“Medierne bør skrive mere om kurderne i Syrien.”

Af Deniz Berxwedan Serinci

”Det har ofte undret mig, at danske journalister ikke er gået mere op i kurdernes situation i det nordøstlige Syrien.

Sådan spørger Anders Jerichow, journalist, formand for Dansk Pen, kronikredaktør på dagbladet Politiken og mangeårig Mellemøstkorrespondent.

“Mange ved ikke engang, at der er kurdere i Syrien,” siger Anders Jerichow.

Han mener, at vi hører meget om kurdere i Tyrkiet og Irak, men alt for lidt om kurderne i Syrien og Iran.

”Selvom der egentlig foregår beslægtede ting med kurderne i de lande.”

Der er få syriske kurdere

Selv forklarer han det manglende fokus på de syriske kurdere med, at der findes få af dem. Der er et sted mellem 1,5 og 4 millioner kurdere i Syrien, afhængig af kilder. Til gengæld menes det, at der bor omkring 25 millioner kurdere i Tyrkiet.

På samme måde er der også få syriske kurdere i Danmark til at belyse sagen.

”Derudover har de tyrkiske kurdere boet i Danmark meget længere end de syriske kurdere og har ikke kunne få opmærksomhed om deres sag i samme grad.”

Mange journalister har været i kurdiske egne af Tyrkiet og Irak og beskrevet, hvad der er sket der. Til gengæld har få vestlige journalister været i det nordøstlige Syrien, hvor hovedparten af de syriske kurdere bor.

”Der er ellers hel klart en historie, som journalisterne kunne fortælle,” siger Anders Jerichow.

”Veldokumenteret diskrimination”

Jørgen Bæk Simonsen, der er Mellemøstekspert på Københavns Universitet og tidligere leder af Det Danske Institut i Syrien fortæller ligeledes, at mange kurdere i Syrien er blevet frataget deres statsborgerskab i starten af 60’erne med den begrundelse, at de var ”fremmede”. Med dette mener de syriske myndigheder, at kurderne oprindeligt stammer fra de kurdiske områder i Tyrkiet.

De statsløse kurdere, omkring 300.000 kan derfor ikke stemme ved valg, arbejde på officielle steder, rejse udenlands, købe større ting, der kræver registrering som hus, bil osv.  I år besluttede Syrien så at give statsborgerskab til flertallet af de oprindeligt, statsløse kurdere, men omkring 88.000 er stadig uden statsborgerskab.

”Der finder en veldokumenteret diskrimination sted mod kurderne i Syrien. De har problemer med ID-kort, jordegenskaber samt ret til uddannelse,” siger Anders Jerichow.

Syrien selv forsvarer dets kurderpolitik med, at man bekæmper separatisme og tendenser til opløsning af den syriske nationalstat.

”Man vil holde sammen på Syrien, så det ikke bliver opløst,” fortæller Anders Jerichow.

Det skal understreges, at denne artikel tidligere er blevet bragt sammesteds i 2010.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer