Af Karen West

Politikens forside “prydedes” for nyligt af den deprimerende overskrift: Indvandrerbørn fjernes med tvang!

Man mener, at op mod 80% af tvangsfjernelserne i København drejer sig om børn med anden etnisk baggrund.

Årsagerne er svære sociale problemer, og de er ofte sproglig handicappede. Integrationen er gået elendigt og forældrene har rødder i f.eks.Tyrkiet, Libanon og Somalia.

Man skelner ikke til etnisk oprindelse, men den afgående løsgænger i BR Jette Bautrup udtaler, at der er en overvægt af etnisk oprindelse. Det siger Manu Sareen også, som måtte stoppe i børne- og unge udvalget, som inddrages i tvangsfjernelses sager, fordi det var for følelsesmæssigt belastende.

I dag er berøringsangsten væk, og man skelner ikke mellem, om de kommer fra den ene eller anden kultur, så derfor kan man tale åbent om statistikken.

I dag fjernes også unge piger, der står for at skulle tvangsgiftes, og de bliver fjernet under anonymitet og store sikkerhedsforanstaltninger.

Psykolog Birgitte Helmstedt udtaler, at man alt for sent får fat i børnene, idet der burde sættes ind allerede, når børnene er små, idet en af årsagerne er store sproglige problemer, ikke mindst hos moderen.

DET VED VI GODT, og det har vi vidst længe. Jo der bliver gjort meget, men lige gyldigt hvor meget vi prøver at hjælpe disse børn, nytter det ikke meget, hvis mødrene går hjemme i en kultur og under belastede sociale forhold, hvor de ikke får lært dansk, og hvor de ikke får mulighed for at komme ud i samfundet på lige fod med andre borgere.

Jeg har hele tiden ment, at 300 timers reglen burde kunne konverteres til danskundervisning, og hvor matchgruppe 5 også blev inddraget. Det er piske nødvendigt, at de mødre får lært sproget, det danske samfund at kende, og gerne meget hurtigt kommer i gang med et arbejde og/eller en uddannelse.

Det er en nødvendig investering, og den vil give besparelser, enorme besparelser på lang sigt.

Undervisning, uddannelse og arbejde vil give familierne en bedre økonomi. Børnene kommer i institution og lærer dansk, Mødrene tjener egne penge, lærer samfundet at kende og får 100 fold flere ressourcer til at tackle egen formåen.

Så hvad venter politikerne på?

De opfattelser, der kommer til udtryk i artiklen afspejler afsenderens egne holdninger og er ikke nødvendigvis udtryk for www.jiyan.dk’s mening.
Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer