Tyrkiet forbød det kurdiske parti HADEP i 2003. Men det forbud var ulovlig, fastslår den Europæiske Menneskerettighedsdomstol nu.

Af Hisar Sindi

HADEP blev grundlagt i 1994, og kæmpede på parlamentarisk vis for kurdernes rettigheder. I 2003 nedlagde den tyrkiske Forfatningsdomstol forbud mod det kurdiske parti, da det angiveligt havde forbindelser til PKK, som er forbudt i Tyrkiet og figurerer på EU’s og NATO’s terrorlister. Et af de ledende medlemmer fra partiet udtalte, at de vil tage sagen til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Tyrkiets lukning af det kurdiske parti – HADEP, blev set som værende ulovlig, ifølge den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Domstolen har enstemmigt vedtaget, at den tyrkiske forfatningsdomstols beslutning om det kurdiske parti, har medført en overtrædelse af paragraf 11 (forsamlings- og foreningsfrihed).

Partiet var blevet opløst, på grundlag af aktiviteter og udtalelser fra HADEPs medlemmer, som ifølge den tyrkiske forfatningsdomstol var ulovlige. Hvorvidt HADEP var skyldig i medvirken og tilskyndelse til PKK, blev vurderet med henblik på de faktiske omstændigheder. Retten bemærkede, at den tyrkiske domstols afgørelse, var baseret på udtalelser fremsat af partiets medlemmer i tidligere domme. I forbindelse med dette, var Tyrkiets kamp mod terrorisme blevet omtalt som en ”beskidt” krig. På trods af den skarpe kritik af regeringens politik, blev det fastslået at der ikke var tale om had, hævn, beskyldninger eller væbnet modstand. Det samme var gældende for HADEPs erklæringer, som ikke inkluderede vold, væbnet modstand eller oprør. På baggrund af dette, var der derfor ikke tilstrækkelige beviser, på at sidestille det kurdiske parti med voldshandlinger.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer