Af Saman Zaki

Under Jiyan.dks seminar om skabelsen af et fælles kurdisk sprog afholdt 28/1-2011 på Københavns Universitet, lovede jeg de fremmødte, at jeg ville skrive en uddybende artikel om min fremgangsmåde, der ligger til grund for sætningen *Namenem mih  Azad estî, som betyder ”Mit navn er Azad”.

Denne er min rekonstruktion af og bud (som selvfølgelig kan diskuteres) på en proto-kurdisk sætning, sådan som den kunne have set ud. For at få en bedre forståelse af resultaterne i nærværende artikel, kan jeg anbefale  jer at læse og se følgende interview og videoer fra seminaret:

https://jiyan.dk/2010/11/6114/

http://www.youtube.com/watch?v=yK0S1XM6jyk

http://www.youtube.com/watch?v=P2KsZClWKik

http://www.youtube.com/watch?v=T0RZ8OO65ug

  • = Tegn der viser, at sætningen er en rekonstruktion.

Artiklen er en oversættelse af et uddrag fra indledningen til mit fremtidige engelsksprogede værk med titlen Construction of a unified Kurdish language:  Reconstruction of Protokurdish/Median, som jeg løbende arbejder på. I mit foreløbige udkast til en indledning diskuterer jeg bl.a., hvordan og hvorfor et fælles kurdisk sprog skal skabes i form af en rekonstruktion af protokurdisk/medisk.

I de forskellige eksempler har jeg valgt at bruge Celadet Bedirxans kurdiske alfabet, da det efterhånden er ved at blive det mest udbredte blandt kurdere. Før min redegørelse for den ovennævnte rekonstruerede sætning vil jeg præsentere jer for nedenstående skema:

Sprog                                                       Eksempel

Dansk Mit navn er Frevertî
Feylî Nawi(m)Nami(m) min Freverti  yes
Soranî Nawî min Frevertî ye
Kurmancî Navê min Frevertî   ye
Hewramî Nami min Frevertî ye
Zazakî Namê mi Frevertî yo
Persisk Nami men Frevertî ye
Partisk og Pehlevî(Middelpersisk) Nami men Frevertî he/est
Oldpersisk og avesta Namen(em) (əm) meiy/meh Frevertî estiy/estî
Protokurdisk/medisk *Namen (em) (əm) mi(h) / meiy /meh   Freverti estî

Det fremgår tydeligt af ovenstående skema, at de ny- og middeliranske sprog er meget tætte på hinanden hvad angår grammatik og ordforråd. Den eneste store forskel i eksemplet ovenfor er bl.a. lydændringen – det oprindelige m der har udviklet sig til w / v i  naw /v i  soranî/ feylî og kurmancî. I modsætning til denne tendens er  m-lyden i det zazakiske, hawramiske og feylîske ord nambevaret. Det samme gør sig gældende for persisk, partisk og pehlevi.

I de oldiranske sprog er ikke kun m-lyden bevaret, men også ordet navn, namen har beholdt n-lyden i slutningen af ordet. Dette n er gået tabt i de middel- og nyiranske sprog. På baggrund af dette kan det slås fast, at den oprindelige form af navn i proto-kurdisk/medisk sandsynligvis må have været namen, da sidstnævnte ikke adskilte sig meget fra avesta og oldpersisk, hvilket fremgår af nogle oldpersiske inskriptioner fra ca. 500 f.kr., der indeholder følgende mediske ord: aspa (hest, også på avesta. Oldpersisk: asa) xsathiya (konge) vazarka (stor) barziya (bjerg) (på avesta: Berezant)

Endvidere er nominativ-mærket i ental, intetkøn em/əm, som optræder i  namenem / əm i oldpersisk og avesta gået tabt i de middel- og nyiranske sprog. Det vil ikke være overraskende, hvis proto-kurdisk ligeledes havde dette mærke, hvilket er meget sandsynligt.

Ejestedordet min, min/mi i de kurdiske dialekter/sprog har midtervokalen i, mens den persiske og de middeliranske pendanter har e. Hvilken af de nævnte former er tættest på oldpersisk, avesta og proto-kurdisk? Ingen af dem, fordi ejestedordet i ental, første person var meiy og meh på oldpersisk og avesta. Derfor er det rimeligt at antage, at på proto-kurdisk var det tilsvarende ejestedord i ental, første person enten meiy eller meh eller tæt på begge former eks.: * Mi (h). På Zazaki er ejestedordet i første person ental mi, og derfor er det meget nærliggende at *mih/mîhmå have været det protokurdiske ord for min. At der skulle have været et h i ejestedordet bygger jeg på følgende kendsgerning: Ikke nok med at h-lyden indgik i det avestiske meh, men på kurdisk er der en tendens til at en h-lyd med tiden falder bort. Fx  i ordet kontor, nivîsgeh (Kurmancî) nûsînge (Soranî). Den oprindelige h-lyd er bevaret i kurmancî, hvorimod den er forsvundet i soranî. Kort sagt: H-lyden i ejestedordet mi på zazakî er forsvundet og må efterfølgende have ”fået”  en y-lyd i slutningen af ordet, som også er forsvundet. Et eksempel på at et kurdisk ords h-lyd ændrer sig til y er i ordet slutning, Dumahî (Kurmancî) Duwayî (Soranî). Læg i øvrigt mærke til forandringen afm til w ligesom i eksemplet nam-nav/w.

Det er slående at se, at verbet at være, bûne / o / a i 3. person, ental, præsens (nutid), indikativ i alle de kurdiske dialekter har mistet st / stiy / sti-endelsen,  som findes i pehlevi, oldpersisk og avesta. Igen er det meget sandsynligt, at den oprindelige proto-kurdiske form af udsagnsordet bûn i 3. person, ental, præsens indikativ var estî ligesom på avesta sproget.

Ordstillingen i proto-kurdisk var efter alt at dømme  subjekt-objekt-verbum som i de old-, middel- og ny iranske sprog.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer