”En religion begår ikke æresdrab – det gør menneskene, og det er dem der skal stilles til ansvar, ikke en bestemt religion,” siger religionssociolog Sherin Khankan. Læs interview.

Af Medya Özvan

Muslimske kvinders rettigheder har længe været et omdiskuteret og kontroversielt emne. Op til Ramadanen er islam igen kommet i fokus, og her har der været demonstrationer for kvinderettigheder.

Som følge af mange kvindedrab i Mersin, i Sydtyrkiet, skabte det modstand i byens gader. Menneskerettigheds organisationen bestående af ngo’er i Tyrkiet, kaldet Human Rights Association, arrangerede en demonstrationen, med en samling af politiske partier og civilsamfundets organisationer: bl.a. repræsentanter fra fra ISTAR, Women Counceling Center, der fulgtes med de mange mænd op til kommunen.

Ali Tanriverdi, grenspræsident for Human Righst Association, sagde at mordene på kvinder i Tyrkiet og i verden bliver større for hver dag. Tanriverdi forklarer årsagen til kvindernes sociale status:

“Skønheden i kvinden forsvandt fra starten af slaveri, hvor de blev andenklasses borgere. Mennesket blev ejendommen. Vi lever I det feudale samfund, og det fortsætter med at være nuværende kapitalistiske samfund. Det kapitalistiske system materialiserer kvinden.”

Religionssociologen Sherin Khankan er uenig med dem, som hævder at Koranen er kvindeundertrykkende og giver et eksempel:

“Kvinderne fik meget sent stemmeret i Vesten hvorimod kvinderne fik stemmeret og arveret med Islams komme allerede i 600 tallet, da profeten holder sin afskedsprædiken: Khutbat al Weda. Problemet er, at der er forskel på teori og praksis og forskel på ideal og virkelighed. Så selvom profeten teoretisk gav kvinderne fordele betød det ikke at det blev implementeret med det samme.

“Volden mod kvinder er steget fra 1000 til 400000 %” siger Tanriverdi

Fakta: Det er typisk at broderen får skylden i Tyrkiet, pga. den lave fængselsstraf han får for sin alder.

Størstedelen af mord på kvinder i Mellemøsten skyldes de såkaldte æresdrab. Men er det forkert at forbinde æresdrab med religion? Det mener Sherin Khankan, religionssociolog, højt og tydeligt det er, da jeg tager en snak med hende om kvindemord i Mellemøsten.

”Der er flere faktorer der spiller ind når man skal forklare årsagerne til æresdrab. Æresdrab kan skyldes alt lige fra uvidenhed og analfabetisme, fattigdom, miljøfaktorer, jalousi, psykologiske faktorer osv.. Det er vigtigt at forstå at æresdrab er en handling som begås af mennesket og ikke religionen. Æresdrab har dermed ikke  noget med Islam at gøre, selvom mange forbinder det med Islam,” fortæller Sherin og fortsætter med flere interessante eksempler:

”I koranen står der at hvis man dræber et menneske, svarer det til at man har dræbt hele menneskeheden og omvendt hvis man redder et menneskeliv svarer det til at man har reddet hele menneskeheden. Islam tillader ikke drab og opfordrer ikke til vold. Æresbegrebet i Koranen er forbundet med begrebet ”adab”, som bl.a. betyder gode manerer, respekt, situationsfornemmelse, sensitivitet samt at handle etisk og retfærdigt overfor sine medmennesker.

Når islam forbindes med æresdrab skyldes det uvidenhed samt at nogle misbruger religionen. Religionen er ofte blevet brugt og misbrugt til at legitimere alverdens ugerninger. Islam er historisk set som det er tilfældet med alle religioner ofte blevet misbrugt i politikkens navn.”

Sherin mener, at æresdrab ofte begås af mennesker med et lavt selvværd,  ekstremistiske synspunkter og et stort ego samt et stort behov for at kontrollere sine omgivelser. I Oslo døde 69 mennesker og flere blev såret som følge af Anders Breiviks terrorhandlinger på Utøya. Men selvom Breivik definerer sig som troende kristen kan man ikke konkludere at kristendommen bærer ansvaret for hans terror. På samme måde kan man ikke konkludere at æresdrab begået af muslimer i f.eks. Tyrkiet har noget som helst med islam at gøre.

Massemordene i Oslo, var  en følge af Anders Breivik utrygge tilværelse blandt den multikulturelle opblomstring i Norges kolde fjelde. Han sagde således også at han var skræmt af multikulturen i Norge og det snart islamiserede Vesten.

“Anders Breikvik bruger også religionen som reference. Han er bange for Islam i Vesten, og de mennesker der har tilladt indvandring og banet vejen for multikulturen.” siger Sherin.

Hvor findes der ellers æresdrab, hvis det kun forbindes med Mellemøsten eller muslimske kulturer?

”I Danmark findes der også æresdrab, det hedder bare jalousidrab. Men det er det samme. Det findes i alle kulturer. I alle kulturer er der mennesker som tror de har ret til at kontrollere andre menneskers liv. Og i værste tilfælde tror de har ret til at tage et andet menneskes liv. Nogle bruger religionen som legitimeringsfaktor. Der ligger en kraft I religionen og nogle henter legitimitet fra religionen for at retfærdiggøre deres barbariske handlinger. De misbruger religionen for at retfærdiggøre deres handlinger. Men Islam handler om barmhjertighed og tilgivelse.”

Hvorfor tror du man i Vesten kalder mord på kvinder i muslimske lande for æresdrab og ikke i Vesten?

“Vi lever I trusselargumenternes tid hvor mange har brug for en ydre fjende. Islam bliver ofte anset som en trussel mod Vesten. fx. At forbyde tørklædet er et trusselsargument på et konkret niveau. Sammenkædning af æresdrab og islam er et forsøg på at skabe et billede af at islam er en trussel. Trusselsargumenter er kendetegnet ved at være irrationelle og baseret på følelser. Angsten for islam.

Æresdrab har mere med middelalderlige traditioner at gøre og primitive mennesker end med religion.”

Selv mener Sherin at vejen til en positiv udvikling er uddannelse og fokus på at forhindre social kontrol, “jeg håber der sker en forandring i den nye generation af forældre, således at de kan opdrage deres børn med mindre social kontrol. For vores børn er ikke vores børn. De er sønner og døtre af livets længsel mod sig selv. Vi ejer ikke deres tanker og drømme som den kendte digter fra Libanon Kahlil Gibran skriver i sin poesi.

Det er vigtigt at man ikke blander integrationsdebatten og religionsdebatten.

Og det er vigtigt at kvinder bliver uddannet pga. kvinders manglende status. Disse manglende faktorer har betydning.”

Fakta: Ifølge FN myrdes 5000 kvinder årligt pga. Æresdrab i Mellemøsten og Sydøstasien, typisk af at bringe skam over familien.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer