Hvorfor fejrer vi pinse? Hvad er islams syn på pinsen?

Hvor mange af os ved egentlig, hvorfor der fejres pinse?

Ordet ”Pinse” kommer af det græske ”pentekoste”, som betyder den 50., fordi pinse fejres 50 dage efter påske.

Pinse betegner den højtid, som markerer, at Helligånden (Ruhê Pîroz på kurdisk) er kommet. Helligånden er Guds ånd, der går fra Gud til mennesket.

I Bibelen fortæller Jesus, inden han steg til himmels, sine disciple, at Gud vil sende dem en talsmand i stedet for Jesus selv.

“Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer,” står der i Johannesevangeliet vers 15-17.

Ifølge samme evangelium, vers 26 er det Helligåndens opgave at ”minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer”, det vil sige, Kristendommen vil komme til udtryk hos dens tilhængere gennem Helligånden.

I tidligere tider kom Helligåndens udgydelse til udtryk ved at kristne begyndte at tale andre sprog og blev forstået af andre folkeslag, så den kristne tro kunne udbredes til andre.

Således hedder det i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 1 til 4:

”Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet.  Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad.  Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem.  Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.”

Ifølge en gammel tradition skulle man pinsemorgen gå ud af sit hus og feje ind mod døren. Derved ville man samle lykke til huset resten af året.

Hvordan ser Islam og Koranen på pinse og Helligånden? Umiddelbart er muslimerne mere strengt monoteistiske end de kristne, det vil sige, de tror kun på én Gud og denne kan ikke ligestilles med Jesus og Helligånden, som i Kristendommen.

Koranen siger i sura 5:73:

”Vantro er de, der siger: “Gud er den tredje af tre.” Der findes kun én gud. Hvis de ikke ophører med at tale således, vil en pinefuld straf ramme dem af dem, der er vantro.”

I islam anses Jesus for at være en profet og budbringer af Guds budskab gennem ”Injil”, altså Det Nye Testamente.

Koranen nævner Jesus ved navn 25 gange, men den kun nævner Muhammed ved navn fire gange. Mange muslimer mener, at Jesus vil vende tilbage til jorden ved dommedag at genoprette retfærdighed.

Den store forskel på islam og kristendommens syn på Jesus, kaldt Isa i Koranen, er at han ikke er Guds søn ifølge muslimerne, men en profet som andre.

”Han (Gud) har ikke avlet, og Han er ikke avlet” (Sura 112,3).

Derfor kan Jesus – og heller ikke Helligånden – sidestilles med Gud.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer