”For mig er det vigtigt, at vi får blandede boligområder, hvor folk med forskellige ressourcer kan komme hinanden ved. Hvor direktørens børn og buschaufførens børn kan bo samme sted.”

Foto: Mark Knudsen

Jiyan.dk har interviewet Allan Ahmad, spidskandidat til kommunalvalget i København for Enhedslisten. Han har i fire år siddet i Borgerrepræsentationen i hovedstaden og genopstiller nu.

Hvordan startede din politiske karriere?

Jeg mødte nuværende MF Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten i forbindelse med Operation Dagsværk for omkring 10 år siden. Han hev mig med ind til et af Socialistisk Ungdomsfronts arrangementer. De samarbejder med Enhedslisten. Jeg har desuden altid selv været politisk aktiv og kommer fra en kurdisk familie med partisanbaggrund, peshmerga. Som 13-14årig organiserede jeg elevråd i skolen i Kurdistan.

Hvordan blev du taget imod hos Enhedslisten?

Jeg var lidt skeptisk overfor venstrefløjen i starten. Fx havde jeg meget stærkt holdning til Irak-krigen, som Enhedslisten var imod, mens jeg var for, pga. min kurdiske baggrund og fordi min familie havde kæmpet mod Saddam. Men med tiden blev jeg klogere og skiftede holdning. Irak-krigen har gjort kæmpe store skader.

Derudover følte jeg, at Enhedslisten tog mig alvorligt, at de så mig som en ressource, selvom jeg ikke kunne så godt dansk dengang og havde ikke erfaring med dansk politik.

Nu stiller du for anden gang op til lokalvalg. Hvorfor er lokalvalg så vigtigt?

Jeg har altid haft en venstreorienteret retfærdighedsholdning og vil gerne forandre hele verden og afskaffe uretfærdighed. Gennem mine rejser i Bolivia i 2002, Kurdistan og Danmark har jeg forstået klassekamp. Derfor blev jeg socialist. Men for mig demokrati er, at man engagere sig, der hvor man er. Og jeg er i København. I 2005 blev jeg spurgt om jeg ville stille op og da gik det op for mig, at lokalpolitik er meget vigtigt, for det har med vores hverdag at gøre.

Blandt dine mærkesager er boliger. Kan du uddybe det?

Flere boliger og flere blandede boliger, hvor almindelige mennesker kan betale. Vi vokser meget i København og bliver 100.000 nye københavnere de næste 10 år. Der skal være boliger, jobs og kultur- fritidstilbud til dem. Derfor skal vi have flere billige boliger og boliger, der er blandet mellem almen-, ejer-, lejer- og ungdomsboliger. Så vi undgår rige og fattig ghettodannelse. Jeg vil have en blandet by.

Hvad med problematikken i forhold til unge studerende, der ikke kan finde noget at finde i?

København har haft en principiel beslutning om ikke at bygge flere ungdomsboliger siden midt 90’erne, men sidste år blev den beslutning ophævet med pres fra Enhedslisten og jeg har været meget engageret i det. Derefter begyndte kommunen at bygge ungdomsboliger og i år har vi afsat 60 mio. til nye ungdomsboliger. Derudover vil vi lave plejehjem om til kollegier, fordi vi har færre ældre i København. Endvidere er der flere store bygninger, som de krakkede banker har efterladt og nu er ejet af staten. Vi er gået i dialog med staten, om vi kan leje/købe bygninger og omdanne dem til kollegier.

Hvad vil du gøre for at skabe flere jobs?

Som det er nu, investerer vi rigtig mange penge i miljørenovering. Det skaber jobs for og private håndværkere. I Enhedslisten ønsker vi, at kommunen skal gå hen og sige; Det her område vil vi gerne investere flere penge i, så der skabes flere arbejdspladser.

Desuden ser vi, at folk der uddanner sig indenfor computer- og animationsbranchen ofte flytter til udlandet for at arbejde der. Vi i Enhedslisten har fået igennem, at oprette en kapitalfond i samarbejde med det private erhvervsliv, som skal støtte computerspil og skabe disse jobs i hovedstaden. Vi skal også afskaffe nogle bureaukratiske regler og støtte de små virksomheder med individuel rådgivning. Samtidig skal vi kræve at de har praktikpladser og organiserede medarbejdere.

I vil lave et forsøg, hvor i legaliserer hash – er det ikke et forkert signal at sende til unge?

Hash er uden tvivl skadelig, men i stedet for at det skal være underground, vil vi gerne kunne kontrollere hashen og derved fjerne indtægtskilderne fra banderne. Samtidig ved vi, hvem folk er, når de har misbrug og har brug for rådgivning og afvænning.

Men hvordan vil i forhindre, at der går hashturisme i den i København?

Man kan lave en ordning, hvor man kan købe hashen med sygesikring, som i apoteket.

Et andet aktuelt emne i hovedstaden er en stormoske – hvad synes du om det?

Hvis du forestiller dig, at der kommer nogen buddhister og siger ”Vi har penge og den her grund”, så er svaret ”Der er religionsfrihed, så ja”.

Men i det konkrete tilfælde har det vist sig, at diktaturstater finansierer det?

Så må vi se kritisk på det og have kontrol over at det ikke er penge fra fascistiske lande. Jeg ønsker ikke mere religion i det offentlige rum, men ønsker ligebehandling. Hvorfor blæser folk det så meget op, når det er muslimer?

Der er en uge tilbage til valget – en sidste bemærkning fra dig?

Vi ved fra Kurdistan, at folk bliver slået ihjel for at bruge deres demokratiske ret. I Danmark har vi det privilegium at kunne stemme og det synes jeg, at folk skal benytte sig af. 

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer