Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) har fundet Tyrkiet skyldig i at diskriminere landets største religiøse mindretal, alevierne og nægte dem retten til religionsfrihed.

Tyrkiets alevi-mindretal vandt en sejr tirsdag, da Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) støttede dem i, at de udsættes for religiøs diskrimination. Dommerpanelet mener, at alevierne “bliver udsat for en forskelsbehandling, som der ikke er nogen objektiv eller rimelig begrundelse for.”

Ved domstolen stemte 12 for og fem imod, at aleviernes ret til religionsfrihed er blevet overtrådt, mens 16 stemte for og én imod, at det religiøse mindretal bliver diskrimineret.

Alevierne i Tyrkiet udgør 10 til 20 procent af den samlede befolkning, og er blandede kurdere og tyrkere. Alevier beder ikke i moskeer, tager ikke til Mekka, overholder heller ikke fasten under ramadanen, eller forbud mod at drikke alkohol.

De har længe klaget over, at deres bedesteder, Cem-husene, ikke er anerkendt af staten og mange ønsker Departementet for Religiøse Anliggende (Diyanet) nedlagt, fordi det primært tjener sunni-islam. Endvidere ønsker nogle alevier statsstøtte til uddannelse af deres religiøse ledere, Dede’er/Pîr’er.

Sagsøgerne havde krævet, at staten støtter aleviernes bedesteder og anerkender deres religiøse ledere. Det blev afvist af de tyrkiske domstole, der mente, at alevisme er en sekt indenfor islam og ikke en selvstændig tro.

Domstolenes afvisning bliver kritiseret af ECHR:

”Myndighedernes afslag udgør en manglende anerkendelse af alevi-troens religiøse karakter og dens religiøse praksis (cem), fratager gudstjenesterne (cemevi) og dets religiøse ledere retsbeskyttelse og medfører mange konsekvenser med hensyn til organisering, fortsættelse og finansiering af fællesskabets religiøse aktiviteter.”

Tyrkiet er med dommen dømt til at betale 3.000 euro (cirka 22.000 dkk) i erstatning til dækning af sagsøgernes omkostninger og udgifter.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer