Udenrigsminister Holger K. Nielsen: Danmark prøver sammen med FN og EU at presse Iran til at stoppe henrettelser af fanger, heriblandt kurdere.

Udenrigsminister Holger K. Nielsen har svaret på MF Nikolaj Villumsens spørgsmål om, hvorvidt denne vil “fordømme det iranske regimes henrettelse af kurdere og arbejde for, at EU og FN gør det samme, jf. artiklen ”14 kurdere henrettet i Iran på en uge”, Jiyan.dk den 1. nov. 2013?”

Ministerens svar:

“Menneskerettighedssituationen i Iran er særdeles bekymrende. Danmark har løbende overfor Iran tilkendegivet dyb bekymring over landets ringe menneskerettighedssituation, herunder det store antal henrettelser og den manglende tiltræden til FN’s torturkonvention. Senest blev menneskerettighedssituationen bragt op i forbindelse med besøg af Udenrigsministeriets politiske direktør i Teheran den 9. og 10. december 2013.

Danmark arbejder desuden løbende aktivt i både EU og FN for at lægge maksimalt pres på Iran. EU har reageret på den alvorlige menneskerettighedssituation og har gennemført restriktive tiltag overfor personer, der har medvirket til krænkelser af menneskerettigheder. I 2012 opfordrede EU’s Høje Repræsentant for Udenrigsanliggender og Sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, Iran til at indføre et moratorium for dødsstraf.

Også i FN-regi deltager Danmark aktivt i arbejdet for at opretholde presset på Iran, herunder i forbindelse med specialrapportørens arbejde og dennes bestræbelser på at opnå adgang til landet. I forbindelse med dette års samling af FN’s Generalforsamling co-sponsorerede Danmark en resolution om menneskerettighedssituationen i Iran, ligesom Danmark i sit indlæg ved den seneste samling af FN’s Menneskerettighedsråd specifikt udtrykte stor bekymring over den udbredte brug af dødsstraf i Iran.”

 

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer