Sherin Khankan har skrevet en Barnets Bog til muslimske forældre med titlen “Paradis ligger under mors fødder” – den første af sin slags i verden.

Af Medya Özvan

Alle mødre er med en religiøs metafor barnets “qibla og sande paradis” (Sherin Khankan)

 

Børn er de sande læremestre og de største læremestre, fordi de lever i nuet. Med generøse hænder giver de uden at forvente noget tilbage. De bærer ikke nag og tilgiver. De dækker loyalt over vores fejl i stedet for hårdnakket at påpege dem. De tror alt, udholder alt og håber alt. De elsker vore gode sider og vore dårlige sider. De er milde, spontane og forstår samtidig at værdsætte gentagelser. Når vi bliver voksne, glemmer vi disse fundamentale dyder, som er en del af vores sande essens. Børn ved, hvad sand tillid er. Det er derfor, de er vores nådesgave. En ny chance for at blive mindet om det, vi har glemt.

Sherin Khankan (citat fra Bogen)

Alle børn har fra begyndelsen af fosterstadiet en forbindelse og et bånd til deres mor. En mor kender sit barn bedre end andre og barnet er naturligt knyttet til sin mor som  bliver barnets paradis. I islam er fællesskabet mellem mennesker det mest afgørende i livet. Almisse er en af islams søjler og handler om at give til dem, som intet har. At passe på fællesskabet og se sig selv som en del af fællesskabet er vigtigt- også det fællesskab som ligger uden for den nære familie. Familien er den mindste form for fællesskab og Koranen nævner utallige gange, at det er vigtigt at passe på hinanden samt at vise respekt for de ældre.

Sherin Khankan har udgivet en bog med titlen ”Paradis ligger under mors fødder”, som er en unik “barnets bog” til muslimske forældre. Her er plads til at beskrive barnets karaktertræk, udvikling og oplevelser de første år samt klistre billeder, tegninger og andre dejlige minder ind. Ud over digte, hadith og korancitater om forældreskab, kærlighed og børn beskrives ritualer og traditioner, som er en del af den muslimske kultur, religion og historie.

”Paradis ligger under mors fødder” er en sætning, som stammer fra en hadith, hvori profeten Mohammad bliver spurgt til råds af en mand, der gerne vil drage i kamp for den muslimske sag. Profeten Mohammad råder ham til ikke at drage  ud i verden for islams sag, men i stedet blive hjemme og passe på familien.

”Dette betyder at paradis ligger lige under mors fødder. Det er ikke altid vigtigt at kæmpe for en større sag. Nogen gange skal man starte i det nære. Nogle gange består visdommen i at blive hjemme og sørge for sin familie. Man skal være glad for det man har, og værdsætte, ære og beskytte sin familie,” fortæller Sherin Khankan.

På en hyggelig hjørnecafe på Frederiksberg, kaldet ”Kafka- Kaffe og Kunst”, hvor kunst og musik, samles, sidder Sherin Khankan på en grå sofa med sit barn på kun 8 måneder. Sherin har fire børn nu. Selv fik hun sin første ”barnets bog” til sin første datters fødsel. Samtidigt fik hun også ideen til at skrive samme bog med muslimske traditioner og ritualer.

”Jeg fik ideen til at skrive denne bog for syv år siden, da jeg blev mor for første gang til min datter Aisha. Vi fik en barnets bog i gave, den klassiske barnets bog som man giver i en europæisk sammenhæng, hvor der står ”min første dåb og jul”, efter den kristne kulturtradition. I den havde min mand streget jul over og i stedet skrevet eid. Han inspirerede mig i denne sammenhæng og gav mig ideen. Jeg synes jeg burde lave en Barnets Bog til muslimske forældre med muslimske ritualer og traditioner om de første år  i barnets liv.  En bog med evige minder om ens børns første år i livet. En bog der kan gives videre fra generation til generation,” fortæller Sherin.

Islams særlige kendetegn er balance

Faktisk findes denne bog slet ikke på markedet, for Sherin er den første, der nogensinde har skrevet en barnets bog fra en muslimsk vinkel. Bogen findes i to versioner: en til piger og en til drenge. Der skulle helst være to udgaver, da drengens bog er med omskærelsesritualet, hvilket ikke skulle være indhold i pigens bog.

Bogen rummer alle de ritualer, traditioner og sædvaner som er relevante for muslimer.

”Selvom traditionen med bogen ikke findes i islam, betyder det ikke at den nye generation af europæiske muslimer ikke vil finde bogen interessant,” fortæller Sherin.

Bogen er opbygget med bl.a. traditioner og ritualer fra barnets fødsel og de første år. Den rummer også mors og fars kærlighedshistorie. Nogle centrale og vigtige traditioner og ritualer i bogen er f.eks.: barnets navngivningsfest kaldet aqiqah, de første 40 dage, første ramadan og eid samt mødet med Koranen og første bøn. ” Det er et forsøg på at samle alle ritualer som betyder noget for muslimerne,” siger Sherin, ”i den klassiske bog, skrives der om jul og dåb, som ikke har en afgørende betydning for muslimer.”

En af traditionerne man kan beskrive, er når pigen får sine første smykker. Siden er pyntet med et digt af Rabia Al Adawiyya, og overskriften på digtet er: En kvindes sande juveler. Pointen er at en kvindes sande juveler, ikke er diamanter eller guld, men at finde roen og balancen i sig selv. Som digtet siger, handler troen ikke om at frygte helvede eller handle i længsel efter paradis. I stedet skal man handle i ønsket om at være nyttig for andre og have kærlighed til Gud for Guds skyld alene.  Alle religioner har et fremherskende karaktertræk eller særkende og islams særlige kendetegn er balance. Den ydre og indre balance. Det er den balance digtet handler om,” fortæller Sherin.

”Alle digtene er nøje udvalgte, og der ligger mange tanker bag de udvalgte digte,” siger Sherin. Bogen rummer også mange korancitater om Guds barmhjertighed og forældreskab.

I digtet ”Jeres børn er ikke jeres børn” er budskabet, at vi ikke ejer vores børn. Vi har dem kun til låns.

”Mange forældre vil have at børn skal gå i en bestemt retning eller være på en bestemt måde. I virkeligheden er det børnene som er læremestrene,” mener Sherin.

”Man skal ikke forsøge at skabe børnene i sit eget billede. Børn går altid deres egne veje og har deres egne drømme. Der er en meget kendt hadith, hvor profeten siger ”ær dine børn”. Det betyder at man skal respektere deres følelser, samt forstå at de har deres egne drømme, og længsler som man som forældre aldrig fuldt ud kan være en del af.”

Nogle af bogens digte rummer et stille opgør med opfattelsen af, at man som forældre ejer sine børn eller har ret eller magt til at definere hvem børnene er, hvem de skal giftes med og hvordan deres liv skal udforme sig .

Forholdet mellem voksne og børn i islam – at ære sine forældre

I denne muslimske udgave af Barnets Bog er der digte om kærlighed og forholdet mellem børn og voksne.

”Jeg prøver at introducere den smukke kulturarv som der findes i den muslimske verden via store muslimske tænkere, teologer og filosoffer. Jeg synes det er vigtigt at der er et element af at man som forældre bliver mindet om hvor stor og vigtig en opgave det er at opdrage, danne og uddanne sine børn. Problemet er jo at vi ikke bliver uddannet i at være forældre på samme måde som vi uddanner os til alt muligt andet. Samt at det ofte er de små børn der sidder inde med visdommen om hvordan vi bør handle som mennesker og ikke os voksne,” indleder Sherin.

I den muslimske verden er der en tradition for at vise ældre og forældrene respekt. I en verden der mange steder ofte er mandsdomineret  skulle man ikke tro at det var det feminine køn, der hyldes i islam. Men det lægger Sherin Khankan ikke skjul på, for kvinden hyldes, og sådan er det i islam. ”Det er et særkende for islam at moderen er værdsat. Der fokuseres meget på moderfiguren bl.a. i Koranen, hadith, den islamiske kærlighedspoesi og digtetraditionen. Og især inden for sufismen , som er den spirituelle visdomstradition inden for islam, beskriver man ofte det guddommelige i feminine termer. Selve ordet Allah har ikke noget køn, men betyder The One God, Den Eneste Ene og er hævet over køn. I Koranen og i hadith, i literaturen og i poesien, hylder man ofte moderen og det feminine som noget specielt og noget ophøjet”,  fortæller Sherin og kommenterer at der ikke findes noget digt i den islamiske tradition, som hylder faderfiguren på samme måde. ”Min søster spurgte mig, om hvorfor jeg ikke har et digt, der hylder faderen, men jeg kunne ikke finde det i litteraturen. Men der er naturligvis utallige eksempler på korankapitler som er opkaldt efter mandlige profeter og forbilleder, samt hadith og Koranvers der handler om at ære sine forældre, uanset hvad. Bl.a. udsagnet der siger at man ikke engang må sige de to bogstaver ”uf” til sine forældre, uanset hvad de gør.”

Det tilladte oprør

På et punkt er det dog tilladt at sætte sig mod sine forældre.

”Hvis forældrene handler uislamisk så kan den sidste udvej være at gøre oprør. Profeten Mohammad indledte en samfundsrevolution og gav børn og kvinder juridiske rettigheder. Kvinder fik arveret, stemmeret osv. Det var uhørt og unikt i 632 også i den vestlige verden hvor talen om kvinderettigheder hører den moderne tid til.

Et eksempel på det tilladte oprør gælder hvis forældregenerationen som det alt for ofte er tilfældet sætter sig imod et ægteskab mellem en mand og kvinde som begge er muslimer og gudshengivne, blot fordi de tilhører hver deres kulturbaggrund. Islam anbefaler mennesket at gifte sig på tværs af national identitet så på dette punkt er et oprør tilladt mod forældrene, ” fortæller Sherin, og fortsætter ”et andet historisk eksempel, er Profeten Mohammads tilhængere, der også modsatte sig deres forældres polyteistiske religiøse overbevisninger. De fulgte profeten Mohammad også selvom det betød et brud med familien.

Respekten for forældrene er fundamental, men den overtrumfer ikke det faktum at hvis forældrene handler uislamisk, kan islam være med til at vise den rigtige vej.”

Hvad er dit budskab med bogen?

”Intentionen er at dække et behov, som muslimer har, ligesom alle andre mennesker, nemlig at nedfælde erindringer om deres børn. Det der også er specielt, er at jeg har beskrevet alle ritualerne og givet historiske og religiøse forklaringer. Et af ritualerne er trosbekendelsen og shahada som hviskes i barnets øre ved fødslen. Det er det første ritual, og jeg forklarer den dybere intention bag dette ritual. Ritualet er en metafor for at Guds nåde og Guds essens allerede er i os mennesker. Man får også en ide om hvad der er tradition og religion. F.eks. er de første 40 dage efter fødslen hellige for mange muslimer. De 40 hellige dage er baseret på en mundtlig oral tradition som har stor betydning selvom den ikke legitimeres via Koranen eller hadith.

Et andet budskab jeg gerne vil viderebringe er at vi ikke ejer vores børn og at børnene er de sande læremestre. De lever i nuet, bærer over med vores fejl, og tilgiver. Jo ældre vi bliver desto mindre tilgiver vi. Voksne bærer mere nag.  De store sygdomme kommer ikke udefra men indefra os selv. At bære nag, begær, misundelse og jalousi. At bekæmpe de tilbøjeligheder kaldes den store jihad. Selvom børn er de sande læremestre har de brug for vejledning, sunde forbilleder, tryghed, kærlighed og vigtigst at blive accepteret som de små mennesker de nu engang er og ikke som vi ønsker at de skal være.”

Hvordan har folk taget imod bogen?

”De danske muslimer har taget godt imod bogen. Det er både en bog for kulturmuslimer og religiøse muslimer. Mange har været glade, fordi de har savnet en bog der forstår deres kultur og religion, fordi den er den perfekte klassiske fødselsgave når et barn fødes, og fordi bogen kan gå videre i generationer. ”

Hvad er dit fremtidige projekt med bogen?

”Bogen er netop oversat til engelsk og skal prøve lykken på det engelske og europæiske marked. Forlaget har sat en agent på sagen. Senere går turen til Mellemøsten og den muslimske verden.

Det er ikke en tradition i Mellemøsten med en Barnets Bog, men jeg tror de vil tage godt imod den – vi muslimer får jo mange børn, ha ha. ”

Hvordan har bogen været for dig at skrive?

Bogen blev i starten afvist af flere forlag, som syntes den var for kontroversiel, men er i dag blevet spået til at blive en bestseller, da den er den første af sin art og rammer et hul i markedet..

” Jeg kom til forlaget ”Haase & Søn” ved en tilfældighed og kun med min ide uden at bogen var skrevet. Men forlaget ”Haase & Søn” troede på ideen og har været fantastiske at samarbejde med. Jeg fik en mundtlig kontrakt før jeg skrev bogen, hvilket er ret atypisk.  Det har været sjovt at skrive den og passet fint til den virkelighed jeg befinder mig i som mor til en lille pige som blev født samtidig med at bogen blev sendt i trykken. Jeg er taknemmelig for layoutet som er meget rent, nordisk og klassisk. Layoutet udgør jo halvdelen af bogen og er tegnet af Henriette Wiberg Danielsen, som har fundet inspiration i den islamiske kunst og verden. Bogen er anderledes let og langt mere enkel end de fagbøger eller ”intellektuelle sværdvægtere” jeg plejer at skrive, men det enkle er også kompliceret, og det har taget tid at omdanne ide til virkelighed for inspirationen kom som sagt for  7 år siden da jeg blev mor for første gang. Bogen er en hyldest til alle mødre og børn i verden og er dedikeret til mine fire små sande læremestre Aisha, Salaheddin, Gabriel og Halima”.

Sherin Khankan er religionssociolog, samfundsdebattør, skribent og stifter og talskvinde for Kritiske Muslimer. Hun er forfatter til bøgerne: “Islam og Forsoning- en offentlig sag”,” Muslimernes Islam..Religion-Kultur-Samfund” og senest “Paradis ligger under mors fødder- Bogen om vores lille dreng/pige.”

se også www.haase.dk for et online gennemsyn af bogen

Sherin er også ejer af Kafka- Kaffe og Kunst.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer