”Venstre har en fair udlændingepolitik,” mener 18-årig kurder, som stiller op til kommunalvalget. Læs interview med Venstre-kandidaten Berhan Baysal.

18-årige Berhan Baysal stiller op til kommunalvalget for Venstre i Ishøj som den yngste af de over 30 kurdiske kandidater. Han er født og opvokset i Danmark og går til daglig på VUC Hvidovre i HF.

Hvad har motiveret dig til at gå ind i politik?

Siden jeg var 15 år, har jeg interesseret mig for politik, både lokalt men også på landsplan. Jeg har altid syntes, at politik var interessant og fandt hurtigt ud af, at jeg selv ville være en del af det. Jeg debatterede med en masse mennesker og begyndte at læse en masse bøger og undersøge de forskellige partier.

Hvornår gik du ind i Venstre?

Jeg valgte at gå ind i Venstres Ungdom for to år siden. Det viste sig hurtigt, at det var det rigtige parti, som jeg havde valgt. Venstres holdninger til det enkelte menneskes frihed, at ytringsfriheden ikke må have grænser, passer rigtig godt til mine værdier.
 
Nu skal du på valg. Hvad er dine mærkesager?

Vi skal sikre børn og unge, så de får de bedste rammer for en individuel faglig og menneskelig opvækst. Jeg mener, at der skal etableres et antal boliger til unge, således at det kan lade sig gøre at bo billigt i Ishøj.
 
Derudover skal den kommunale skatteprocent holdes i ro. Jeg er helt imod skattestigninger, når vi har så høj skat i forvejen. Lav skat er forudsætningen for, at Ishøj er attraktiv for borgere og virksomheder, og at vi igen får vækst i byen. 
 
I forhold til miljø, er det vigtigt, at vi beskytter naturen og undgår at opbruge de ressourcer, som også vores efterkommere vil have behov for. Jeg vil arbejde for, at der etableres flere naturoplevelser i byen.

Nu er Venstre kendt for sine stramninger på udlændingeområdet. Hvordan har du det med at stille op for et parti, der blandt flygtninge/indvandrere har et dårligt ry?

Venstre går ind for fair og fast udlændingepolitik. Vi har et efterslæb hos nydanskere med hensyn til at engagere sig i samfundet og på at kende forskel på, hvad der bestemmes hvor. Fx har kommunerne ingen indflydelse på indvandrerpolitikken. Til gengæld har kommunerne integrationsopgaven, hvor jeg mener at jeg kan bidrage med mit kendskab til, hvordan man bliver integreret og hvordan man søger indflydelse. Derudover ligger min passion i politik ikke kun i, at udlændingepolitikken skal stemme overens med mine værdier, men også lige så meget værdierne omkring børn, unge, beskæftigelse, kultur, idræt, fritid, byudvikling og meget mere.

Men Venstre indførte jo 24-årsreglen. Er det ikke et indgreb i folks privatliv?

24-årsreglen er et udtryk på at beskytte nydanske unge fra at blive presset til arrangerede ægteskaber. Ingen siger, at unge under 24 år ikke kan blive forelsket og blive gift. Men at man ikke kan få familiesammenføring til Danmark, før man er fyldt 24 år. Tænk at skulle gifte sig ung, under 24 år, og at påtage sig så et stort ansvar for et andet menneskes forsørgelse, etablering og integration i det land, som er så fremmed for vedkommende.  

Men hvordan har 24-årsreglen hjulpet disse unge mennesker?

Den har givet de unge etniske kvinder en unik mulighed for at gøre deres uddannelser færdig og etablere sig inden de bliver presset i et ægteskab. I dag tager nydanske piger oftere en længerevarende uddannelse end deres danske medsøstre – dette kan argumenteres for at det også kan skyldes Venstres politik.

Venstre samarbejdede med DF, hvis medlemmer flere gange er blevet dømt for racistiske udtalelser. Hvordan forklarer du det samarbejde?

Vi er også nød til at stille os uden for rammen og se ud over at Venstre i sin tid har haft et samarbejde med DF, som har haft racistiske udtalelser. Jeg synes vi skal huske at holde de to partier adskilt og se lidt udover. Jeg er ikke i Venstres politik alene pga. udlændingepolitikken. Medborgerskab er det, vi i samfundet skal have indført.

Hvordan definerer du medborgerskab?

Medborgere er vi, når vi sammen med andre forholder os til det samfund, vi lever i og især når vi tager stilling til politiske spørgsmål, og når vi handler for at skabe forandring og udvikling i samfundet. En af mine mærkesager er at unge (også unge med anden etnisk baggrund) også kommer i arbejde eller ungdomsuddannelser. Det er en vigtig faktor for, at medborgerskabet ikke kommer på spil.

Kommentér via Facebook

kommentarer