Jeg skriver brevet ikke for at klage men for at dele mine holdninger og erfaringer omkring den danske indfødsretsprøve. Jeg er en herboende dansker og finder prøven krænkende for en dansk nationalfølelse. Jeg har med egen hånd oplevet hvordan prøven kan være hæmmende for integrationen.

Jeg hedder Dilan Yilmaz og er født og opvokset i Danmark og jeg er startet på min uddannelse.
D. 26/12-11 blev mit debatindlæg offentliggjort i Politiken, omhandlende urimeligheden i den danske indfødsretsprøve. Jeg ved, at mange ”ny” danskere såvel som danskere, anser prøven for at være diskriminerende, krænkende og forhindrende for en dansk nationalfølelse. Derfor ønsker jeg at alle står samlet for at få politikerne til at indse denne uretfærdighed. Det mit brev handler om er her fødte og opvoksede nydanskere, som betaler skat, uddanner sig og faktisk er på lige fod med etniske danskere. Derfor er det deres mest naturlige ret at blive danske statsborgere. Der er ingen grund til at diskriminere og se dem som værende anderledes end resten af den danske befolkning. Har man da ikke tillid til uddannelsessystemet? Hvorfor skal folk der er født i landet eller allerede har bestået eksaminer i dansk op til endnu en prøve? Eller er der økonomiske interesser bag kravet om sådan en prøve?

Jeg havde altid betragtet mig selv som alle andre etniske danskere men det begyndte jeg at tvivle på efter min første indfødsretsprøve jeg skulle tage som jeg ikke var forberedt på. Jeg følte mig særdeles krænket, udstødt og diskrimineret, da jeg sad inde i en stor sal med mange forskellige mennesker.

Jeg fanger mig selv i at stille spørgsmål som: Hvorfor skal jeg tage prøven når jeg faktisk er dansker? Hvad er forskellen på mig og en ”Louise”? Hvordan kan der forventes, at jeg kan føle mig dansk og integrere mig i samfundet, når jeg alligevel ikke bliver set som en dansker? Hvorfor skal der være ekstra krav til mig? Jeg tænkte også over relevansen i prøven. Medierne har bevist, at flere etniske danskere ikke kan svare på mange af spørgsmålene heller. Det var med besvær, at jeg holdt tårerne tilbage og prøvede at koncentrere mig om prøven. Det slog mig, at jeg åbenbart ikke er dansk nok og at det kræver meget før jeg vil blive anerkendt som oprindelig dansker.

De fremførte synspunkter står for afsenderens egne regning. Debatindlæg sendes til redaktion@jiyan.dk. Debatindlæg må ikke indholde injurierende eller racistiske kommentarer. Redaktionen vurderer dit indlæg og forbeholder sig ret til at forkorte det. Husk at sende et billede af dig selv sammen med indlægget.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer