwanî mafekanî mrov  allemanya

128. Çnûr ekberpûr: hunermend

129. Fatîme enaxî: derûnnas û nûser û wergêrr  danmark

130. Aryan umêd ‘arf: rojnamenûs  norwêj

131. Nuno manwêll tîto dê morays ramos dê ellmeyda: rojnamenûs  lîjboa  portugal

132. Stare ‘arf: çalakîwanî komellgay medenî  kurdistan

133. Ferîde rezayî: çalakîwanî mafekanî mrov  suyd

134. Şehla debaxî  suyd

135. Oz nujîn: ekter/komîdyakar  stokhollm, suyd

136. Têrî mûn: rojnamenûs  şîkago, wîlayetî îlînoy, wîlayete yekgirtwekanî emêrîka

137. Cwana vîsênt bacînya: xwêndkarî master  lenden

138. Dyana rowşer: rojnamenûs  suyd

139. Cûd cakson  lêster, şanşînîy yekgirtû

140. Rêzan sallh: hunermend  belcîka

141. Luqmanî hacî kerîm: nuser-berîtanya

142. Hêjer şo: karmendî perwerde  şefîlld, şanşînîy yekgirtû

143. D. Sellah germyan: derûnnas  ustralya

144. Luys mîgêll dê ellmeyda kehvalu: rojnamenûs  portugal

145. Naske zade: rojnamenûs  waşînton dî.sî

146. Yadgar fayeq: rojnamenûs le ên.arr.tî  kurdistan/’êraq

147. Kaprîn natanêl: xwêndkarî doktorat  lenden

148. Mîdya zehawî: rawêjkarî tendrustî û serperşitîy komellayetî

149. Alan muhtedî: encumenî nîştmanîy perwerde  suyd

150. Bêrîvan sîndî: berrêweberayetîy proje Project Executive  suyd

151. Şorrş armanc: berrêweberî proje  suyd

152. Dlara çêtînkaya: xwêndkar  suyd

153. Avan fars caf: rojnamenûs  kurdistan

154. Yekbûn ellp: encumenî karubare nêwdewlletyekanî partîy çep le upsala

155. Muhimmed mehmûdzade: xwêndkar le zankoy şefîlld

156. Êlîna budekcî: peristarî derûnî  suyd

157. Dillşad kwêstanî: hunermend  parîs, frrensa

158. Kallê kerîm: karmend  suyisra

159. Evîn ‘ezîz: nûser û rojnamenûs  suyd

160. Alan perî: şa’îr  danmark

161. Îdrîs ‘elî: şa’îr  kurdistan/’êraq

162. Fereydûn ‘arf: nûser  kurdistan

163. Mes’ûd bînende: wanebêj û komellnas  kurdistan/’êraq

164. Şîlan se’îdî: rojnamenûs  suyd

165. Srûd farûq berzincî: xwêndkar: kurdistan/ şanşînîy yekgirtû

166. D. Nedîm elcewahîrî: pzîşk  vîyenna/nemsa

167. Qasm berzincî: wanebêj  zankoy sellahedîn  hewlêr

168. Twana ‘elî: karmend  suyisra

169. Aso xanim hemesallh: şa’îr  allemanya

170. Mehmûd reş mehmûd: kurdistan  ‘êraq

171. Karzan ‘elî: mamosta, bromizgrowv, şanşînîy yekgirtû

172. Sîrwan celal: rojnamenûs  kurdistan  ‘êraq

173. Senger salleyî: hunerî muzîk, hollenda

174. Nya emîn: çalakîwanî mafekanî mrov  allemanya

175. Serwer se’îd: karguzarî komellayetî

176. Herêm kerîm: wanebêj, şanşînîy yekgirtû

177. Sallh mîrawdelî: nûser  şanşînîy yekgirtû

178. Bekir ‘ebdulrrehman: karîkatêrîst  kurdistan  ‘êraq

179. Alla ‘elî: çalakîwanî mafekanî jnan  kurdistan  ‘êraq

180. Sureya tahîr: lenden  şanşînîy yekgirtû

181. Behmen ‘umer  rojnamenûs  kurdistan  ‘êraq

182. Bendî ‘elî  nûser  darşimtat, allemanya

183. Renc hejar: nûser û rojnamenûs  şanşînîy yekgirtû

184. Serkaw emîn: berrêweber, oslo  norwêj

185. Saman hemexerîb  rojnamenûs  kurdistan  ‘êraq

186. Hevall nejad ‘ebas: mafnas  kurdistan  ‘êraq

187. Bore şamlo  fotografer  lenden  şanşînîy yekgirtû

188. Soran ‘umer mihyedîn: berrêweberî dîzaynî teknîkî  suyd  yotêborî

189. Zulfî mahêser:çalakîwanî syasî  pakistan

190. Rewf sofî: jmêryar  notîngham  şanşînîy yekgirtû

191. Şante sulltane: rojnamenûs/ lenden  şanşînîy yekgirtû

192. Roman zagros: şîkarzanî rojnamewanî, şanşînîy yekgirtû

193. ‘îzzet melekî: jmêryar, çalakîwanî mafe medenyekan  vankuver, keneda.

194. Evîn mîrawdelî: xwêndkarî doktorat  lenden

195. Çnûr hemeemîn: kesayetîy serbexo

196. Perêz serdar: “masterî zansit” î karubarî komellayetî  lînkin  şanşînîy yekgirtû

197. Azad bekir: çalakîwanî syasî  lenden  şanşînîy yekgirtû

198. Lence ‘ebdulllla: rojnamenûs  kurdistan  ‘êraq

199. Xdir r. Xdir: mamostay zanko, wîlayete yekgirtwekanî emêrîka

200. ‘ednan glî: çawdêrî syasî  suyd

201. Yasî ‘ebdulllla reş: oslo  norwêj

202. Roşna heme ‘ebdulllla: oslo, norwêj

203. Seryas qeredaxî: nûser  şanşînîy yekgirtû

204. Nehro ellayî: çalakîwanî syasî  kurdistan

205. Saman ferec: nûserî serbexokar û xwêndkar le zankoy şefîlld, îngîltera

206. Herêz hesen: fînlenda

207. Monîka rolî: suyd

208. ‘eta muftî: lenden  şanşînîy yekgirtû

209. Evîn kakeyî  belcîka

210. Raper ‘usman ‘uzêrî: çalakîwan  kyêv  ukranya

211. Nehro şewqî: kuristan/’êraq

212. Hêrş yasîn: şa’îr  kurdistan/’êraq

213. Ziryan kake: xwêndkar  dêrbî/şanşînîy yekgirtû

214. Goşî baneyî: çalakîwanî komellgay medenî  hollanda

215. Honer tofîq: nûser  danmark

216. Şerîf keşkollî  nemsa

217. Koçer namo: rojnamenûs  suyd

218. Mijde kamîl: kurdistan

219. Tenya mhemed: sernûserî govarî bllêse  kurdistan

220. Şemall rewf: çalakîwanî komellgay medenî  kurdistan

221. Nîhad herkî: rojnamenûs  kurdistan

222. Nîhad mukrî: çalakîwanî mafekanî mrov/jnan  suyd

223. Ferman sdîq: rojnamenûs  kurdistan

224. Hîwa berzincî: rojnamenûs  kurdistan

225. ‘ezîz reşîd herîrî: nûser û rojnamenûs  kurdistan  ‘êraq

226. Karzan ‘usman: rojnamenûs  kurdistan

227. Rêbwar se’îd: çalakîwanî syasî  kurdistan

228. Kejall ‘elî hemebor: koln  allemanya

229. Payze ehmed: nûser û çalakîwan  şanşînîy yekgirtû

230. Mhemed goran: nûser û rojnamenûs  kurdistan

231. Mhemed ferîq hesen: nûser

232. Hêmin heme ceza: şa’îr û mûzîsyen  kurdistan

233. Xebat ‘arf me’ruf: peristar  suyd

234. Şwan xurşîd: nûser û rojnamenûs

235. Erselan mhemed: nûser û rojnamenûs  kurdistan

236. Hewraman ‘elî: nûser  fînlenda

237. Nejad sîweylî: keneda

238. Çya rênwar: rawêjkarî ay.tî, suyd

239. Heme kake reş: şa’îr û nûser  suyd

240. Kamîl ehmed: hunermend  allemanya

241. Trîfe ‘ezîz: allemanya

242. Ferîba muhemmedî: rojnamenûs  kurdistan

243. Hawar bazyan: rojnamenûs  suyd

244. Bextyar şarezûrî: nûser  kurdistan

245. Xulya huseyn: çalakîwanî mafekanî jnan û şa’îr  şanşînîy yekgirtû

246. Şakar ‘ezîz: dermansaz  şanşînîy yekgirtû

247. ‘umer xullamî: rojnamenûs  kurdistan

248. Salar emîn merdan: kerkûk  kurdistan

249. Hîwa se’îd salleyî: mektebî syasîy hizbî zehmetkêkşanî kurdistan

250. Rêbaz mistefa: nûser û wergêrr: kurdistan  ‘êraq

251. Hebîbe hemesallh: jnî mallewe  kurdistan  ‘êraq

252. Nîga ehmed: şanşînîy yekgirtû

253. Nyan ehmed: şanşînîy yekgirtû

254. Mîhreban ‘elî resull: fînlenda

255. Newzad şêrdill: karmend  keneda

256. Alan kake: mafnas  keneda

257. Dyar hellebceyî: şa’îr  kurdistan  ‘êraq

258. Aso xalîd: wergêrr  kurdistan  ‘êraq

259. Piştîwan letîf: çalakîwanî komellgay medenî  kurdistan  ‘êraq

260. Kirmanc gundî: wanebêjî zanko  wîlayete yekgirtwekanî emêrîka

261. Şehla rostem: fînlenda

262. Serxêll haşm: rojnamenûs  kurdistan  ‘êraq

263. Erselan rehman: rojnamenûs  kurdistan  ‘êraq

264. Hîwa cemal: rojnamenûs  kurdistan

265. Sîrwan se’îd: endamî bzutnewey gorran  şanşînîy yekgirtû

266. Goran ‘ezîz herîrî: nûser

267. Lawje cewad: çalakîwanî mafekanî jnan  danmark

268. Ramuna franson: nûser  suyd

269. Jîrwan nûrî: xwêndkarî rageyandin  kurdistan

270. Ara nesîmî: xwêndkarî rageyandin  suyd

271. Rûnak şwanî: nûser û çalakîwanî komellgay medenî  suyd

272. Îbrahîm zehawî: lenden  şanşînîy yekgirtû

273. Rezye rostem: lenden  şanşînîy yekgirtû

274. Peroş muherrem mhemed: suyd

275. Eyub fayeq: keneda

276. Leylan maronsî: rojnamenûs

277. Kazm mhemed şemêranî: xwêndkar  kurdistan  ‘êraq

278. Azad ‘zîz mhêdîn mawetî: çalakîwanî syasî  şanşînîy yekgirtû

279. Sara ‘umer: mafnas û şa’îr  danmark

280. Cum’e mhemed kakemend: xwêndkar  fînlenda

281. Şehên şehlanî: stokhollm  suyd

282. Bawan serdeşt: xwêndkar le zankoy şefîld-berîtanya

283. Muzefer ehmedî: çalakîwanî syasî 

284. Yadgar şêx îslamî: çalakîwanî syasî 

285. Neyaz beyatî: hunermend  danmark

286. Faruq kerîm: syasetwanî beezmûn  allemanya

287. Dyar kamîl: xwêndkar  mançêster  şanşînîy yekgirtû

288. Krîstofer lundbarî: partîy dadî soşyalîst  yotêborî  suyd

289. Rêbaz mhemed: suyisra

290. Efrasyab gramî: rojnamenûs  allemanya

291. Akam nu’man hellebcey- xwêndkar û rojnamenus- başurî kurdistan

292. Jwan ehmed se’îd – rojnamenus- başurî kurdistan

293. Mehmûd mhemed ‘usman: nûser  hollenda

294. Glêne kurdî: xwêndkar, lenden, şanşînîy yekgirtû

295. Hawdêr xçir: xwêndkarî beşî îngilîzî  kurdistan  ‘êraq

296. Goran dukanî: rojnamenûs  wîlayete yekgirtwekanî emêrîka

297. Reza rewf: wanebêjî zanko  nemsa

298. Aras reşîd: çalakîwanî syasî  keneda

299. Meryem ‘ebdullrehman: çalakîwanî mafekanî jnan  keneda

300. Hesen sallh: wergêrr: suyd

301. D. Zefer fehmî yerîk: îzmîr, turkya

302. Xebat marf: nemsa

303. Teyb bekir: nemsa

304. Rizgar îbrahîm: kerkûk  kurdistan  ‘êraq

305. Dana sabîr: pîterbro  şanşînîy yekgirtû

306. Şepol se’îd: sertaş  şanşînîy yekgirtû

307. Derya se’îd: xwêndkar  şanşînîy yekgirtû

308. Askoll se’îd: jnî mallewe  şanşînîy yekgirtû

309. Şaswar baban: lenden  şanşînîy yekgirtû.

310. Tavge hesen: xwêndkar  lenden  şanşînîy yekgirtû

311. Teyb hoşyar  şa’îr  allemanya

312. Tolle merzanî: xwêndkar  îngîltera

313. Gezîze gadarî- fîland

314. Kawan qadir- hunermend – keneda

315. ‘ebdul qeregolî- çalakwanî medenî \ suyd

316. Keywan hewramî- rojnamenus\ kurdistan

317. Seydo dawd ‘elî- master le klînîkal saykolojî, wergêr- kurdistan-‘êraq

318. Xelîl ehmed -xwêndkar\ berîtanya

319. Herdî ‘elî- wergêr û hunermend\ berîtanya

320. Sellah fethulla- çalakwanî syasî\ fîland

321. Mensur hefîd- parêzer\ suyd

322. Nask hsên- şa’îr\ keneda

323. Sebah rayî- çalakwanî syasî\ neruyc

324. Benaz salh – xwêndkar- neruyc

325. Erdellan ehmed – rojnamenus- kurdistan

326. Şehram namîq-mamostay peymanga – kurdistan-‘êraq

327. Gullistan se’îd-notinham – berîtanî

328. Stîfanya pîzotî: îtalya

329. Vyan merîwanî: hanover/allemanya

330. Aware nadir reşîd- lîdiz= berîtanya

331. Keywan kerîm – lenden- berîtanya

332. Helîme resulî: çalakwanî mafî jnan-kurdistan

333. Romêl mumend -krêkar, berîtanya

10î tişrînî duwemî 2012

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer