Mens Nikolaj Villumsen er optimistisk omkring fredsproces mellem PKK og Tyrkiet, er Lars Aslan Rasmussen mere skeptisk. ”Før man begyndte en militær tilbagetrækning fra eget land (Kurdistan), burde det tyrkiske militær her gøre det samme, samt øjeblikkeligt give kurderne fulde rettigheder i Tyrkiet.”

PKK startede i forgårs dets tilbagetrækning af guerillaer fra Nordkurdistan/Tyrkiet. Hvordan ser de danske politikere med interesse for det kurdiske spørgsmål på den historiske fredsproces?

Nikolaj Villumsen, MF for Enhedslisten og menneskerettighedsordfører, mener at tilbagetrækningen er meget vigtigt og håber at den vil være starten på en succesfuld fredsproces. Men nu ligger bolden hos regeringen i Ankara.

”Jeg håber man fra den tyrkiske regerings side er villige til at sikre minoriteternes rettigheder og sikre grundlæggende demokratiske rettigheder i en ny forfatning.”

Lars Aslan Rasmussen, medlem af Borgerrepræsentationen i København (S) ønsker fred, men er samtidig meget skeptisk omkring hele processen og mener kun, at kurderne ensidigt er kommet med indrømmelser.

”Før man begyndte en militær tilbagetrækning fra eget land (Kurdistan) burde det tyrkiske militær her gøre det samme, samt øjeblikkeligt give kurderne fulde rettigheder i Tyrkiet. Dette er dog ikke sket.”

Nikolaj Villumsen: Fjern PKK fra EU’s terrorliste

Lars Aslan henviser til, at Tyrkiet i årtier har undertrykt det kurdiske folk, hvorfor staten som den første bør række hånden frem og undskylde for fortidens massakrer.

“Ligesom det tyrkiske folk har ret til deres egen stat, har kurderne og alle andre folkeslag den samme ret. Men som jeg ser det, er der desværre intet der tyder på, at kurderne opnår andet end at Tyrkiet bliver et fredeligere sted,” siger Lars Aslan.

Som en løsning her og nu kræver han, at den tyrkiske regering løslader de tusindvis af politiske fanger der sidder i landets fængsler.

”Det har de ikke gjort, og det er endnu en grund til jeg er meget skeptisk”

Nikolaj Villumsen finder det afgørende, at Danmark og Europa støtter op om en fredelig udvikling i Tyrkiet. For to uger siden lykkedes det at få Europarådets parlamentariske forsamlings til at fjerne terrorstemplingen af PKK. Organisationen kom på EU’s terrorliste i 2002. Villumsen håber, at EU også fjerner PKK fra den omstridte liste.

”Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Det skridt håber jeg EU vil følge op på ved at fjerne PKK fra sin terrorliste så beslutningen om at stoppe den væbnede kamp og udelukkende arbejde politisk anerkendes.”

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer