Ifølge Politiken kan Danmark ikke tillade Roj-TV at sende herfra, ”når den har dom for at kontrolleret af en terrororganisation,” mens Information kalder hele sagen og dommen ”besynderlig”.

Dagbladet Politiken har allerede skabt utilfredshed og vrede blandt danske kurdere med deres leder med overskriften ”Efter byrettens dom må Roj TV lukkes”.

Heri mener Politiken, at ”når retten har fundet det bevist, at Roj TV har forbindelse til PKK, bør stationens sendetilladelse inddrages.”

Ifølge dagbladet må Danmark stå fast på, at ”kurderne ligesom andre mindretal har ret til at udtrykke sig frit – også på satellit-tv, og også når det sendes fra H.C. Andersens Boulevard.”

Men ”på den anden side det indlysende synspunkt, at ytringsfriheden ikke kan bruges til at legitimere terrorisme…Danmark kan og bør ikke give tilladelse til, at en tv-station sender her fra landet, når den har dom for at være mere eller mindre kontrolleret af en terrororganisation.”

Berlingske: Prøv at skifte PKK ud med al-Qaeda

Hos Berlingske skriver redaktør Ole Damkjær under overskriften ”Hvis det nu havde været al-Qaeda… ”:

”Prøv en engang af skifte PKK ud med al-Qaeda. Hvis det nu var en arabisk-sproget TV-station betalt af terrornetværket al-Qaeda, som brugte Danmark som base for at propagandere for den hedengangne Osama bin Ladens terrorcelle? Mon ikke regeringen og lovgiverne i Folketinget ville sidde tilbage med røde ører, hvis den slags ikke kunne standset, fordi der ikke er lovhjemmel? Mon politikerne ville forsvare al-Qaedas ret til at sprede sit budskab fra Danmark med henvisning til ytringsfriheden?”

Ifølge Damkjær kan PKK nu ikke sammenlignes med al-Qaeda, ”men pointen er, at Danmark sammen med de andre EU-lande har valgt at stemple PKK som en terrororganisation, og EUs terrorliste skelner ikke mellem mere eller mindre onde terrorister.”

Information: Besynderlig dom

Dagbladet Information finder dommen over Roj-TV ”besynderligt”.

”Byretten har fundet det bevist, at ROJ TV er finansieret af PKK…der er på USA’s og EU’s terrorlister, men afviste kravet om at frakende selskaberne retten til at drive virksomhed, ligesom kanalens sendetilladelse er intakt. De personer, der har produceret kanalens programmer for angiveligt 231 mio. PKK-kroner kan ganske vist frakendes retten til at drive virksomhed, men de er ikke tiltalt.”

Ifølge dagbladet Information er ”Besynderligheden er åbenbar, men den synes at have en årsag: nemlig ubehag ved at føre en politisk retssag, hvor det ikke kan bevises, at den anklagede har medvirket til konkrete forbrydelser, i PKK’s tilfælde mord, kidnapninger, narko- og menneskehandel og terrorisme i al almindelighed.”

”Det er et faktum, at ROJ TV fremmer PKK’s synspunkter i programmerne. Men det er ikke så indlysende, at kanalen opfordrer til vold efter paragraf 114e i straffeloven, der har en ramme på seks års fængsel,” skriver Informations leder.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer