Rojnamenûsêkî zîndanî kirawî kurd, pertûkêkî le zimanî farsîyewe wergêrraye ser zimanî kurdî.

Be pêy raportî ajansî hewallderîy kurdpa, kitêbî dahatûy azadî “lîbralîzm ber le dêmokrasî” le nûsînî “Ferîd Zekerya” bîrmendî hîndî emrîkayî ke le layen ‘Enan Hesenpûr rojnamenûsî zîndanî kirawî kurdî xellkî şarî Merîwan le sallî 2009da wergêrrdrabûye ser zmanî kurdî, çap û bllaw kirayewe.

Ednan Hesenpûr le pêşekî ew kitêbeda nûsîwyetî “em kitêbem le bendîxaneda wergêrrawe, her boye em wergêrrane le hêç rûyekewe le doxêkî asayî da nejyawe, çunke sruştî nûsîn û xwêndinewe le bendîxane zor ciyawaze le nûsîn û xwêndnewe le dunyay asayî û azad da”.

Ew rojnamenûse kurde amajey beweş dawe, “pertûkî “lîbralîzm ber le dêmokrasî”im le 2 mangda bo ser zmanî kurdî wergêrran kird, bellam karî pêdaçûnewey sall û nîwêkî zyatir xayand”.

Wek xoy basî kirduwe, berpirsanî zîndan destyan beser kitêb û defter û nûsrawkanî û herweha take nusxey wergêrranî kitêbekeşî da girtbû ke paş 6 mang tuwanîwyetî qena’et be berpirsanî zîndan bênêt ke hêç karêkî nayasayî encam nedawe û ew hellsukewtey berpirsanî zîndan le hallêkda buwe ke çapî farsî ew kitêbe le layen wezaretî ferheng û îrşadî îslamîyewe molletî çapî pê dirawe.

Ew rojnamenûse zîndanî kirawe le dirêje da dellê: tenanet le ber derbrrînî narrezayetî beranber bew core hellsukewte sizayan dam û çend rojêk le silûlî takekesyan tund kirdim û eme dûhem carîşe pêşekî bo em kitêbe denûsim, çunke yekem pêşekî destî beserda gîraw her neşyandamewe.

Ednan Hesenpûr sermawezî sallî 2006 le şarî Siney Rojhilat destbeser û dwatir be tawanî hawkarî le gell yekêk le hîzbe kurdîyekanî opozsyonî hikûmetî îslamîy êran be le sêdaredan mehkûm kira û dwatir paş piroseyekî dûr û dirêj hukmî ew rojnamenûse kurde bo 15 sall zîndanî tezîrî kem kirayewe û henûke le zîndanî nawendîy şarî Sine mawey hukmekey têperr dekat.

Kommentér via Facebook

kommentarer