Interview med Sultan Sahin, som læser journalistik på Roskilde Universitet.

Hvorfor har du valgt dette studie?

Jeg har valgt dette studie, fordi kombinationen mellem Journalistik og Socialvidenskab hænger rigtig godt sammen, da det samfundsfaglige perspektiv fuldender journalistikken. Det hænger sammen med journalisters ønske om at være samfundskritiske og samtidig varetage samfundets interesser ved f.eks. at være demokratiets vagthunde.

Hovedvægten af min uddannelse lægger dog på Journalistik. Jeg har lige siden min barndom haft et ønske om at blive journalist og påvirke nyhedsstrømmen i Danmark. Min interesse for Journalistik kommer også af, at jeg er meget nysgerrig og har en kritisk tilgang til min omverden, hvilket enhver journalist, efter min opfattelse, bør være udstyret med. Jeg stiller mig ikke bare tilfreds med, hvordan tingene er, men søger årsager og løsninger på nuværende mønstre eller konflikter. Derudover er journalistik rigtig spændende af den simple årsag, at faget ikke kun omhandler et emne, men breder sig ud over alle emner i livet – det være sig sport, kultur, krimi, samfund, økonomi, politik osv. Journalistik handler altså ikke kun om at forstå politik, kultur eller økonomi, men at se det hele i et større perspektiv, hvor der kan drages paralleller mellem de forskellige emneområder.

Man kan læse journalistik forskellige steder i Danmark. Hvordan er uddannelsen bygget op på RUC?

På RUC består uddannelsen af en kombination af Journalistik og et andet fag, så man læser et andet fag inden for et af de tre hovedområder (naturvidenskab, samfundsfag eller humaniora) sammen med Journalistik. I forhold til de to andre journalistuddannelser (i Århus og Odense) er RUC’s uddannelse lidt længere (6 år, mod henholdsvis 4 og 3,5 år), fordi den ud over det journalistiske håndværk og den viden der er knyttet hertil, også består af et andet universitetsfag på overbygningsniveau.

Hvad er udfordringerne og hvad kræver det af den enkelte elev?

Udfordringerne ved Journalistik er ikke mange, hvis man brænder for faget og vil arbejde med det i fremtiden. Da det er et håndværksfag, er man altid beskæftiget med noget, og ikke to dage er ens på Journalistik. På den måde når man aldrig at kede sig, før det er tid til at lære nye redskaber og genrer at kende.

Det er dog et tidskrævende studie, som kræver, at man er villig til at bruge mange timer på at få indarbejdet de forskellige genrer og lære at skrive på en ”journalistisk” korrekt måde. Jo flere timer man bruger på studiet, desto større udbytte får man af det. Det har jeg selv erfaret som journaliststuderende.

Jeg har på nuværende tidspunkt ikke et job ved siden af studiet, men kender mange der har det og har ikke oplevet, at det skulle være svært at få det til at hænge sammen. Men det kræver selvfølgelig, at man tilpasser sit skema efter studiet, og der da i forvejen ikke er så meget fritid tilbage, vil jeg anbefale, at man ikke lægger alt for stor vægt på arbejdet.

Det sociale liv på Journalistik

Det sociale liv på Journalistik kan meget hurtig mærkes, når man først er trådt ind i fællesskabets varme. Allerede en uge efter semesterstart er der et arrangement for alle nye journaliststuderende, som skal være medvirkende til, at de studerende kan lære hinanden bedre at kende. Derudover er der en række forskellige fester og arrangementer, som både bliver arrangeret af DJ RUC (Danske Journaliststuderende RUC) og holdets festudvalg, som de studerende frivilligt melder sig til ved semestrets start.

Journalistik er også et fag, hvor man bruger hinanden meget ved at give hinanden efterkritik, som er en uundværlig del af den journalistiske arbejdsproces. Efterkritikken er med til at udvikle den studerende i retningen af at være en ”rigtig” journalist, og det er noget, som de studerende hjælper hinanden med. På den måde er de konstant i kontakt med hinanden, og der opstår en dialog, som man altid kan trække på under studiet. Det medfører også, at man hver især får et stort netværk og socialt sammenhold, som gør, at hverdagen bliver lidt nemmere at holde ud. 

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer