Dansk Folkeparti vil på tirsdag fremsætte et beslutningsforslag, som skal lægge op til, at regeringen senest 1. april skal have fremsat et lovforslag om en ændring af straffeloven, så terrordomme fremover automatisk betyder lukning af dømte tv-stationer.

TV-stationen Roj-TV fik i tirsdags ved Københavns Byret sammenlagt 5,2 mio. kr. i bøde for at have ”fremmet terror” og lave propaganda for PKK, men kan fortsætte, da retten samtidig ikke har bemyndigelse til at lukke tv-stationen. Men ifølge regeringen, Konservative og Dansk Folkeparti skal loven ændres, så tv-stationen kan lukkes.

Derfor vil Dansk Folkeparti på tirsdag fremsætte et beslutningsforslag, som skal lægge op til, at regeringen senest 1. april skal have fremsat et lovforslag om en ændring af straffeloven.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup siger i dagens udgave af Information:

”Vi kan ikke acceptere, at en tv-station som ROJ- TV bare får lov til at fortsætte, når det er blevet slået fast, at de har overtrådt loven ved at støtte en terrororganisation.”

Han får støtte af de Konservatives retsordfører, Tom Behnke:

”Afgørelsen i sagen om ROJ- TV kalder på en præcisering i straffeloven, for det holder ikke, som det er nu… Det er indlysende og logisk, at deres sendetilladelse skal inddrages.”

Ideen møder kritik fra blandt andet mediejurist ved Danmarks Journalistskole, Oluf Jørgensen, der er uforstående overfor, at regeringen ikke venter på Radio- og tv-nævnets vurdering om ROJ- TV.

”Spørgsmålet om sendetilladelse hører under et sagkyndigt og uafhængigt organ, og det er meget kedeligt for pressefriheden, at politikerne alligevel går ind og blander sig i lovgivningen på området, fordi de er utilfredse med dommen i sagen om ROJ- TV,” siger han.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer