Mens Dansk Folkeparti og de Konservative kræver Roj-TV lukket, ser Venstre ikke nogen grund til at gøre mere ved sagen.  Venstres retsordfører Karsten Lauritzen mener, at bøden på 5,2 mio. kr. vil ”betyde en ny og anderledes kurs hos Roj-TV”.

På trods af, at Roj-TV i går blev kendt skyldig i Københavns Byret for at have overtrådt terrorlovgivningen, er der i loven ikke hjemmel for at fratage tv-stationen dens seneret.

Det finder Dansk Folkeparti uacceptabelt.

”Vi kan ikke leve med, at Danmark ender som et fristed for fremme af terrorisme,” siger Dansk Folkepartis medieordfører Morten Marinus.

”Nu er PKK, der står bag stationen, jo ikke en terrororganisation, som ret mange danskere kender ret meget til, men hvis man forestillede sig, at det var al-Qaeda eller Hizbollah, der havde en tv-station i Danmark som fremmede terror, og vi så ikke kunne lukke den, så tror jeg folk kan forstå alvoren af det her,” tilføjer Morten Marinus i en pressemeddelelse.

Også Konservative mener, at reglerne må ændres, så en terrordom automatisk medfører tvangslukning.

”Vi har alle – som en selvfølge – gået ud fra, at en dom automatisk førte til, at Radio- og TV-nævnet inddrog sendetilladelsen. Men når det ikke sker, så er det nødvendigt at ændre reglerne,” siger De Konservatives retspolitiske ordfører, Tom Behnke.

Dansk Folkeparti stiller nu et beslutningsforslag om at stramme straffeloven, så domstolene kan frakende en tv-station sendetilladelsen.

Socialdemokraternes retspolitiske ordfører, Ole Hækkerup, ser velvilligt ideén:

”Vi skal jo ikke hjælpe nogen, som begår terror, ved at give dem et talerør. Men om det lige skal være på den her måde, må vi nu se på,” siger Ole Hækkerup

Andre partier såsom Enhedslisten ser dog anderledes på sagen.

Venstres retsordfører Karsten Lauritzen mener, at Roj-TV med bøden på sammenlagt 5,2 mio. har fået en stor straf, der kan få tv-stationen til at moderere sit indhold.

”Straffeloven afspejler den respekt, vi har for pressefriheden i Danmark. Roj TV er dømt for at opfordre til terror, og dermed er der sendt et meget klart signal. Jeg forventer, at når dommen bundfælder sig og bliver læst, vil det betyde en ny og anderledes kurs hos Roj TV,” siger han til Jyllands-Posten.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer