”Man skal ikke lade sig skræmme af udfordringer, men tage fat, hvor man kan. Jeg oplever, at vores frivillige gør en forskel hver dag!” Læs interview med Metin Cakmak fra Dansk Røde Kors.

Af Deniz Berxwedan Serinci

Metin Çakmak er udviklingskonsulent hos Dansk Røde Kors, sektion for sociale aktiviteter. Det har han været de sidste 3 år.

Metin kender selv til det at være flygtning. Hans far flygtede nemlig selv fra Tyrkiet/Kurdistan til Danmark i 1983 efter at det tyrkiske militær havde overtaget magten. Metin og familien kom til Danmark i 1985.

Der er dog ikke mange medarbejdere med anden etnisk baggrund i Dansk Røde Kors, som Metin selv.

Det er der flere grunde til, fortæller han.

Nogen forbinder Røde Kors med kristendom på grund af navnet.

”Andre har et manglende kendskab til Røde Kors’ arbejde,” siger han og understreger, at det manglende kendskab til hvad Dansk Røde Kors laver herhjemme også trives blandt mange danskere.

”Derudover er frivilligt og humanistisk arbejde ikke kendt som et område, hvor man kan gøre karriere”.

Ikke lad sig skræmme af udfordringer
Men kunne den manglende interesse for at være med i Røde Kors ikke også skyldes, at mange måske tænker at det ikke gør nogen forskel – og at elendighed og fattigdom vil trives ligeledes hvad?

”Konklusionen er altid negativ. Ens indsats alene vil aldrig eliminere elendigheden i verden. Men det betyder ikke man skal lade stå til. Hvis man gør noget godt og hjælper, de der har brug for det – så er man med til at mindske elendigheden,” siger Metin.

Han forklarer, at de ved, at deres indsats hjælper.

”Man skal ikke lade sig skræmme af udfordringer, men tage fat, hvor man kan. Jeg oplever, at vores hjælp gør en forskel. Vores frivillige gør en forskel hver dag!”

Metin fortæller, at et af deres tiltag går ud på at give lektiehjælp til skolebørn.

”Man bliver forbavset over hvor mange børn i DK har brug for hjælp til skolen”

”Det drejer sig hovedsageligt om børn hvor forældrene ikke har ressourcer til at hjælpe deres børn. Derfor hjælper vi dem i lektiecaféer. Det er både danske børn og børn fra etniske minoriteter.”

Han fortæller, at lektiecaféer har en positiv effekt på børnenes skolegang.

”Børnene er vores alles kære, vores fremtid. Hvis ikke vi skal hjælpe børnene – hvem skal så?”

Cykelkursus til flygtninge
I det hele taget betyder integration meget for Dansk Røde Kors, fortæller Metin. Ud af Røde Kors’ 220 lokalafdelinger i Danmark, er ca. 75 involveret i integration. Det svarer til, at cirka 1000 frivillige dermed arbejder med integration.

”Og deres indsats kommer flere tusinder nydanskere til gode, så de kan finde sig til rette i Danmark.”

Røde Kors hjælper i forhold til sociale netværk, det offentlige system, skolevæsen, sprogligt og hverdagens små udfordringer.

Et af tiltagene er cykelkurser. En transportform, der ikke er særlig udbredt i mange af de regioner – heriblandt Mellemøsten – hvor mange flygtninge kommer fra. Derfor kan mange af de nyankomne flygtninge selv ikke finde ud af at cykle.

”Vi oplever ofte at vores cykelkurser er sidste trin til første lønseddel for en del kvinder med minoritetsbaggrund,” fortæller Metin og henviser til, at det at kunne cykle er et vigtigt redskab, hvis flygtninge eksempelvis vil være social og sundhedsassistenter.

”Nogle steder samarbejder vi direkte med SOSU skoler, hvor eleverne kommer til os for at lære at cykle.”

Uledsagede flygtninge mest sårbare
Flere flygtninge kommer til Danmark med deres familier.

Men nogle kommer også helt alene. De såkaldte uledsagede flygtninge.

Der er flere afghanske, irakisk kurdiske eller syriske kurdiske flygtninge under 18 år, som kommer helt alene til Danmark.

”De er en af de mest sårbare grupper, vi har i Danmark. De er væk fra familiens omsorg, de kender ikke Danmark og kun de ved, hvad de har været igennem.”

De uledsagede er samtidig i risiko for at ende i parallelsamfund, hvis de lever isoleret, advarer Metin.

”Vi prøver med sociale, sproglige og kulturelle redskaber at gøre dem til en del af Danmark og finde kontaktpersoner til dem, gerne med minoritetsbaggrund, som kan virke som en slags rollemodeller og brobyggere, fordi de måske bedre kender deres kulturelle landskab.”

Derfor opfordrer han Jiyan.dk’s læsere til at blive frivillige og overveje deres tid og muligheder for at hjælpe disse flygtninge.

Vores baggrund betyder noget for valg af uddannelse
Men har det faktum, at Metin selv er flygtning haft en påvirkning på hans valg af karriere?

”Ja, det har haft en indflydelse på min interesse for Røde Kors,” fortæller han og fortsætter:

”Hvis man selv har været i deres sted og oplevet det på sin egen krop, så giver det jo en større indsigt i deres situation.”

Metins far har haft en stor betydning for det faktum, at han og hans brødre har taget sig en uddannelse. ”Da vi kom til Danmark, fortalte min far os, at vi først og fremmest skulle læse og få os en uddannelse. Han har i det hele taget altid støttet og opmuntret os til det.”

Metin har selv læst statskundskab. En af hans brødre er skoleleder, en anden skolelærer og en tredje er jurist.

”Kurderne er et undertrykt folk. Hvis man skal ændre på den situation så er det nødvendigt med uddannelse, for så kommer ressourcer og viden,” husker Metin at hans far fortalte dem.

Faderen var altid samfundsengageret og det har smittet af på børnene.

”Det er for så vidt ligegyldigt hvor i verden og hvilket land man lever i. Det handler om at bidrage og påvirke eller forholde sig passiv. For at bidrage og påvirke skal man kunne stå på egne ben og tage medansvar for fællesskabet. Det er egentlig også essensen af integration.”

Metin opfordrer Jiyan.dks læsere til at engagere sig i Dansk Røde Kors’ frivillige arbejde og give en hånd til Røde Kors’ landsindsamling den 3. oktober.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer