Radio- og tv-nævnet skal igen undersøge, om Roj-TV skal have frataget deres sendetilladelse efter terrordom i byretten.

Foto: Kadir Yilmaz

For fjerde gang går Radio- og tv-nævnet nu Roj-TVs udsendelser igennem, hvilket kan få den konsekvens, at tv-stationens sendetilladelse bliver inddraget.

– Byrettens dom fremhæver flere forhold, der kan være relevante for en vurdering efter radio- og fjernsynsloven, udtaler Scherfig til de danske medier.

Roj-TV fik ved Københavns Byret en bøde på 5,2 mio. kroner for at overtræde terrorlovgivningen ved at støtte PKK. Roj-TV har anket dommen. Roj-TV kunne dog fortsætte med at sende, da der i loven ikke var hjemmel til at fratage den senderetten.

– Nævnet vil nu indhente oplysninger om såvel programvirksomhed som omstændighederne omkring de redaktionelle beslutninger og på den baggrund foretage en vurdering af, om registreringen kan opretholdes, siger Scherfig.

Roj-Tvs forsvarer Bjørn Elmquist har det fint med en ny undersøgelse.

– Radio- og tv-nævnet har tidligere i tre afgørelser i 2005, 2006 og 2008 gennemgået ROJ TV’s materiale meget nøje og langt mere grundigt end man gjorde i byretten. Det giver en vis formodning om, at de vil nå til noget af den samme konklusion igen, siger Bjørn Elmquist.

Roj-TV får lov til at kommentere de indslag, som Radio- og tv-nævnet skal granske.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer