Kurdêkî Bakûrî Kurdistan ke êsta danîştûy Emerîkaye, le mast firoştinewe çuwe naw rîzî dewllemendekanî cîhan.

“Hemdî Ulukaya” ew kurdey bakûrî Kurdistane ke le gundêkî Erzincan le dayk buwe û be mindallî şiwan bû û diwatir beşî zaniste syasîyekanî le Turkya tewaw kird û bo fêrbûnî zimanî îngilîzî le sallî 1994 rûy le Emerîka kird û êsta bote yekêk le milyardêrekanî cîhan.

Hemdîy 41sallan, le sallî 2005 sernicî ewey da ke herçende le Emerîka zor bey xellk mastî mîweyî û şîrîn dexon, bellam zorbey here zoryan hezyan le mastî Yonanî û ew masteye ke ême bekarî dênîn, boye kewte ew bîrokeye ke mastî şêwazî Rojhellatî Nawerrast le Emerîka berhem bênêt.

Katêk hemdî çawî be rîklamî froştinî kargeyekî lekarkewtûy şîremenî le Emerîka kewt, destbecê projeyek darrşit û daway silfey projey bçûkî le hkumet kird û yek milyon dolarî wek silfe pêdra.

Ulukaya pisporrêkî mastî le Turkya hêna û ta êsta le gellî berdewame û le sallekanî seretayî karekey, berdewam lenêwan Emerîka û Turkya û Yonan le hat û ço da bû.

Lemawey em çend salleda Hemdî Ulukaya tuwanîy serkewtinêkî gewre bedest bênêt û êsta xawen dû kargey gewrey mast le emerîkaye û seda20î bazarrî mastî Emerîkay le dest da ye ke be ziyatir le 6 milyar dolar berawrid dekrêt.

Êsta mastî kargey Hemdî Ulukaya ke be nawî “çobanî” wate “şiwan” benawbange, zortirîn layengirî le Emerîka heye û bepêy berawirdekan, êsta samanî hemdî geyiştote yek milyar û sed milyon dolar û zortirîn karmendî le bwarî şîremenîda heye û jmarey karmendekanî zyatir le 2hezar kese.

Hemdî Ulukaya herweha kargeyekî mastî le nemsa danawe û lew maweye da bote sêyem kargeye mast ke bazarrekanî mastî nemsay le dest daye. Ulukaya deyewêt bazarrekanî Ewrupaş dagîr bikat û boye le bernamey daye le Birîtanyaş kargeyek dabmezrênêt.

Hemdî ulukaya le mawey tenya 6 sall tiwanîwyetî em serkewtne bedest bênêt, sebaret be nihênîy serkewtnekey dellêt: tenya debêt bzanî ke xellk hezyan le çîye û ewe berhem bênît, ewkat xellk dedgeyenne lutke.

 

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer