Læs ungdomsskolelærer Heine Strømdahl’s nødråb til Folketingsmedlemmer om Tyrkiets fremfærd i Nordkurdistan.

Heine Strømdahl, ungdomsskolelærer fra Gentofte og bachelor i matematik fra KU, har skrevet en appel til medlemmerne af Folketingets Udenrigspolitiske Nævn. Appellen omhandler de tyrkiske myndigheders fremfærd i Nordkurdistan/Østtyrkiet.

”Det kurdiske folk er under angreb!

Kære medlemmer af Det Udenrigspolitiske Nævn:

Tak for deres hårde arbejde og engagement i landets tjeneste.

Jeg finder udviklingen i Tyrkiet meget foruroligende. Den tyrkiske stats militære operationer, hvor store kurdiske områder lukkes ned med udgangsforbud i dagevis ligner efterhånden mere organiseret statsterrorisme end noget andet.

Et sted mellem 100-300 kurdiske civile er angiveligt omkommet siden staten påbegyndte det, der hævdes at være en ”krig mod PKK”, i slutningen af juli.

Journalister, borgmestre og andre politikere fængsles for ytringer, som staten ikke bryder sig om.

Mænd og kvinder adskilles fra deres familier på grund af simple udtalelser, som den dybt skizofrene stat opfatter som en trussel.

Folk i Tyrkiet forhindres i at udøve deres globalt accepterede demokratiske rettigheder. Retssikkerheden er væk – hvis den nogensinde har eksisteret.

Konflikten kan ikke på nogen måde forstås/vurderes isoleret fra den moderne tyrkiske republiks undertrykkelse af kurderne, som begyndte allerede under Kemal Atatürk, og den efterfølgende kurdiske lidelseshistorie.

Også tyrkere, armenere og andre har lidt under konflikterne, men den nuværende tyrkiske regerings uforsonlighed og fjendtlighed er en katastrofe for Tyrkiet og hele regionen.

“Den Tredje Internationale Konference om EU, Tyrkiet og kurdere” – 2006 i EU parlamentet – havde som motto, “Det er tid til justits, dialog og en løsning”.

Behovet for justits, dialog og en løsning er – om muligt – endnu større i dag. På denne baggrund opfordrer jeg indtrængende Det Danske Folketing til

1: At gøre alle politisk mulige tiltag, der kan fremme justits, fred, forsoning og frihed i Tyrkiet, særligt i de kurdiske områder – herunder den bydende nødvendige konfrontation med Tyrkiet. Intet mindre end en klar fordømmelse af ovennævnte militære operationer i civile områder er nødvendigt, men det er kun begyndelsen. Herefter må følge det lange seje træk.

2: At gøre alle anstrengelser for at få en permanent kontakt etableret med myndighederne i Rojava, med henblik på en form for assistance og partnerskab. Den tyrkiske regerings uretfærdige og hjerteløse politik overfor Rojava har forårsaget de syriske kurdere (og de andre folk i Rojava) mange kampe og mange lidelser. Statens – og alle staters – vigtigste opgave er at sørge for ro og orden gennem et velfungerende juridisk system, som sørger for offentlig justits, balanceret mellem retfærdighed og barmhjertighed. Jeg beder Folketinget tage sagen op hurtigt.

På forhånd tak

Venligst Heine Strømdahl”

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer