Alevi-Forbundet i Danmark har sendt denne pressemeddelelse ud i forbindelse med den tyrkiske premierminister Erdogans besøg i Danmark.

Premierminister søger medgang hos ”gamle” venner!

Af Cagdas Saglicak

Intern splid og uenigheder mellem de allierede, har efter ti år tvunget Tyrkiets premierminister Erdogan til at søge nye muligheder, for fortsat at blive ved magten.

Premierminister Recep Tayyip Erdogan erklærede efter valget i 2010, at demokratiet havde nået et vendepunkt. Dog opildnede den store folkelige opbakning hans parti til at fortsætte juridiske kneb og medie-manipulationerne. Gülen-bevægelsen der støttede det militære kup i Tyrkiet i 1980, er uafhængig af Erdogans parti, men kunne etablere sig frit i staten og er årsagen til den store opbakning premierministeren har fået.

Erdogans Retfærdighed og Udviklingsparti har nydt godt af sin sekulære stærke arm siden partiet kom til magten i november 2002. Indtil splittelsen mellem bevægelsen og Erdogans parti, har venstreorienterede, ultranationalister, kurdere fra Østtyrkiet og alevierne påpeget hvordan disse allierede har tilkæmpet sig kontrol over det nationale politi, militæret og retsvæsenet. Siden valget i 2010 er Erdogans politik at assimilere folket til én enhed, frem for at fremme den multikulturelle, frie demokrati og ytringsfrihed – bekræftet af højtrespekterede folk der længe har været kendt for at stå bevægelsen og Erdogan nær.

For at bevare magten i ligeså stort omfang vil Erdogan formodentlig alliere sig med det kurdiske parti BDP, som vil ændre værdier, for i fremtiden kun at støtte kurdernes rettigheder mht. retfærdighed, ytring og dialog.

Skal Tyrkiet være demokratisk er regeringen nød til at repræsentere den brede befolkningsgruppe og godkende andre trosretninger end islam. Man er i dag tvunget til at betale religionsskat, hvoraf dette beløb går til imamer og opføring, renovering af moskéerne. 14% af befolkningen i Tyrkiet er alevier, som ligestiller mænd og kvinder på religiøst plan. Den religiøse ceremoni hedder Cem og afholdes bl.a. med musik-instrumentet saz. Aleviernes religiøse leder og funktionær er ikke en imam men pir som også kaldes moder / fader.

Officielt er der i dag 73.382 læger under sundhedsstyrelsen mens 128.000 imamer i dag er statslønnede. Ligeledes er målet at nå 150.000 imamer inden årets udgang, mens der ikke planlægges vedvarende løsninger for sundhedssektoren. For alevierne er der endnu ikke håb om en sund dialog med staten, da staten ikke anerkender troen og alevierne ikke bliver nævnt i nogen partiprogrammer, da man formodentlig er bange for at miste sunni-muslimske vælgeres stemmer. Troen er godkendt i Albanien, Danmark, Tyskland, England, Østrig mens de tyrkiske skolebøger og officielle taler arbejder for at assimilere alevierne, ved at henvise til dem hvis ideologi er islam.

Erdogan arbejder for at få Tyrkiet til at ligne et sekulært, moderne, vestlig land, mens det reelt revitaliserer sig ud fra egne distinkte værdier og ikke anerkender de massakrer og folkemord staten har stået ved – mens vesten erkender og lærer af sin historie.

Regeringens officielle budget og udviklings-plan for året støtter teorien om at regeringens formål ikke er at arbejde for et medlemskab af EU eller socialt at fremme samarbejdet med vestlige lande, men at skabe en platform for multinationale firmaer samt en dialog for sunni-muslimernes frihed og rettigheder i vesten.

Der er i dag seksogtyve kirker hvor kirkeklokkerne er nedtaget og kirkerne bruges som moskéer, ligesom der er utallige cem-huse som staten har givet til alle andre end alevierne selv. Staten arbejder for og udgiver i dag bøger om hvad alevismen er og hvordan alevierne lever, en assimilationspolitik der udføres af statslige råd bestående af muslimer, uden at inddrage en eneste alevi forening eller repræsentant.

Årsagen til Aleviernes protest af Erdogans besøg i Danmark er som nævnt, samt for at markere retten til at ytre sin utilfredshed i Danmark. I Tyrkiet er alevierne ikke godkendt som trossamfund eller har ret til at demonstrere mod de massakrer staten har stået bag.

 Alevi Forbundet i Danmark – 20.3.2013

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer