Den højspændte retssag om den kurdiske tv-station Roj-TV blev afgjort i dag kl. 13 i Københavns Byret, hvor dommer Grethe Jørgensen ikke fandt hjemmel i straffeloven for at fratage Roj-TV senderetten, omend tv-stationen blev idømt en bøde for at overtræde terrorlovgivningen.

Ytringsfrihed eller terrorstøtte? Københavns Byret skrev sig i dag ind i historiebøgerne, da Roj-TV i dag efter næsten 30 retsmøder fik lov til at sende videre. De to selskaber bag Roj-TV, som er ROJ TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S, fik dog hver 40 dagbøder af 65 tusind kroner for at overtræde terrorlovgivningen.

Dommeren fandt Roj-TV skyldig i at fungere som talerør for PKK og at være financieret af sidstnævnte, men fandt samtidig ikke, at der i straffeloven var hjemmel for at fratage Roj-TV dens sendetilladelse.

“Retten fandt det bevist, at PKK var en terrororganisation, og at de tiltalte selskaber i perioden fra den 7. februar 2008 til 10. september 2010 gennem udsendelser vist på tv-stationen havde fremmet organisationens virksomhed. Retten lagde herved navnlig vægt på, at tv-kanalen i en lang række udsendelser ensidigt og ukritisk havde viderebragt PKK’s budskaber, herunder opfordringer til oprør og til at tilslutte sig organisationen. Straffen blev for hver af de tiltalte selskaber blev fastsat til 40 dagbøder á 65.000 kr. Retten lagde ved vurderingen af de tiltale selskabers handlinger vægt på, at tv-kanalen måtte anses for finansieret af og undergivet indflydelse fra PKK.”

Vicestatsadvokat Anders Riisager og politiassessor Jakob Buch-Jepsen havde ellers med et hav af analyser af regnskaber, fotos af guerillaer, hemmelige lydoptagelser, prøvet at bevise, at Roj-TV fungerede som direkte talerør for PKK, der i Danmark – og i EU – anses for en terrorgruppe. Samtidig mente Riisager, at Roj-TV modtager penge fra PKK, og at der er mange overlap mellem journalister på Roj TV og PKK-partisaner. Derfor krævede anklagemyndigheden de to selskaber bag Roj-TV, idømt bøder på hver 10 millioner kroner og at dens sendetilladelse skulle inddrages.

Forsvarer Bjørn Elmquist har under hele sagen afvist anklagerne.

”Der er ingen opfordringer til at begå konkrete terroraktioner i tv-klippene,” sagde Elmquist og medgav at at ROJ TV udsender masser af citater fra PKK – “men det er fuldstændig, som man gør på andre tv-stationer,” sagde han til Ritzau.

Sagen mod Roj-TV var historisk, idet det er første gang, at der blev ført en terrorsag mod et massemedie i Skandinavien.

Mange kurdere er overbeviste om, at sagen skyldes en tyrkisk-amerikansk konspiration. Hemmeligstemplede dokumenter fra Wikileaks afslørede i november 2010, at tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen indgik en studehandel med Tyrkiet, da han skulle vælges som NATO-generalsekretær i april i 2009.

Til gengæld for tyrkisk accept, skulle Fogh ”undersøge det juridiske aspekt” ved at lukke den terrortiltale kurdiske tv-station Roj-TV og en tyrker skulle vælges som vice-generalsekretær i NATO. En anklage Fogh selv har afvist.

Det Danske Radio- og TV Nævn har efter de tyrkiske klager 4 gange undersøgt ROJ TV’s udsendelser og ikke fundet nogen ulovligheder.

Jiyan.dk følger sagen.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer