Lær kurdisk – lektion 1 med soranî-dialekten skrevet med latinske bogstaver. Soranî med arabiske bogstaver kan findes længere nede.

Af Saman Zaki

For at lære kurdisk (soranî-latîn) er det nødvendigt med en indsigt i den kurdiske grammatik. Men først må vi lære, hvordan de kurdiske bogstaver udtales.

a                    stor A, som i bakke, lappe, eller arabiske ا
b                    som dansk b og arabiske ﺏ
c                    som det engelske j, fx jumping, juice eller arabiske ﺝ
ç                    som det engelske ch, fx channel eller Charles, persiske چ
d                    som dansk d eller arabiske ﺩ
e                    kan læses på to måder; 1) sommetider som dansk e, fx elske, ekstra eller 2) som artikuleret e,
tæt på a, fx skrives de arabiske navne og ord Ali og wallah: Elî & Welleh på kurdisk.
ê                    som i en og leve
f                    som dansk f, som arabiske ﻑ
g                    som dansk g, som persiske ﮒ
h                    som dansk h og arabisk ﻫ. Kurdere fra de arabisk-besatte dele af Kurdistan i Irak og Syrien udtaler
  sommetider h på luftig måde, inspireret af arabernes ح
i                     som i indre, indeni, skrives ikke på kurdisk med arabiske bogstaver
î                     som i is, klima eller arabiske ﯼ
j                     findes ikke på dansk, svarer til persiske ﮊ og tyrkisk Jale, fransk jour, skrives ofte zh i Vesten.
k                    som dansk k eller arabiske ﮎ
l                     som dansk l eller arabiske ﻝ
ll                    Udtales som ekstra l
m                   som dansk m eller arabiske ﻡ
n                    som dansk n eller arabiske ﻥ
o                    som dansk o
p                    som dansk p eller arabiske پ
q                    kraftig k eller engelsk quit eller arabiske ﻕ
r                     som engelsk round eller arabiske ﺭ
rr                   udtales som ekstra r
s                    som dansk s eller arabiske ﺱ
ş                    som engelsk show eller arabiske ﺵ
t                     som dansk t eller arabiske ﺕ
u                    en lyd mellem danske i og u, eksempelvis skrives det arabiske navn Muhammed på kurdisk:
Muhemed eller  Mihemed. Som arabiske ﻭ
û                    som dansk u
v                    som dansk v
w                   som engelsk water eller arabiske ﻭ
x                    som tysk ich, spansk Javier eller arabiske ﺥ
y                    som dansk jord eller engelsk yard eller arabiske ﯼ
z                    som engelsk zipcode

Det første skridt i kurdisk grammatik er traditionelt dette, som man må lære udenad for at kunne komme videre:

           Ental
Min                    Jeg
To                      
Du
Ew                      
Han/hende/den/det
             Flertal
Ême                   Vi
Êwe                    
I
Ewane                
De

Når vi har lært det, er det andet skridt endelserne.

Ental                                                       Et andet eksempel: Smuk = Cuwan
Min baş im Jeg har det godt                                                           Min cuwan im Jeg er smuk
To baş î
du har det godt                                                                     To cuwan î Du er smuk
Ew baş e
Han/hun har det godt                                                       Ew cuwan e Han/hun er smuk 
                                                                           Flertal
Ême baş în Vi har det godt                                                             Ême cuwan în Vi er smukke
Êwe baş in
I har det godt                                                                Êwe cuwan in I er smukke
Ewane baş in
De har det godt                                                         Ewane cuwan in = De er smukke

Dayik: mor (Daye i daglig tale)       Bawk: far (bawke i daglig tale)
Jin, Afret: kvinde                    Mêrd, merd: mand
Kiç: pige                             Kur:dreng
Çî: hvad                              Kî:hvem
Çon î: hvordan har du det             Çî dekeyt: hvad laver du?
Kirdin: at gøre                       Supas: tak
Nekirdin: ikke at gøre                Ziman: Sprog
Kurdî: kurdisk                        Turkî: tyrkisk
Nazanim: jeg ved ikke                 Dezanim: jeg ved
Nebaş: dårligt                        Mall: Hjem
Sillaw: hilsen                        Zor: meget
Hindik, Kem: lidt                     Mindall: Børn
Were: Kom!                            Here, Biro: Gå!

Eksempel
Mizgîn: Rojbaş Şêro, ey kure!
Şêro: Rojbaş Mizgîn, çon î, çî dekeyt, kiçe?
Mizgîn: Spasit dekem, min zor baş im, to çon î?
Şêro: Minîş baş im
Mizgîn: Dayik û bawkit çon in?
Şêro: Welleh, ewanîş baş in
Mizgîn: Baş e, sillaw bike le mallewe.

Løs følgende opgave:

Pigen er smuk _ _ __ _ __ _ __ _ _
Du er dum (najîr, shêt)_ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _
Huset er stort (gewre)_ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _
Vi har det godt _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _
I er kurdere _ _ __ _ __ _ __ _ _
Hvordan har du det? _ _ __ _ __ _ __ _ _

Kommentér via Facebook

kommentarer