Roj-TVs sidste pressemeddelelse:

Så er ankesagen i Østre Landsret med ROJ TV og METV gået i gang, og der er berammet i alt 40 retsmøder, og en afgørelse forventes i efteråret 2013.

Forsvarerne har nu fået adgang til at føre en række vidner og vise TV-klip, som blev nægtet adgang i Byretssagen, og meningen hermed er naturligvis at dokumentere, at ROJ TV ikke er ensidig og kun har til formål at bringe oplysning til de kurdiske borgere om forhold, som de ellers er afskåret fra.

Resultatet af Byretsdommen har desværre medført, at en række tidligere samarbejdspartnere har trukket stikket og bevirket at ROJ TV ikke som tidligere har kunnet opfylde sin mission. Det politiske islæt i de mange aktioner, der har været mod de kurdiske kredse, har naturligvis bevirket at leverandører og producenter, på trods af klare aftaler, har følt sig foranlediget til at afbryde samarbejdet, i hvert fald indtil en endelig dom har vist et resultat.

Situationen begynder at ligne de forhold, som er gældende for journalister og ytringsfriheden i Tyrkiet, hvor netop Tyrkiet har den tvivlsomme ære at være det land, hvor flest journalister er fængslet uden dom og rettergang. Der er i Tyrkiet i øjeblikket en række strejker og en markant modstand overfor undertrykkelsen af kurderne. Protesterne går primært på at kurderne er afskåret fra at bruge deres eget sprog i en række officielle sammenhænge, hvorfor et stort antal fanger sultestrejker på 52. døgn, da de ikke kan forsvare sig på deres modersmål foran domstolene.

Den 22. oktober d.å. udgav journalistorganisationen, Committee To Protect Journalists (CPJ), en stærkt kritisk rapport, der dokumenterer at de tyrkiske myndigheder er i gang med at gennemføre begrænsninger i presse- og ytringsfriheden, som langt overgår hvad man ellers kender til i civiliserede og demokratiske samfund.

Det danske politis indgriben overfor kurdiske foreninger og virksomheder har nået et omfang, som er uden rimeligt grundlag, og Dansk Kurdisk Arbejdsgiver Forening (DKAF) har i en pressemeddelelse tilkendegivet at foreningens medlemmer i vidt omfang bliver forhindret i at drive deres lovlige virksomhed.

Vi ser frem til en fair og korrekt behandling ved ankesagens forløb og afventer med sindsro det resultat, Landsretten vil nå frem til.

Med venlig hilsen
Imdat Yilmaz
Administrerende direktør 

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer