Enhedslisten kræver nu en redegørelse fra justitsminister Morten Bødskov for terrorlovenes konsekvenser for ytrings-, informations-, og pressefriheden herhjemme efter dommen mod Roj TV.

”Grundpillen for den frie presse er netop, at man kan referere andre holdninger end dem, der sidder på magten. Derfor er det en alvorlig indskrænkning i mediernes frihed og mulighed for at dække en konflikt, hvis en tv-kanal kan blive dømt – og måske endda lukket – for at referere en »terrorbevægelse« for meget,” siger Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper til dagbladet Arbejderen i dag.

Sidste blev Roj-TV kendt skyldig i terror ved Københavns Byret og idømt en bøde på 5,2 millioner.

”Dommen har jo vidtrækkende, principielle konsekvenser: Skal TV2 nu til at begrænse PKK’s eller baskernes holdninger, næste gang de dækker konflikter i Kurdistan eller Baskerlandet?” spørger Pernille Skipper.

Formanden for Dansk Journalistforbund, Mogens Blicher Bjerregård, ser frem til at høre justitsministerens svar.

”Vi har aldrig før set en dom, der bruger terroren som præmis for at lave indskrænkning i pressefriheden.”

Spørgsmål om Roj TV

Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål til justitsministeren og udenrigsministeren:

Hvordan ser ministeren den danske terrorlovgivning i forhold til ytrings-, informations-og pressefriheden set i lyset af domstolenes seneste fortolkning af loven?

Mener ministeren, at det er godt, at Danmarks gældende terrorlovgivning i praksis fortolkes således, at nyhedsdækning kan føre til domfældelse, fordi den betragtes som »ensidig«?

Vil udenrigsministeren redegøre for, om der er en sammenhæng mellem Danmarks udenrigspolitik – herunder forholdene i Tyrkiet – og udenrigsministerens udtalelser om lukningen af ROJ TV?

Udenrigsministeren bedes oplyse, om det er korrekt, at spørgsmålet om lukning afROJ TV blev diskuteret, under overværelse af danske embedsmænd, i forbindelse med forsøget på at gøre tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen til generalsekretær for NATO?

I morgen falder svarene på Enhedslistens spørgsmål.

Kilde: http://www.arbejderen.dk/artikel/2012-01-17/ministre-afkr-ves-svar-om-roj-tv-og-pressefrihed

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer