Tyrkiets ambassadør i Danmark, Ahmet Berki Dibek raser over dommen mod Roj-TV, der i København Byret i dag fik en bøde for at overtræde terrorlovgivningen, men samtidig fik lov at sende videre.

Ahmet Berki Dibek, den tyrkiske ambassadør opfordrer nu til, at anklagemyndigheden anker dommen over Roj-TV.

”Dette er ikke en rimelig dom. Det er ikke tilstrækkeligt at give ROJ TV en bøde uden at inddrage sendetilladelsen. Anklageren har klart bevist, at ROJ TV er finansieret af terrororganisationen PKK, at ROJ TV’s personer har forbindelser til PKK, og at ROJ TV bare er en fortsættelse af tidligere lignende tv-stationer,” sagde en vred Ahmet Berki Dibek til dansk og udenlandsk presse.

”ROJ TV fremmer terror gennem sine udsendelser. Det er alt sammen dokumenteret,” tilføjede han.¨

Dommeren fandt i dag Roj-TV skyldig i at fungere som talerør for PKK og at være financieret af sidstnævnte, men fandt samtidig ikke, at der i straffeloven var hjemmel for at fratage Roj-TV dens sendetilladelse.

“Retten fandt det bevist, at PKK var en terrororganisation, og at de tiltalte selskaber i perioden fra den 7. februar 2008 til 10. september 2010 gennem udsendelser vist på tv-stationen havde fremmet organisationens virksomhed. Retten lagde herved navnlig vægt på, at tv-kanalen i en lang række udsendelser ensidigt og ukritisk havde viderebragt PKK’s budskaber, herunder opfordringer til oprør og til at tilslutte sig organisationen. Straffen blev for hver af de tiltalte selskaber blev fastsat til 40 dagbøder á 65.000 kr. Retten lagde ved vurderingen af de tiltale selskabers handlinger vægt på, at tv-kanalen måtte anses for finansieret af og undergivet indflydelse fra PKK.”

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer