Jinêkî kurdî xellkî şarî “Serpêll Zehaw” Rojhilatî Kurdistan le dûmîn carî mindallbûnîda, be zikêk buwe xawenî 5 mindall.

Be pêy raportî ajansî hewalderîy kurdpa, jinêkî temen 31 sall û danîştûy gundî “Kubîkî Hesen”î ser be şarî Serpêll Zehawî Rojhilatî Kurdistan le nexoşxaney “şihda”î ew şare be zikêk 2 kurr û 3 kiçî buwe.

“Hûşeng Beharî” yekêk le dukturanî ew nexoşxaneye be hewallderîy “îrna”î rageyanduwe, dû mindall lew pênc mindalle her kameyan 1 kîlo û 200 grem û mindallêkî dîkeyan 1 kîlo û 300 grem û herweha dû mindallekey dîkeşyan 1 kîlo û 100 grem kêşyan heye.

Ew dukture amajey beweşdawe, dû mindallyan behoy kêşî kem û nakamllî, bemebestî çawedêrî pzîşkî û derman, rewaney nexoşxaney şarî kirmaşan krawn.

Serpersitî nawendî bêhdaşt û dermanî şarî Serpêll Zehaw raygeyanduwe, ew jine mawey 31 hefte zikî bew mindallane pirr buwe û mindallekanîş zûtir lepê û mangî xoyan le dayk bûn.

Hawkat bawkî ew mindallaneş raygeyanduwe, “xoşhallm bewey ke bûmete bawkî 5 mindallî sax û selîm, bellam nîgeranî dabîn kirdnî têçû û pêdawîsttekanyanim”.

Kommentér via Facebook

kommentarer