Omkring 40 kurdere i Danmark stiller op. De stiller op for alt fra Enhedslisten til Konservative Folkeparti. Er det ikke Konservative, der er kendt for deres indvandrerskeptiske holdninger?

Så er der snart kommunalvalg. Jeg vil dele min personlige mening med jer læsere. Det er synspunkter som øvrige bidragydere til Jiyan.dk ikke nødvendigvis deler.

Mange undersøgelser bekræfter desværre, at mange nydanskere ikke stemmer. Ved det sidste kommunalvalg i 2009 stemte knap en tredjedel, 36 procent, af alle indvandrere. For resten af Danmark var tallet 65 procent. Det er et demokratisk problem, idet disse personer dermed ikke bruger deres muligheder.

For kommunalvalg har kæmpe betydning. Når vi 19. november går til valgurnerne og skal beslutte, hvem der skal lede landets 98 kommuner og fem regioner, skal vi huske på, at:

– Kommunerne bestemmer to tredjedele af vores velfærdsbudget.

– Hvordan vi skal drive skoler, ældrepleje, børnehaver, sociale institutioner.

– Anlægge nye cykelstier, bestemme udgifter på miljøet, personalesammensætning.

– I princippet kan de valgte kommunalpolitikere tage stilling til enhver sag, der kommer kommunen ved.

Det der undrer mig, er at de kurdere, jeg har mødt, ofte vil stemme på kurdiske kandidater. Nærmest udelukkende fordi de er kurdere. Jeg interviewede sågar en politiker i Ishøj, der blev stillet følgende spørgsmål af en ældre kurder:

”Hvis vi stemmer på dig, hvad vil du så gøre for den kurdiske sag?”

Hvad skulle kandidaten dog kunne gøre for Kurdistan fra et byråd i Danmark?

At tænke på den måde er for mig at se forkert. Vi bør stemme på folk efter deres politik. Som SF’eren Sami Deniz (Ishøj) siger:

”Folk skal stemme på mig pga. min politik og ikke mine etniske rødder. For jeg fører ikke kun politik for borgere med kurdisk baggrund, men for alle Ishøjs borgere.”

Noget af de eneste prokurdiske ting, man kan lave fra et byråd, er nok at støtte kurdisk modermålsundervisning. Men her er opbakningen fra den kurdiske lokalbefolkning i kommunerne ofte beskeden, læs blot her.

Omkring 40 kurdere i Danmark stiller op. Alt fra Enhedslisten, fx Fedai Celim i Albertslund, til Konservative Folkeparti, fx Jenan Jamil Bozo fra Odense. Er det ikke Konservative, der er kendt for deres indvandrerskeptiske holdninger? Partiet, hvis kulturminister Brian Mikkelsen som i meget generaliserende termer omtalte muslimer og forsikrede, at ”en middelalderlig muslimsk kultur bliver aldrig lige så gyldig herhjemme som den danske kultur”? Læs mere under ”Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda”. Og sådan et parti stiller Bozo op for. Det er på ingen måde en personlig kritik af Bozo, som jeg kender som en ganske hæderlig og flink person. Og udlændingepolitik har vel heller ikke relevans i byrådspolitik. Men hvilket menneskesyn ens parti repræsenterer, er da relevant. Og uden at rette en personlig kritik mod Bozo, har vi alle lov til at komme med vores mening om enhver kandidats politik eller parti. For hvordan kan man repræsentere en af Odenses indvandrergrupper, kurderne, via et parti, der er kendt for en meget stram indvandrerpolitik? Igen en kritik af politikken og ikke nogen person.

Med disse ord ønsker jeg alle kandidater et godt kommunalvalg 2013.

Bedste hilsner

Deniz Berxwedan Serinci

De fremførte synspunkter står for afsenderens egne regning. Blogs og debatindlæg sendes til redaktion@jiyan.dk. 

Kommentér via Facebook

kommentarer