Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK (DFUNK) søger kurdisk tolke.

Af Deniz Berxwedan Serinci

”Taler du eller en du kender Kurdisk-Bahdini, Kurmanji og har du lyst til at være på som frivillig tolk lørdag og søndag i forbindelse med fotoprojektet ‘ROUTEless?” lyder det fra DFUNK.

DFUNK har taget initiativ til et fotoprojekt, der med fotografiet som udtryksform skal give unge uledsagede flygtninge mulighed for at fortælle egne historier til den brede danske befolkning.

Projektet laves i tæt samarbejde med Dansk Røde Kors og starter ud på asylcentret Sjælsmark, som er modtagecenter for unge uledsagede flygtninge under 18 år.

Uledsagede en meget sårbar flygtningegruppe
Flere flygtninge kommer til Danmark uden deres familier – de såkaldte uledsagede flygtninge.

Der er flere afghanske, irakisk kurdiske eller syriske kurdiske flygtninge under 18 år, som kommer helt alene til Danmark.

”De er en af de mest sårbare grupper, vi har i Danmark. De er væk fra familiens omsorg, de kender ikke Danmark og kun de ved, hvad de har været igennem,” fortæller Metin Çakmak, udviklingskonsulent hos Dansk Røde Kors, sektion for sociale aktiviteter til Jiyan.dk

DFUNK er en landsdækkende forening af frivillige, der arbejder for at skabe bedre muligheder for unge nydanskere i Danmark.

Hvis man er interesseret i at hjælpe med at tolke, bedes man ringe til Anne Katrine på 2628 2638.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer