Mit håb er, at kvinder i Mellemøsten som helhed og kurdiske kvinder i særdeleshed opnår samme rettigheder, som kvinder i et moderne demokrati har opnået, skriver dagens debattør.

Af  Hejar Dashti

I dag er det 8. marts. Dagen har været den faste internationale kvindedag siden 1922. Feminisme er den ideologi, der fremhæver kvinders samfundsmæssige betydning og individuelle værdi, og hvis mål det er at afskaffe diskriminering og undertrykkelse af kvinder og at bekæmpe mandsdominans i samfundet.

Feminismen kræver rettigheder og medindflydelse for kvinder og kan tillige rumme visioner om en alternativ samfundsindretning, der fremtidig i højere grad skal bygge på kvinders livssyn og værdier. En gren af feminisme kaldes kvindebevægelsen, som anser feminisme som sin ideologi. Kvindebevægelsen er et oprør mod den traditionelle kvindeopfattelse, at kvinden fra naturens side var manden underlegen og derfor måtte være underordnet ham.

Bevægelsen har formået at skabe ligestilling i mange af de moderne demokratiske stater, især i vesten. Kvinder i vesten har opnået lige rettigheder og muligheder i samfundet som mænd. De arbejder lige så hårdt som mænd, og besidder betydningsfulde poster, som mændene gør, men de mener stadigvæk ikke, at det er tilstrækkeligt nok. Når det så er sagt lad os vende blikket mod kvinder og deres rettigheder i Mellemøsten, herunder også Kurdistan.

Kvinder i Mellemøsten har længe været udsat for den traditionelle kvindeopfattelse, hvor kvinder anses for at være manden underlegen fra naturens side. Denne opfattelse af kvinder har været forstærket med den kultur befolkningen i Mellemøsten har, men også religionen har haft store indflydelse. En stor del af befolkningen i området er muslimer. Islam som religion har påvirket samfundsmæssigindretning, men har i lige så grad forårsaget ændringer af kulturen. Den kurdiske kultur ligesom mange andre mellemøstlige kulturer har været integreret i det syn religionen har på kvinder og deres rettigheder i samfundet. Sagen er, at i disse samfundsmæssige indretninger er kvinder og deres rettigheder næsten glemt eller minimale. Polygyni (flerkoneri) er et godt eksempel på den manglende kønslighed i mange af de mellemøstlige lande, herunder også Kurdistan.

Personligt mener jeg, at den manglende viden omkring kvinderettigheder, og den lukkede firkant mange af disse kulturer lever i, er skyldig i undertrykkelse af kvinden. Med åbenhed og viden opnår man en højre stadie i kulturen, nemlig det stadie, hvor man tør at stille spørgsmål til mange af de lovgivninger, opfattelser og handlinger man ser og oplever i den kultur/samfund man liver i.

I den nye tid er det ikke længere et tabu, at kvinder går i skole. Antallet af analfabetiske kvinde er drastisk faldende. Den udvikling vil få en positiv effekt på deres selvforståelse, hvilke i sidste ende vil fører til deres frigørelse af alle de barrierer kulturen og samfundet har dannet omkring dem.

Mit håb er, at kvinder i Mellemøsten som helhed og kurdiske kvinder i særdeleshed opnår samme rettigheder, som kvinder i et moderne demokrati har opnået. Mit håb er, at mellemøstlige kvinder opnår det opfattelse, at de ikke er mændene underlegne fra naturens side. De skal se sig selv som ligeværdige, og på lige fode med mændene.

De fremførte synspunkter står for afsenderens egne regning. Debatindlæg sendes til debat@jiyan.dk. Debatindlæg må ikke indholde injurierende eller racistiske kommentarer. Redaktionen vurderer dit indlæg og forbeholder sig ret til at forkorte det. Husk at sende et billede af dig selv sammen med indlægget.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer