Læs her hele dommen over Roj-TV.

Foto: Rahime Topal

”To selskaber var tiltalt for gennem udsendelser på en tv-kanal at havde fremmet en terrororganisation PKK.

Retten fandt det bevist, at PKK var en terrororganisation, og at de tiltalte selskaber i perioden fra den 7. februar 2008 til 10. september 2010 gennem udsendelser vist på tv-stationen havde fremmet organisationens virksomhed.

Retten lagde herved navnlig vægt på, at tv-kanalen i en lang række udsendelser ensidigt og ukritisk havde viderebragt PKK’s budskaber, herunder opfordringer til oprør og til at tilslutte sig organisationen. Retten har vurderet, at der sker en ensidig dækning, hvor PKK-ledere får taletid, uden at der gøres et forsøg på at afbalancere udsendelserne..

Straffen blev for hver af de tiltalte selskaber blev fastsat til 40 dagbøder á 65.000 kr. Retten lagde ved vurderingen af de tiltale selskabers handlinger vægt på, at tv-kanalen måtte anses for finansieret af og undergivet indflydelse fra T.

Retten fulgte ikke anklagemyndighedens påstand om rettighedsfrakendelse, idet retten fandt, at straffelovens § 79 om rettighedsfrakendelse ikke gælder for selskaber.

Retten fulgte endvidere ikke anklagemyndighedens påstand om konfiskation af senderegistreringen, da retten ikke fandt, at senderegistreringen var en “genstand” som anført i straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.”

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer