Hver torsdag underviser Sirwa Yousef Zangana børn i kurdisk på Korsager Skolen i Brønshøj.

Af Deniz Serinci

”Findes der ikke undervisning på kurdisk, så vores børn kan lære at læse og skrive deres sprog?”

Det blev Sirwa Yousef Zangana spurgt om, da hun tolkede for kurdiske forældre.

Den selvstændige tolk, der stammer fra Silêmanî i irakisk Kurdistan og kom til Danmark i 2002, kunne ikke umiddelbart få øje på kurdisk modersmålsundervisning.

Da Sirwa så flyttede fra Vejle til København for nogle år siden, besluttede hun sig for at tage sagen i egen hånd.

Københavns kommune gav børn fra 0. til 5. klasse ret til modersmålsundervisning. Den kurdiske kvinde samlede et hold på 12 elever, hvilket er minimumskrav for at oprette et hold. Hun søgte derefter jobbet som modersmålsunderviser, blev indkaldt til samtale og fik jobbet.

For nogle uger siden, den 23. august, startede undervisningen på Korsager Skole i Brønshøj så. Mange af eleverne bor tæt på.

”Jeg har altid drømt om, at få vores børn kunne komme i kurdiske skoler,” siger hun. ”For når børn lærer deres eget sprog rigtig godt, kan de dels kommunikere bedre med forældrene. Dels bliver det nemmere for børnene at lære andre sprog og forstå begreberne meget bedre.”

For tiden underviser Sirwa et hold om torsdagen. Eleverne er piger og drenge fra 0. til 5. klasse og stammer både fra irakisk og iransk Kurdistan. De lærer soranî-dialekten med arabisk skrift.

Hvis der kommer flere elever, vil hun kunne oprette flere hold. Det behøver ikke nødvendigvis være i Brønshøj.

”Vi opretter hold på skoler, der hvor folk bor. Vi er meget fleksible.”

Kurderne taler et indoeuropæisk, iransk sprog, der dermed er beslægtet med Irans officielle sprog, persisk.

Kurderne har to hoveddialekter: kurmancî og soranî. Kurmancî tales af cirka 70-75% af verdens kurdere. Langt de fleste kurdere i Tyrkiet taler dialekten. Det samme gør sig gældende for 30-40% i Irak og Iran og 95% i Syrien. Kurmancî skrives mest med det latinske alfabet. Der er anslået 31-41.000 kurdere i Danmark. Ud af dem taler et flertal på 60-70% det kurdiske sprog kurmancî-dialekt. Soranî tales af 60-65% af kurderne i Irak og Iran. Dialekten skrives stort set altid med arabiske bogstaver. De færreste unge soranî-talende kurdere i Danmark kan dog skrive med arabisk skrift.

Sirwas undervisning er på soranî, men hun understreger, at der er mulighed for at oprette et kurmancî-hold.

Der er stadig åben for tilmelding til kurdisk modersmålsundervisning med Sirwa som underviser.

Det foregår hver torsdag, kl 16-18.30 på Korsager Skolen i Brønshøj, Grevingevej 15, 2700 København

0-5. klasse er gratis for brugerne og betales af kommunen.

6-9. klasse foregår med forældrebetaling. Det koster årligt 1829 kroner.

Klik her for at kontakte Sirwa

VIDEO: MULIGHED FOR AT SLÅ UNDERTEKSTER TIL

 

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer