Emrro 19/ 7 le baregay mellbendî Silêmanî, Xatûn Hêro Îbrahîm Ehmed lêprisrawî mellbendî 1î rêkxistinî Silêmanî pêşwazî kird le wefdêkî rêkxrawî allugorrî kilturî cîhanî (CiCPA) Danîmarkî, ledîdarêkda giftugo kra leser drust kirdinî peywendyekan û karkirdin le çendîn bwarî gringda bo twêjî gencan û minallan le Kurdistan.

Lew dîdareda rêkixrawî allugorrî kilturî cîhanî (CiCPA) Danîmarkî,  wêrray xoşhallî derbrrîn be serdanekeyan bo herêmî kurdistan û serdanîkirdin û aşnabûn be Xatûn Hêro Îbrahîm Ehmed, amajeyan beweda” mebestî ew serdane meydanyeyan bo  le nzîkewe  be agabûn  le çonyetî  berrêweçunî jyanî  takekanî komellgay  ‘Êraqî  be giştî û kurdistan be taybetî û twêjî gencan û qutabyan.

Le tewerêkî trî dîdarekeyanda rêkixrawî allugorrî kilturî cîhanî eweyan xisterrû” rêkixrawekeyan     deyanewêt peywendyekî ptew legell herêَmî kurdistan drust bkat û hawkarêk bêt le bware cyacyakanda be taybetî le bwarî xwêndin  û wezriş, herweha  têkell bûnî stafî rêkixrawe legell gencan û mnallanî kurd bo têgeyiştin   û perepêdan be twanaw arezuwekanî gencan û lew rwangeyewe karkirdin bo projekanyan le xizmetkirdnî genc le herêmî kurdistan, bo ew mebesteş daway piştîwanî û hawkaryan le Xatûn Hêro Îbrahîm Ehmed kird le pêdanî zanyarî  leser gencanî netewekey û aşnabûn be zanyarî berifrawan  le layen xatû hêro îbrahîmewe.

Xatûn Hêro Îbrahîm Ehmed – lêprisrawî mellbendî 1î rêkxistinî sIlêmanî  wêrray bexêrhênanî wefdeke tîşkî xisteser ew  berew pêşçûney herêmî kurdistan bexoyewe bînîwyetî le bware cyacyakanda û  ew cyawazyey bo lawanî rêkixraweke baskird ke le sallanî rabridûda netewey kurd çewsêndrawetewe bote qurbanî berjewendyekanî rjême dîktatorye yek le dway yekekanî ‘êraq, ke gencanî kurd qurbanî serekî meramekanyan bûn, bellam le gell şorrşî kurd û azadbûnî kurdistan û damezrandinî hkumetî kurdî, gringî zor be twêjî gencan drawe  roj le dway roj prrojey nwê bo gencan krawe bew pêyey çendîn senter heye le bwarî xwêndin û roşnibîrkirdinda  taybete be gencan  û xizmetêَkî başî gencan û newey nwêyan kirduwe, boye êsta herêmî kurdistan û taybet şarî slêَmanî  çendîn damezrawey gringî xizmetkirdnî heye û  le bwarekanî ” xwêndin û werziş û roşnibîrî û tendrustî û…hitd) twanîwyetî baştirîn xizmet pêşkeş be hawllatyan û çîn û twêje ciyacyakan bikat.

Çavkanî: http://pukm1.com/Detail.aspx?id=11965&LinkID=3&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer